Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI [KSSR]

Tarikh

Masa

12 Februari 2014 (Rabu)


:

Tempat

0930 1000
Gelanggang Sekolah

Tahun(Kelas) :

Tahun 4 Mawar

Bilangan Murid :

35 orang ( 22 lelaki & 13 perempuan)

Fokus Pembelajaran: 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan mengikut irama.
Tajuk

: Jom Ke Sawah

Standard Pembelajaran : 1.5.2, 2.5.1 & 5.4.2


Objektif : Pada akhir proses p&p ini murid-murid dapat:
Psikomotor : i. melakukan pergerakan kreatif bertemakan sawah padi mengikut muzik yang didengar.
ii. melakukan aktiviti pergerakan kreatif menggunakan motor kasar seperti pergerakan menanam dan menampi padi
dengan betul.
Kognitif :
i. mengenalpasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertemakan sawah padi mengikut
muzik yang didengar..
ii. mereka cipta pergerakan kreatif bertemakan sawah padi berdasarkan pergerakan mengikut muzik yang
didengar
Afektif:

i. membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.


ii. memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti pergerakan kreatif dan bersedia menerima cabaran.

Kemahiran Berfikir: Mencirikan


Pengalaman sedia ada: Murid-murid pernah menari dan mengikuti senamrobik 1 Murid 1 Sukan.
Penerapan nilai
: Keberanian dan berkerjasama
Penggabungjalinan : Pendidikan Muzik
BSPP : Laptop, muzik dan pembesar suara (1), gelung kecil (35)
EMK: Kreativiti dan inovasi

BAHAGIAN
/MASA
Memanaskan
Badan
(5 minit)

AKTIVITI
Latihan bebas.

Regangan dinamik

BUTIR MENGAJAR/
FOKUS P&P
Berdiri dalam keadaan
bersedia.
Dengar ritma lagu
sebelum melakukan
pergerakan.
Bergerak ikut ritma
lagu.
Reka pergerakan
secara bebas seperti
menari, melompat,
berpusing dan
kemahiran-kemahiran
lain.
Duduk mencangkung di
tempat sendiri apabila
muzik diberhentikan.
Murid-murid yang
lambat akan diberikan
tekan tubi.
Lakukan regangan
dengan iringan muzik:

ORGANISASI
Dalam bulatan
M

Lapt
pem
M

M
M

M
M

Petunjuk:

Gerakkan kepala ke kiri


dan kanan.
Gerakkan kepala ke
atas dan bawah.
Gerakkan bahu ke atas
dan bawah.
Gerakkan bahagian
tangan ikut putaran
jam dan lawan jam.
Bongkokkan badan ke
hadapan dan
gerakkan badan ke kiri
dan kanan.
Buka kaki seluas bahu
dan cuba sentuh
hujung kaki kiri dan
kanan.
Lari setempat secara
perlahan, apabila
wisel dibunyikan lari
pantas.

Perkembangan
(15 minit)

Perkembangan 1
(7 minit)

Pengenalan isi
pelajaran

Aktiviti 1
(Aksi Pesawah)

G = Guru
M = Murid

Aktiviti hari ini ialah


pergerakan berirama
iaitu Jom Ke Sawah.

Gelu
Cata
Dem
dilak
Jara
dibe
supa
berla
pela
muri
mela

Dalam keadaan
statik, lakukan aksi
berikut bersama-sama
gelung:
Menanam benih padi
Menuai padi
Membanting padi
Menampi padi
Lakukan aksi tersebut
sambil bergerak ke
pelbagai arah dan
aras tanpa muzik.
Teka pekerjaan yang
dilakukan berdasarkan
pergerakan yang
dilakukan.
Fokus Pembelajaran:
Teka perkerjaan yang
sesuai berdasarkan
pergerakan yang
dibuat.
Lakukan aksi secara
bersama-sama guru.

Perkembangan 2
(8 minit)

Aktiviti 2
(Kitaran Padi)

Lakukan aksi berikut


dengan gelung kecil
dan iringan muzik:
Padi ditiup angin.
Menanam padi bergerak
ke hadapan dan
belakang.
Menuai padi ke kanan
dan ke kiri
Membanting padi
mengikut langkah step
close.

Lapt
pem
Gelu

Cata
Dem
dilak
Jara
dibe

Petunjuk:
G = Guru
M = Murid
= Pentas

Menampi sambil
berpusing.
Akhiri persembahan
dengan gaya (pose)
bebas.
Fokus Pembelajaran:
Lakukan aksi
mengikut kreativiti.
Lakukan aksi
mengikut rentak
muzik.

Petunjuk:
G = Guru
M = Murid
= Pentas

Kemuncak
(7 minit)

Persembahan
Bertemakan
Pertanian

Cipta pergerakan
kreatif berdasarkan
tema pertanian.
Contoh tema:
Menanam padi
Menebas rumput
Memotong pokok
Mencangkul
Lakukan
persembahan
pergerakan kreatif
bertema dengan
iringan muzik.
Kumpulan yang
menerima tepukan
paling kuat akan
dinobatkan sebagai
juara.

7 kumpulan = 7 orang/kumpulan

Lapt
pem
Gelu

Cata
Gur
mela
dem
terle
Set
akan
pers
selam
saat

Petunjuk:
G = Guru
M = Murid

Penutup
(3 minit)

1. Menyejukkan
Badan

2. Rumusan Pelajaran
2.1 Rumusan kognitif
&
Psikomotor

2.2 Rumusan Afektif


- Penerapan Nilai
- Pujian / Teguran

3. Kerja Susulan

Berpasangan, tepuk
otot-otot rakan
perlahan-lahan.
Tarik nafas tiga kali
perlahan dan hembus
panjang yang terakhir.

= Pentas
M M M M M M
M
M

Menonton atau
mengakses internet
untuk melihat gayagaya pergerakan
kreatif.

M
G

Lakukan aktiviti
mengikut kreativiti
masing-masing.
Semasa melakukan
pergerakan bersama
muzik, ikut rentak
muzik.
Kita perlu
bekerjasama dan
berani menerima
cabaran yang
diberikan untuk
membuat
persembahan di
hadapan rakan-rakan.

Petunjuk:
G = Guru
M = Murid