Anda di halaman 1dari 22

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Transformasi dalam Kurikulum


PENDIDIKAN KESIHATAN
Merealisasi
kan
LITERASI
KESIHATAN

melalui
PENDIDIKA
N

KESIHATAN
The capacity of an individual to
obtain, interpret and understand
basic health information and
services and the competence to
use such information and
services in ways that are healthenhancing.
(Joint Committee on National
Health Education Standards, 2007)

KURIKULUM PENDIDIKAN KESI


SKILLS-BASED HEALTH
EDUCATION
an approach to creating or
maintaining
healthy lifestyles and conditions
through
the development of knowledge,
attitudes,
and especially skills, using a

Kemahiran Kecekapan Psikososial


Kebolehan seseorang menangani secara

berkesan kehendak dan cabaran harian.


Kebolehan seseorang mengekalkan

keadaan mental yang baik dan


mendemonstrasikan dalam perlakuan
yang positif.
(Abilities for adaptive and positive behaviour
that enable individuals to deal effectively
with the demands and challenges of
everyday life).

Komponen dalam
Kemahiran Kecekapan Psikososial

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

mengawal kesihatan diri, keluarga,


masyarakat dan
persekitaran menerusi
pengetahuan, kemahiran
serta amalan gaya hidup sihat

sentiasa bersedia menyesuaikan diri


dalam aspek
fizikal, mental, emosi, sosial dan
rohani

bersikap positif untuk mencapai


kesejahteraan
hidup dan meningkatkan potensi ke
tahap
kesihatan optimum serta jangka

Kurikulum Pendidikan
Kesihatan
Kesihatan Fizikal

Kesihatan Mental, Emosi


dan Sosial
Kesihatan Persekitaran

Kesihatan diri

dan reproduktif
Penyalahgunaan
bahan
Kemahiran
pengurusan
mental dan emosi
Kekeluargaan
Perhubungan
Pencegahan
penyakit
Keselamatan
diri

Pendidikan Kesihatan
Reproduktif dan Sosial
(PEERS)
(75%)
Pemakanan
(15%)

Pertolongan Cemas
(10%)

PENDIDIKAN
KESIHATAN

REPRODUKTIF DAN
SOSIAL (PEERS)

LATAR
BELAKANG

LATAR BELAKANG

PEERS
Sosiobudaya
Psikologikal
Biologikal
Kerohanian

Amalan tingkah laku yang sihat:


kehidupan seksual
etiket perhubungan jantina
persediaan untuk kedewasaan,
perkahwinan

BAHAN SOKONGAN PdP


Modul
Modul
Modul
Modul
Modul
Modul
Saya
Modul

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Aspek Fizikal
Aspek Sosial
Gender
Penyakit Jangkitan Sek
HIV/AIDS
Seksualiti dan
Modul Latihan Pendidik
Pencegahan HIV/AIDS
Modul 8: Modul Kemahiran Kece
Psikososial dalam Pe
Pencegahan HIV dan

PROGRAM SOKONGAN
DI BAWAH INISIATIF PEERS
Program kerjasama
antara
KPM dengan
kementerian
dan agensi lain
KKM; LPPKN,
KPWKM;
FRHAM; WCC;
Focus On

PEERS
WOMB
TOMB

TO
19

Program kerjasama antara


KPM dengan kementerian dan
agensi lain seperti:
Program PEKERTI (KPM
dengan LPPKN,
KPWKM , 2012 - 2017)
Projek Rintis Program My
Body Fit and
Fabulous (MyBFF) Untuk

Terima
Terima
Kasih
Kasih
UNIT PENDIDIKAN KESIHATAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN
KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA
2014