Anda di halaman 1dari 2

AHLI KUMPULAN 6

RIWAAYAT B YUNUS
HOE WEN YAN
LEW PEY MENG
LOO PEI JU

Tema

Keluarga Bahagia

Tajuk
Masa
Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Saya dan Keluarga


7:30 -8:30 pagi
1.2.6
Pada akhir Pengajaran dan Pembelajaran, murid dapat
i)
ii)

Melakonkan semula berdasarkan teks (M)


Memperkenalkan nama diri (BM)

Konstruk

10 keupayaan membaca dan menulis perkataan yang


berimbuhan awalan dan akhiran

Aktiviti

1. Guru meminta murid mendengar bacaan guru


dengan teliti. (M/BM)
2. Guru memberi pencerahan maksud perkataan
biodata. (M/BM)
3. Guru membimbing murid menyebut dan
memahami ayat yang dibaca oleh guru dengan
betul dan tepat. (M/BM)
4. Guru membimbing murid membaca teks dengan
sebutan yang betul. (M/BM)

Aktiviti
Kumpulan
EMK

Bahan Bantu
Belajar
Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran

1. Murid-murid melakonkan semula berdasarkan teks.


Nilai murni: kasih sayang
Keusahawanan rajin berusaha dan kreatif
Kreativiti dan inovasi (
TMK- menggunakan slaid
Slaid, buku teks
Murid dapat melakonkan semula berdasarkan teks.

Lembaran kerja

Buku Aktiviti ms iv

Latihan (BM)

Nama saya

Umur saya

Saya murid

Saya dan kakak


bersekolah

Saya ada

Keluarga saya

Latihan (M)
Nama
Umur
Bulan lahir
Hobi
Warna kegemaran

..
..
..
..
..

tahun dua

..

lapan tahun.

Suka menonton
televisyen dan
melancong.
abang, kakak dan adik.

di SJKC ..