Anda di halaman 1dari 26

BAB 3 : TINGKATAN 1

KERAJAAN-KERAJAAN AWAL
DI ASIA TENGGARA

Kerajaan-kerajaan
Awal di Asia
Tenggara

KERAJAAN
AGRARIA

Kerajaan
berasaskan
pertanian

KERAJAAN
MARITIM

Kerajaan
berasaskan
perdagangan

Ciri-ciri Kerajaan
Agraria
Ekonomi
Berasaskan
pertanian
Mengutip hasil
hutan
Menternak
binatang

Kemahiran
Membina
empangan dan
terusan

Lokasi
Kawasan
tanah subur
Kawasan
pedalaman

Ciri-ciri kerajaan Maritim


Ekonomi

Kemahiran

Membuat kapal
Perdagangan
Perikanan

Menguasai ilmu
pelayaran
Membuat kapal

Lokasi
Kawasan pesisir
pantai
Kuala Sungai

LATIHAN (3.O) : KERAJAAN AGRARIA DAN


MARITIM

Lengkapkan rajah di bawah tentang kerajaan Agraria dan Maritim

Kerajaan Maritim

Kerajaan Agraria

1._______________________
1.______________________________

Ekonomi berasaskan
________________
pertanian

2. a)__________________
Funan
b)__________________
Angkor

Maksud

Contoh
kerajaan

Ekonomi berasaskan
_______________
perdagangan

2.
Champa
a)____________________________
b)____________________________
Chih Tu

Srivijaya
c)____________________________

d)____________________________
Majapahit
e)____________________________

Kedah Tua

3.1. Kerajaan-kerajaan Agraria


Kerajaan Angkor
Pelabuhan
utama

Kegiatan
ekonomi
Pengasasan

Sistem
pemerintahan

Agama

3.1. Kerajaan-kerajaan Agraria


Kerajaan Funan
Pelabuhan
utama

Kegiatan
ekonomi
Pengasasan

Sistem
pemerintahan

Agama

Latihan (3.1) Kerajaan Agraria : Funan


dan Angkor.
1. Antara berikut, yang manakah menunjukkan ciri-ciri kerajaan
Agraria?
I

Mengutip hasil hutan

II

Menjalankan kegiatan menangkap ikan

III Perdagangan adalah sumber pendapatan utama


IV Terletak di pedalaman dan lembangan sungai
A. I, II, dan III
B

I, II, dan IV

I, III, dan IV

II, III, dan IV

2. Baray

amat berfaedah kepada penduduk Angkor


kerana memberi sumbangan dalam bidang
A Kesihatan
B Pertanian
C Pertadbiran
D Pengangkutan

Petempatan awal

Berkembang

Pelabuhan awal

3. Berdasarkan rajah di atas, apakah faktor yang

menyebabkan munculnya pelabuhan awal?


I Kemahiran membina kapal
II Sumber bekalan dagangan
III Sungai menjadi laluan dagangan
IV Kemunculan pusat pentadbiran di muara sungai
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

4. Senaraikan tiga contoh kegiatan


ekonomi masyarakat Agraria
a)____________________________
Menangkap ikan
b)____________________________
Bercucuk tanam
Memburu dan menternak binatang
c)____________________________

CHAMPA

CHIH TU

SRIVIJAYA
KERAJAAN-KERAJAAN
MARITIM

MAJAPAHIT

KEDAH TUA

KERAJAAN CHAMPA
PENGASASAN
192 M oleh
Chu Len
SISTEM
PEMERINTAHAN DAN
PENTADBIRAN
14 dinasti
Pegawai pemungut
cukai

PELABUHAN

Peta

Diterajui oleh
Bhadravarnom
Nama Champa
wujud pada 655 M
AGAMA
Raja
dipenga
ruhi
agama
Hindu

Indrapura

KERAJAAN CHIH TU
PELABUHAN
Tiada

SISTEM
PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN
Raja berkuasa
mutlak

Peta

PENGASASAN
Oleh Raja
Gautama

Dibantu 3 orang
menteri

pada 6 M

Dipengaruhi
agama Hindu
AGAMA
Hindu

Latihan (3.2) Kerajaan Maritim :


Champa dan Chih Tu.
1. Kegiatan terpenting kerajaan Maritim ialah
A. perikanan
B. perdagangan
C. pembinaan kapal
D. menjual hasil keluaran

2. Apakah persamaan antara kerajaan Champa dan


Chih Tu?
I.Raja berkuasa mutlak
II.Pemerintahan dipengaruhi oleh agama Hindu
III.Kedua-duanya mempunyai palabuhan utama
IV.Masyarakat beragama Hindu dan Budha
A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

3. Senaraikan tiga ciri-ciri sistem pemerintahan dan pentadbiran

kerajaan Chih Tu.


Raja berkuasa mutlak
a.____________________________________
____________________________________
Raja dibantu oleh tiga orang menteri
b.____________________________________
____________________________________
Sistem pemerintahan beraja dipengaruhi oleh
c.____________________________________
agama hindu
____________________________________

4.

Senaraikan tiga ciri-ciri sistem pemerintahan dan


pentadbiran kerajaan Champa.
a._______________________________________
Ditadbir oleh 14 Dinasti
_______________________________________
Terdapat pegawai pemungut cukai
b._______________________________________
_______________________________________
Diterajui oleh Raja Bhadravarnom
c._______________________________________
_______________________________________

KERAJAAN MAJAPAHIT
PENGASASAN
Raden Wijaya

SISTEM
PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN
Undang-undang
Manu

Peta

PELABUHAN
Kataha &
Temasik

Dibantu oleh
Perdana menteri &
4 orang menteri
Konsep Devaraja
AGAMA
Hindu &
Buddha

KERAJAAN SRIVIJAYA

PENGASASAN
7 masihi
Palembang

PELABUHAN
Palembang

SISTEM
PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN
Raja berkuasa
mutlak
Menteri sebagai
perantara

Peta

PENEMUAN SEJARAH
Batu Bersurat bertarikh

AGAMA

683 masihi

Hindu

KEGIATAN EKONOMI
Mengawal perdagangan
di kepulauan Melayu
Pusat pertukaran
barang dagangan

KERAJAAN KEDAH TUA

PENGASASAN
5 masihi
Di kenali sebagai Kataha
dan Cheh-Ca

SISTEM
PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN

PELABUHAN

Kukuh sejak abad


ke-5

Sungai Mas

UTAMA
Lembah Bujang

Peta
PENEMUAN
SEJARAH
Wang perak, manik
dan barangan kaca

AGAMA
Hindu dan
Budha

KEGIATAN
EKONOMI
Pusat pertukaran barang
dan persinggahan pelayar
Pengeluar utama padi

Latihan (3.2) Kerajaan Maritim :


Majapahit, Srivijaya dan Kedah
Tua.
Undang-undang Manu

1. Maklumat di atas mempunyai


kaitan dengan
A. Funan
B. Srivijaya
C. Majapahit
D. Kedah Tua

2. Mengikut Batu Bersurat Telaga Batu, terdapat tiga


bahagian pentadbiran dalam kerajaan Srivijaya iaitu
I. pentadbiran diraja
II. pentadbiran daerah
III. pentadbiran kewangan
IV. pentadbiran ketenteraan
A. I, II, dan III
B. I, II, dan IV
C. I, III, dan IV
D. II, III, dan IV

3.

Apakah maksud konsep Devaraja?


Wakil dewa untuk memimpin manusia
_________________________________________
_________________________________________

4. Senaraikan dua pelabuhan utama


kerajaan KedahTua
a.__________________________
Sungai Mas
Lembah Bujang
b.__________________________

SEKIAN.
TERIMA KASIH