Anda di halaman 1dari 9

Surat

pekeliling

Kemudahan fizikal
pss

Buku
pss

Bahan
bukan buku
pss

Pengurusan dan
Penyenggaraan
harta modal

Pengurusan
inventori

Pengurusan
bekalan pejabat

Pengurusan
bahan pss

Semakan stok
Dan hapus kira