Anda di halaman 1dari 14

ISL MINGGU 1

1.0 PERKAITAN TEORI PEMBELAJARAN DENGAN SDP

Behaviorism
Pembelajaran
berlaku
sekiranya
terdapat
perubahan
tingkah laku yang
boleh
diperhatikan.

Konstruktivisme
Pembelajaran
berlaku
sekiranya
terdapat
perubahan
dalam
pemikiran.

TEORI
PEMBELAJARAN
SDP

Kognitif
Menggalakkan murid
mencari idea, membuat
kajian, yakin diri dan
dapat berinteraksi.
Murid membina
sendiri pengetahuan
atau konsep secara
aktif berdasarkan
pengetahuan dan
pengalaman yang
sedia ada.

Rajah 1 : Teori Pembelajaran SDP

2.0 FAEDAH SENI DALAM PENDIDIKAN DALAM P&P


FAEDAH SENI DALAM PENDIDIKAN DALAM P&P

Boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid


mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.

membantu dalam memenuhi keperluan semua pelajar yang mempunyai


kepelbagaian kebolehan.

Seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu.

Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kecerdasan


muzik, intuitif, personal, intrapersonal, praktik, estetika, holistik, analitik,
emosional, fizikal dan intelektual dalam pendidikan kanak-kanak.

Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran di


sekolah lebih seronok.

Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek


menyelesaikan masalah.

Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif, inovatif, peka,


mempunyai personaliti yang seimbang, berketrampilan dan profesional.

Membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh.

Membantu anda memahami diri sendiri.

Rajah 2 : Faedah Seni Dalam Pendidikan Dalam P&P

3.0 FAEDAH SDP DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

Pengalaman optima melalui


seni membawa kepada
keyakinan diri dan kemahiran
belajar.

Memperkembangkan
kemahiran meneroka,
pengalaman dan
ekspresi.

Penghubungkait, gerak hati,


celik akal dan kecergasan
Lateral Leaps"

FAEDAH SDP
DALAM KEHIDUPAN
SEHARIAN

Belajar cara belajar-aplikasi


informasi secara berkesan.

Menggalakkan pembelajaran
seumur hidup secara
menyeluruh.

Rajah 3 : FaedahSDP Dalam Kehidupan Seharian

Rajah 4 : Kepentingan Imaginasi, Emosi, Ekspresi Dan Kreativiti

Ekspres
i

Aktiviti SDP memberi peluang untuk murid


membina keyakinan menajamkan persepsi.
Meningkatkan kreativiti dan meningkatkan
nilai ekstetik (penghargaan kepada
keindahan) murid

Kreativi
ti

Meningkatkan daya kemahiran kreativiti


seseorang.
Menjadi asas yang mendorong seseorang
murid berupaya menyelidik dan meneroka
sesuatu perkara.

Emosi mempengaruhi ingatan.


Konsep IQ dan EQ.
Dikaitkan dengan keupayaan mental
melakukan proses kognitif.

Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi


dan tindakan yang diambil dalam kehidupan
seharian.
Kebolehan kanak-kanak meluahkan
perasaannya secara lahiriah.

Emosi
Imagina
si

4.0 KEPENTINGAN IMAGINASI, EMOSI, EKSPRESI DAN KREATIVITI

4.1 PERANAN IMAGINASI DAN KREATIVITI

Perasaan dalam
kanak-kanak,
imaginasi dan
kreativiti.

Proses Kreativiti
dan Imaginasi
Melibatkan

Kebolehan kanakkanak meluahkan


perasaannya secara
lahiriah.

Pengalaman kanakkanak melalui interaksi


dan tindakan yang
diambil.

Rajah 4.1.1 : Proses Kreativiti dan Imaginasi

Rajah 4.1.2 : Peranan Imaginasi


selari dengan perkembangan diri mereka.
Untuk mencipta sesuatu yang baru, kanak-kanak akan
bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam
memanipulasikan alatan dan bahan yang mereka gunakan.

Kebolehan kanakkanak

Melalui aktiviti seni,


Contohnya, menggunakan lagu untuk memperkenalkan lagu
daya estetika kanak'Lebah'
kanak dapat
Semasa kanak-kanak menyanyi lagu, mereka akan bergerak
dipertingkatkan
mengikut irama seperti lebah sedang terbang.
Seterusnya, kanak-kanak menghasilkan gambar lebah.
Ini membantu pembelajaran terhadap tajuk tersebut.
Semasa belajar bersama-sama, mereka membina konsep
kendiri dalam kumpulan rakan sebaya dan masyarakat umum.

Matlamat guru-guru sekolah rendah dalam proses P&P ialah


untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati,
kesedaran dan arif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk,
tekstura dan irama.

Menurut Rusell
(1968)

4.2 PERANAN EMOSI

Merupakan perasaan jiwa


dan kuat seerti sedih,
gembira, takut dan geli.

EMOSI
Emosi yang mempengaruhi
ingatan boleh digolongkan
dalam 2 jenis
Rajah 4.2.1 : Peranan Emosi

Seronok dan
tenang
Kurang seronok
dan cemas

Membina emosi yang sihat


Guru yang penyayang dan ceria.
Angubah EQ guru dapat menangani emosi negatif secara tulen, benar dan
sihat.
Murid membina emosi untuk memperoleh keputusan ujian atau
peperiksaan.
Terdapat perhubungan yang rapat antara EQ dengan tingkahlaku.
Mereka lebih kerjasama, suka menolong, boleh diharap dan berempati.
Lebih fokus, tekal dan boleh menangani kekecewaan dan sabar.
Lebih terhindar daripada gejala sosial.
Cara Mengintegrasi Kecerdasan Emosi dalam Bilik Darjah

Setiap guru mengamalkan EQ semasa berinteraksi dengan murid.


Bercakap tentang kepentingan emosi dalam setiap interaksi guru-murid.
Pengintegrasian secara menyeluruh dalam setiap organisasi pengurusan.
Menguasai kemahiran mengajar EQ.
Menggunakan perkataan-perkataan dan lagu-lagu yang berkaitan dengan
perasaan.
Meggunakan unsur puisi seperti sajak, pantun, syair dan cerita.
Ada unsur kecindanan.
Mengucapkan perasaan terutamanya nilai murni dalam setiap interaksi.

Rajah 4.2.2 : Peranan Emosi

4.3 PERANAN EKSPRESI

PERANAN EKSPRESI

Seni dalam pendidikan


menyarankan pelbagai
aktiviti melalui perasaan,
pernyataan emosi, idea dan
manifestasi pemikiran.

Aktiviti seni dalam


pendidikan memberi
peluang untuk murid
membina keyakinan,
menajamkan persepsi,
meningkatkan kreativiti dan
meningkatkan nilai ekstetik.

Rajah 4.3.1 : Peranan Ekspresi

Imaginasi

Penglibat
an diri

Kinestetik

Bentu
kBentu
k
Ekspre
si
Emosi

Muzik

Ruang

Rajah 4.3.2 : Bentuk-bentuk Ekspresi

Menghasilkan
Idea

Menghasilkan
Ekspresi
Bukan Lisan

Menggambar
kan perasaan

Peran
an
Ekspre
si
Menghasilkan
Pengucapan
Lisan

Menggambar
kan Emosi

Menghasilkan
Reaksi

Rajah 4.3.3 : Peranan Ekspresi

5.0 PEMBELAJARAN YANG OPTIMUM, BERSEPADU DAN


MENYERONOKAN

DEFINISI

PEMBELAJARAN
proses (kegiatan) belajar.

OPTIMUM
keadaan atau peringkat yang
paling baik.
BERSEPADU
menggabungkan pelbagai ciri
yang biasanya wujud secara
berasingan di dalam perisian
besar dan erat.
MENYERONOKKAN
menimbulkan rasa seronok.

Rajah 5 : Definisi Pembelajaran yang Optimum, Bersepadu dan Menyeronokan

6.0 UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN

Vokal (endoi, nazam,


marhaban)

Seni Suara

Lagu yang digabungkan


dengan muzik (dikir, hadrah,
ghazal, dikir barat, beruan)

Muzik tradisi warisan istana


(tinggi, rendah, rakyat dan
lain-lain)

Unsur-unsur
Kebudayaan

Tari (tarian asli, asyik kekasih,


ayam didik, balai, canggung,
siti wau bulan, dabus,
gambus, indi, joget, kuda
kepang, mak inang, zapin)
Seni Gerak

Drama (main puteri, mak


yong, menora, wayang kulit)

Seni Rupa

Ukiran, tembikar, anyaman,


tekatan, tenunan, batik,
tembaga

Rajah 6 : Unsur-unsur Kebudayaan