Anda di halaman 1dari 22

LATAR

BELAKANG
SEJARAH
SARAWAK

KEGIATAN
EKONOMI

SARAWA
K

MASYARAKAT
SARAWAK

KEGIATAN
SOSIOBUDAYA

Latar Belakang Sejarah


Sarawak
Dikaitkan dengan nama Batang Sarawak/

Sungai Sarawak
Penempatan terawal di Asia Tenggara
Gua Niah
Pada awalnya ditadbir oleh Kesultanan
Brunei
Sarawak dibahagikan kepada beberapa unit
jajahan

Masyarakat Sarawak

Masyarakat Sarawak

Masyarakat Sarawak

Kegiatan Sosiobudaya
Pendidikan
Kebudayaan
Agama dan
Kepercayaan
Peraturan dan
adat resam

PENDIDIKAN

FORMAL
Membaca Al Quran
Menulis jawi

TIDAK FORMAL
Cara-cara berburu
Memungut hasil hutan
Amalan dan

kepercayaan turuntemurun

KEBUDAYAAN
MELANAU
Perayaan Kaulmenjamu ipok
Tujuan:

MELAYU
SARAWAK
Tarian Bergendang

Memperoleh
tangkapan yang
memuaskan
Selamat semasa
berada di laut
Mengelakkan penyakit

IBAN
Perayaan Gawaitanda kesyukuran
Tarian Ngajat

AGAMA DAN KEPERCAYAAN


Orang Melanau yang bukan beragama Islam mempercayai
makhluk ghaib ipok
Orang Penan
dilarang menetap secara kekal (berpindah-randah)
dilarang menebang pokok besar
dilarang melapangkan kawasan hutan
Orang Iban
Menyemah tanah sebelum membuka penempatan
Bunyi burung ketupung dan burung beragai menandakan
kawasan itu tidak sesuai didirikan rumah

TUAI RUMAH
Menjaga keamanan dan keselamatan
kawasan
Menyelesaikan masalah
Menetapkan tarikh Hari Gawai dan
perayaan Beranyi

ORANG IBAN
Menyimpan tajau
(pasu, gong dan
tempayan)-sebagai
harta simpanan

PERATURAN DAN ADAT RESAM


ORANG KAYAN,
KELABIT DAN
KENYAH
Menindik telinga
Melukis tatu

ORANG MELAYU
Berasaskan ajaran agama
Islam

KEGIATAN EKONOMI

SARA DIRI
PERTANIAN
PERLOMBONGAN
PERDAGANGAN

KEGIATAN EKONOMI
SARA DIRI

Menanam padi sawah dan kelapa

Melayu

Menjadi peniaga kecil-kecilan


Orang tengah dalam perdagangan

Kelabit

Menanam padi sawah


Berburu
Memungut hasil hutan

KEGIATAN EKONOMI
SARA DIRI

Menanam padi sawah

Melanau

Nelayan
Mengusahakan sagu

Iban, Kayan &


Kenyah

Bidayuh

Menanam padi huma


Berburu
Memungut hasil hutan
Menanam padi huma
Peladang

PERTANIAN
PADI HUMA

SAGU

Ditanam sekitar tempat


tinggal

Diusahakan oleh kaum


Melanau

Boleh ditanam di
kawasan bukit-bukau

Isi pokok sagu (ripo)


dijadikan lemantak

PADI SAWAH
Ditanam di hulu
Sungai Baram
Beras Bario

LADA HITAM
Diusahakan oleh kaum
Kedayan dan Murut

PERLOMBONGAN
ANTIMONI
Diusahakan
oleh kaum
Bidayuh

EMAS
Diusahakan
oleh kaum
Bidayuh dan
Cina (Bau,
Paku & Bidi)

PERDAGANGAN
Menjalankan kegiatan perdagangan dengan;

Kerajaan
Melayu Melaka
Barang yang
diperdagangkan
: lada hitam,
halia, kapur
barus, sarang
burung,emas
permata dan
ikan

Pedagang Cina
Menjual
barangan besi,
kaca dan
pinggan
mangkuk
Bertumpu di
Santubung

Pedagang Arab,
India dan
Kepulauan
Melayu
Membawa
barang seperti
tembikar, sutera,
barang logam,
kain dan barang
perhiasan

PENGUKUHAN
BAB 10
SARAWAK

UNSUR PATRIOTISME:
MENGHARGAI WARISAN
BANGSA
SEKIAN TERIMA KASIH