Anda di halaman 1dari 4

PANDUAN PENGATURAN MUATAN LOKAL

UNTUK ENTRI JADWAL KELAS


PADA PADAMU NEGERI
Selain mengentri Daftar Mata Pelajaran pada sistem Padamu Negeri, kita hendaknya mengentrikan pula daftar muatan lokal agar nantinya pada saat kita membuat jadwal pelajaran, maka
mata pelajaran muatan lokal akan muncul pula pada pilihan daftar pelajaran.
Berikut ini cara menambah, edit, dan menghapus mata pelajaran muatan lokal :
A. Tambah Muatan Lokal
Langkah- langkah dalam Menambahkan muatan lokal adalah sebagai berikut :
1. Klik menu Kurikulum di sebelah kiri, kemudian Klik Daftar Muatan Lokal;

2. Setalah itu, Anda akan masuk ke halaman Muatan Lokal. Tentukan terlebih dahulu
kurikulum yang akan diterapkan;

ABDI MADRASAH
www.abdimadrasah.com

3. Untuk menambahkan Muatan Lokal, klik ikon tambah (plus);

4. Isi data mutan lokal kemudian klik Simpan;

ABDI MADRASAH
www.abdimadrasah.com

B. Edit Muatan Lokal


Langkah- langkah dalam Mengedit muatan lokal adalah sebagai berikut :
1. Klik ikon segitiga (sebelah kanan) pada mata pelajaran;
2. Pilih Edit pelajaran;

3. . Ubah Nama Mata Pelajaran, Singkatan atau Kode Mata Pelajaran kemudian klik Simpan.

ABDI MADRASAH
www.abdimadrasah.com

C. Hapus Muatan Lokal


Langkah- langkah dalam Menghapus muatan lokal adalah sebagai berikut :
1. Klik ikon segitiga (sebelah kanan) pada mata pelajaran;
2. Pilih Hapus Muatan Lokal.

ABDI MADRASAH
www.abdimadrasah.com