Anda di halaman 1dari 12

BAHAGIAN A

Arahan : Bulatkan jawapan yang betul


1

Setiap kanak-kanak berhak mendapatkan kehidupan, _____________


perkembangan dan penyertaan.
A perlindungan
B coklat
C gula-gula
D permainan

_________________ merupakan satu bentuk pengiktirafan kepada kanak-kanak


di Malaysia bagi menghargai pencapaian mereka dalam pelbagai bidang.
A Anugerah Kanak-kanak Cemerlang
B Anugerah Tokoh Kanak-kanak
C Anugerah Muzik Malaysia
D Hari Kanak-kanak Malaysia

Setiap hari Mazni meminta ayahnya menghantarnya ke sekolah, walaupun


ayahnya telah menyediakan sebuah basikal baru untuknya. Tindakan Mazni
menunjukkannya _____________.
A inginkan kasih sayang ayahnya
B meminta ayahnya bertanggungjawab
C ingin menuntut haknya sebagai kanak-kanak
D ingin memenuhi kehendak dan kemahuannya

Tujuan utama kanak-kanak ke sekolah ialah untuk _____________.


A mendapat ramai kawan
B mengisi masa lapang dan bermain
C membina sahsiah dan menuntut ilmu
D membuang masa

Soalan 5 dan 6 berdasarkan gambarajah 1

Gambarajah 1
5

Apakah nama perayaan yang ditunjukkan dalam gambarajah 1 di atas?


A Hari Wesak
B Hari Ponggal
C Hari Krismas
D Hari Thaipusam

Kaum apakah yang merayakan perayaan tersebut?


A Cina
B India
C Serani
D Melayu

Ibu bapa perlu menyediakan _________________ untuk memastikan


anak-anak mereka sentiasa sihat dan cergas.
A makanan yang banyak sayur sayuran
B makanan yang berzat dan mahal
C makanan yang seimbang
D makanan tradisional

Pasangan manakah antara yang berikut adalah salah


Agama/ kepercayaan
A Tao
B Buddha
C Confucius
D Hindu

Ajaran
keharmonian diri dan masyarakat.
sederhana dalam pemikiran,pertuturan dan
tingkahlaku.
hidup harmoni dengan masyarakat sejagat.
kasih sayang

Soalan 9 dan 10 adalah berdasarkan petikan di bawah.

Perkara 28 :Hak Kepada Pendidikan


Kanak-kanak mempunyai hak terhadap pendidikan
dan kewajipan negara untuk memastikan bahawa
pendidikan utama percuma .......
Sumber : Konvensyen
MengenaiKanak-kanak, SUHAKAM.

Leon tidak dapat ke sekolah seperti kanak-kanak yang lain.


Ini disebabkan oleh keluarganya yang terlalu miskin.
Dia tinggal di sebuah rumah panjang di pedalaman Sarawak.
9

Berdasarkan Perkara 28 di atas, apakah tindakan yang boleh diambil terhadap


keluarga Leon.
A Memberi nasihat dan bantuan agar Leon boleh bersekolah.
B Membiarkan masalah Leon diselesaikan oleh bapanya.
C Memberi pekerjaan yang lebih baik kepada bapa Leon.
D Mengenakan denda seperti yang telah ditetapkan.

10 Leon perlu dibantu untuk membolehkannya bersekolah, cara yang sesuai ialah ?
A Menempatkan Leon di sekolah berasrama yang berhampiran.
B Membina sebuah sekolah di kawasan tempat tinggal Leon.
C Meminta kawan-kawannya belajar di rumah Leon.
D Menghantar guru untuk mengajar Leon.

Soalan nombor 11 berdasarkan gambarajah 2

Gambarajah 2
11 Gambarajah 2 di atas menunjukkan
A Ibu bergaduh dengan bapa.
B Ibu dan bapa tidak berpuas hati.
C Ibu dan bapa sedih dan rasa kecewa.
D Ibu dan bapa member sokongan penuh kepada anak.
12 Mengikut ajaran Islam, cara terbaik untuk memupuk keharmonian keluarga ialah
A Makan bersama-sama.
B Beriadah bersama tiga kali seminggu.
C Sembahyang berjemaah bersama keluarga.
D Mengadakan perjumpaan keluarga seminggu sekali.
13 Keharmonian dalam sesebuah keluarga boleh dipupuk melalui _____________.
A bersuka ria.
B bersopan santun.
C bersukan dan membaca buku.
D menyelesaikan masalah secara perbincangan.
14 Penganut agama Kristian akan bersembahyang di ______________ setiap hari
Ahad.
A
B
C
D

kuil
masjid
gereja
tokong

15 Amalan mengirim kad ucapan sempena hari perayaan oleh masyarakat pelbagai
kaum di Malaysia menggambarkan sifat _______________.
A kejujuran dan kesabaran.
B bersatu padu dan jujur.
C hormat-menghormati.
D keharmonian.

Tumbuh tinggi pokok kelapa,


Banyak berbuah bertali-tali,
Ikutlah kata ibu dan bapa,
Bersikap takbur jangan sekali.

16 Pantun di atas membawa nilai maksud _____________.


A Orang tua suka menanam pokok kelapa.
B Jangan jadi orang tua yang takbur.
C Orang tua umpama buah kelapa.
D Hormatilah orang tua.
17 Pili bomba yang terdapat di sekolah boleh digunakan ____________.
A semasa gotong royong.
B jika berlaku kebakaran.
C apabila bekalan air terputus.
D untuk membersihkan bangunan sekolah .

6
Kasih sayang mewujudkan kemesraan
Persaudaraan erat hidup berkat
Kasih sayang asas kekeluargaan
Sayangi diri dan keluarga

18 Kata-kata hikmat di atas merupakan suatu slogan untuk ____________.


A mewujudkan keharmonian keluarga.
B melahirkan warganegara yang taat.
C mewujudkan keluarga majmuk.
D menjaga kebajikan keluarga.
5

19 Seorang pemuda yang dalam kecemasan ingin menggunakan telefon yang ada
dalam kawasan sekolah anda. Apa tindakan anda sekiranya anda berada di
sekolah ketika itu ?
A Menghalang pemuda tersebut kerana telefon itu untuk kegunaan warga
sekolah sahaja.
B Menunjukkan kepada pemuda itu kedudukan telefon di sekolah anda.
C Memintanya mendapatkan kebenaran guru besar terlebih dahulu.
D Meminta pemuda itu menggunakan telefon di tempat lain.
20 Berikut merupakan kemudahan awam yang terdapat di sekolah kecuali ________
A kantin
B pondok polis
C makmal komputer
D pusat sumber sekolah

21 Harta benda sekolah hendaklah dijaga untuk kemudahan bersama. Ia boleh


dilakukan dengan cara ?
I
II
III
IV

menggunakannya dengan betul.


menegur murid yang cuba merosakkannnya.
melapor kepada guru jika berlaku kerosakkan.
membaiki sendiri peralatan yang rosak.

A I dan II
B I, II dan III
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV

Guna telefon ini dengan baik

Tutup paip selepas digunakan

Gunakan tong sampah dengan betul

22 Kata-kata di atas biasa ditemui di persekitaran sekolah. Tujuannya ialah _____


A Mencantikkan kawasan sekolah.
B Sebagai bahan bacaan tambahan.
C Mendidik murid menggunakan kemudahan sekolah dengan betul.
D Mewajibkan murid menggunakan semua kemudahan yang disediakan.
6

Jejantas
Lintasan Zebra
Lampu Isyarat

23 Berikut merupakan faedah-faedah kemudahan awam di atas, kecuali ?


A Menggelakkan kemalangan.
B Memudahkan orang ramai melintas jalan.
C Melambatkan orang ramai yang mahu melintas.
D Melancarkan pergerakkan kenderaan dan lalu lintas.
24 Kemudahan awam kerap disalahgunakan adalah disebabkan oleh ?
I
II
III
IV

Kurang kesedaran.
Sikap tidak bertanggungjawab.
Kita terpaksa membayar untuk menggunakan
kemudahan tersebut.
Tiada tindakan tegas oleh pihak berkuasa.

A I dan II
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV
25 Vandalisma adalah merujuk kepada sikap ___________
A
B
C
D

suka melihat kemudahan awam.


suka merosakkan kemudahan awam.
tidak boleh melihat kemudahan awam.
tidak tahu menggunakan kemudahan awam.

26 Longkang di kawasan tempat tinggal anda sering tersumbat. Apakah yang boleh
anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut ?
A
B
C
D

Mendiamkan diri.
Mengajak beberapa orang kawan untuk membersikan longkang tersebut.
Menyatakan masalah tersebut kepada pihak TV dan akhbar.
Mengupah pihak swasta untuk membersihkannya.

27 Alam sekitar, terutama hutan rimba yang semakin musnah adalah disebabkan oleh
_____________
A
B
C
D

Pelancong yang datang semakin ramai.


Bencana alam yang kerap berlaku.
Hutan ditebang secara berleluasa.
Pembangunan yang dirancang.

28 Sambutan Hari Hutan Sedunia adalah bertujuan untuk ______


A
B
C
D

membuktikan Malaysia adalah penganjur terbaik.


memaklumkan bahawa alam sekitar Malaysia masih terpelihara.
memaklumkan bahawa alam sekitar Malaysia semakin musnah.
memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga
alam sekitar.

Soalan 29 berdasarkan gambarajah 3

Gambarajah 3
29 Logo dalam gambarajah 3 adalah _______________
A
B
C
D

kitar semula
keselamatan
awas bahaya
cintai kehijauan alam

30 Perkhidmatan yang diberikan oleh anggota Bomba dan Penyelamat lebih


berbentuk
A
B
C
D

hiburan
motivasi
kesedaran
kemanusiaan

BAHAGIAN B
Tandakan betul ( ) jika pernyataan yang diberikan benar dan salah ( X ) jika
pernyataan tidak benar.
1. Kanak-kanak adalah individu yang berumur di bawah
18 tahun .

2. Anak-anak perlulah menghormati ibu bapa mereka.

3. Kemudahan awam yang terdapat di sekolah hanya perlu


dijaga oleh beberapa orang pengawas sahaja.

4. Murid Tahun 6 hendaklah selalu membuli rakan mereka


di kelas yang lebih rendah.
5. Membuat panggilan palsu kepada bomba adalah satu
tindakan yang tidak bertanggungjawab.
.

( 5 markah )
BAHAGIAN C
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
ceria

mengubati
memadam

jejantas
hak

riadah
jejambat

1. Kanak-kanak di seluruh dunia mempunyai ________________ yang sama.


2. Persekitaran yang bersih akan mewujudkan suasana yang __________________.
3. _____________________ disediakan untuk kemudahan orang ramai melintas jalan
dengan selamat.
4. Peranan anggota bomba dan penyelamat ialah ____________________ ,
menentang, mencegah, dan mengawal kebakaran.
5. Taman rekreasi disediakan untuk aktiviti _______________________ .
( 5 markah )
9

BAHAGIAN D
Padankan gambar di bawah ini dengan pernyataan yang betul.
Gambar

Pernyataan

Memberi ceramah motivasi di


sekolah

Membantu mangsa dalam


kemalangan

Memadamkan api

Menjaga dan mencantikkan


kawasan bandar
5

Meronda kawasan kampung


untuk menjaga keselamatan

( 5 markah)
10

BAHAGIAN E
Berpandukan gambar, nyatakan cara menjaga harta benda dan kemudahan yang terdapat
di sekolah.
1.
..
.
..
..

2.
..
.
..
..
.
3
..
.
..
..

11

4.
..
.
..
..
..

5.

..
.
..
..
..

( 5 markah )

Disediakan oleh

Disemak oleh

Diluluskan oleh

__________________
En Shahrudin Hashim

________________
Pn. Haina Bt Sulai

_____________________
Pn. Badariah Bt. Mahfods

12