Anda di halaman 1dari 1

Borang Soal Selidik

Sila berikan penilaian anda dengan menandakan [ ]


1. Adakah anda rasa makanan yang disediakan oleh kantin sedap
atau tidak ?

YA

TIDAK

2. Apakah aktiviti yang akan dilakukan pada masa rehat atau masa
lapang di sekolah?
i. Bermain badminton
ii. Bermain bola keranjang
iii. Bermain catur
iv. Membaca buku
v. Meminjam buku di perpustakaan
vi. Lain lain : _________________________________________

Anda mungkin juga menyukai