Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN ULU MUANAD,

PETI SURAT 7,
90107 BELURAN.
SANDAKAN, SABAH
Telefon
Faksimili
E-mail
Rujukan
Tarikh

: 089-511942
:
:
:
: 30 OKTOBER 2014

Pegawai Teknologi Pendidikan,


Pusat Kegiatan Guru Beluran,
Daerah Beluran.
Tuan,
PERMOHONAN PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT SEKOLAH.
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
02. Sukacita dimaklumkan berhubung dengan perkara di atas, saya Guru Besar SK Ulu
Muanad, Beluran memohon penyelenggaraan peralatan ICT bagi sekolah saya. Ini kerana
peralatan tersebut sudah rosak. Guru-guru sekolah tidak mempunyai kepakaran untuk
membaiki atau menentukan jenis kerosakan yang ada pada peralatan tersebut. Peralatan ICT
ini sangat diperlukan dalam pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran serta pengurusan
pentadbiran sekolah (pengisian dan kemaskini data dalam SPS).
03. Untuk makluman dan tindakan tuan, Bersama ini dilampirkan senarai peralatan ICT
tersebut untuk dipanjangkan kepada pihak-pihak yang berkaitan.
Sekian dan Terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
..........
(SHARIF BASA B. SH. BAKIR)
GURU BESAR,
SK. ULU MUANAD,
BELURAN.

Sk.

Fail sekolah

SEKOLAH KEBANGSAAN ULU MUANAD,


PETI SURAT 7,
90107 BELURAN.
SANDAKAN, SABAH
Telefon
Faksimili
E-mail
Rujukan
Tarikh

: 089-511942
:
:
:
: 30 OKTOBER 2014

Pegawai Teknologi Pendidikan,


Pusat Kegiatan Guru Beluran,
Daerah Beluran.
Tuan,
LAPORAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (PERALATAN ICT) BAGI S
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
02. Sukacita dimaklumkan berhubung dengan perkara di atas, saya Guru Besar SK Ulu
Muanad, Beluran memohon penyelenggaraan peralatan ICT bagi sekolah saya. Ini kerana
peralatan tersebut sudah rosak. Guru-guru sekolah tidak mempunyai kepakaran untuk
membaiki atau menentukan jenis kerosakan yang ada pada peralatan tersebut. Peralatan ICT
ini sangat diperlukan dalam pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran serta pengurusan
pentadbiran sekolah (pengisian dan kemaskini data dalam SPS).
03. Untuk makluman dan tindakan tuan, Bersama ini dilampirkan senarai peralatan ICT
tersebut untuk dipanjangkan kepada pihak-pihak yang berkaitan.
Sekian dan Terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
..........
(SHARIF BASA B. SH. BAKIR)
GURU BESAR,
SK. ULU MUANAD,
BELURAN.

Sk.

Fail sekolah