Anda di halaman 1dari 1

1.

PERANAN INSTITUSI KEKELUARGAAN

Hubungan kekeluargaan.

Meluangkan masa dengan anak-anak.

Ibu bapa perlu mengenali rakan anak-anak mereka.

Pendidikan agama.

Sentiasa prihatin dengan perubahan sikap anak-anak.

Menjadi role model kepada anak-anak.

2. PERANAN MASYARAKAT
Memberikan sokongan yang padu terhadap semua program yang dianjurkan
oleh kerajaan.
Membantu membimbing remaja yang tersalah langkah.
Menerima kembali remaja yang tersalah langkah dengan hati yang terbuka.
Mengaktifkan/menubuhkan Rukun Tetangga (RT) di kawasan tempat tinggal.

3. PERANAN SEKOLAH
Pihak sekolah mengenal pasti pelajar yang mempunyai masalah disiplin.
Sentiasa memaklumkan kes salah laku kepada ibu bapa
Pelajar yang bermasalah diberikan hukuman berbentuk kerja amal.
Menggalakkan pelajar menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah.
4. PERANAN MEDIA MASSA
Berhati-hati memilih bahan yang ingin disiarkan dan diterbitkan.
Mengutamakan bahan yang bermutu.
Tidak mementingkan keuntungan semata-mata

5. PERANAN KERAJAAN
Melancarkan pelbagai kempen untuk pembangunan masyarakat, keluarga dan
remaja.
Kempen dapat mengurangkan masalah sosial dalam kalangan remaja.
Menguar-uarkan kempen hingga ke kawasan luar bandar.