Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


Mata Pelajaran: Pendidikan Seni Visual
Masa : 60 minit
Kelas : 4 Maju
Tema : Alam Semulajadi
Bidang : Menggambar
Tajuk : Ayam
Teknik : Capan
Standard
1.1 Persepsi estetik 1.2 Aplikasi seni
1.3 Ekspresi kreatif
1.4 Apresiasi seni
1.1.1:Unsur seni
1.2.1 media
1.3.1
1.4.1
pembelajaran
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2: Prinsip rekaan
1.1.2.1
1.1.2.2

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2 teknik
1.2.2.1

1.3.2
1.3.3

1.4.2
1.4.3

Objektif
pembelajaran

Pada akhir pengajaran murid dapat:


1) Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam membuat capan.
2) Menghasilkan gambar ayam dengan teknik capan.
3) Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.

Aktiviti PdP

1) Guru menunjukkan contoh gambar dan bersoal jawab dengan murid.


2) Guru menunjukkan cara menghasilkan gambar ayam dengan mengaplikasikan
teknik capan.
3) Murid menghasilkan gambar ayam dengan teknik capan.
4) Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.

EMK
Bahan Bantu
Belajar

Keusahawanan, kreativiti dan inovasi.


BBM: contoh hasil karya guru, bahan bercetak.
Media - berus lukisan, pallet, jari, kertas lukisan, warna air, warna tempera, warna poster.

Penilaian PdP

Prosespenghasilan karya sepanjang aktiviti membuat capan berdasarkan empat standard


kandungan.
Pada akhir pengajaran ____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan
_____murid yang tidak dapat mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
pembentangan pada masa akan datang

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
MINGGU 1
Mata Pelajaran;Pendidikan Seni Visual
Kelas : 4 Maju
Bidang : Menggambar
Teknik : Capan
STANDARD
PEMBELAJARAN

1.1 PERSEPSI
ESTETIK
1.1.1Unsur Seni
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1
1.1.2.2

Masa : 60 minit
Tema : Alam semula jadi
Tajuk : Ayam

1.2 APLIKASI SENI


1.2.1 Media
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2 Teknik
1.2.2.1

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran murid dapat


1.Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam
membuat capan.
2.Menghasilkan gambar ayam dengan teknik capan.

AKTIVITI PdP

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni


visual.
2. Guru menunjukkan cara menghasilkan ayam dengan
mengaplikasikan teknik capan.
3.Murid memulakan aktiviti dengan membuat teknik capan dalam
menghasilkan gambar ayam.

EMK

Keusahawanan.kreativiti dan inovasi.

BAHAN BANTU BELAJAR

BBM: contoh hasil karya guru, bahan bercetak.


Media - berus lukisan, pallet, jari, kertas lukisan, warna air, warna
tempera, warna poster.

PENILAIAN PdP

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat capan


berdasarkan dua standard kandungan.

REFLEKSI

Pada akhir pengajaran ____ murid dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan _____ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
MINGGU KEDUA
Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Kelas

: 4 Maju

Bidang
Ayam

: Menggambar

Masa : 60 minit
Tema : Alam Semulajadi
Tajuk :

Teknik

: Capan

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.3 EKSPRESI
1.4 APRESIASI
KREATIF
SENI
1.3.1
1.4.1
1.3.2
1.4.2
1.3.3
1.4.3
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1.Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual
dalam membuat capan.
2.Menghasilkan gambar ayam dengan teknik capan.
3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah
dipelajari.

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

1.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas


2.Murid memulakan aktiviti proses penghasilan gambar ayam.
3.Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang
dihasilkan

EMK

Keusahawanan, kreativiti dan inovasi

BAHAN BANTU
BELAJAR

BBM: contoh hasil karya guru, bahan bercetak.


Media - berus lukisan, pallet, jari, kertas lukisan, warna air, warna
tempera, warna poster.

PENILAIAN PdP

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat capan


berdasarkan empat standard kandungan.

REFLEKSI

Pada akhir pengajaran ____ murid dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan _____ murid yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan
datang.

Anda mungkin juga menyukai