Anda di halaman 1dari 16

Wacana Penulisan

(GWP1092)
kumpulan 2
Disediakan oleh: Unit Sejarah PPISMP
Sem 2 Ambilan Jun 2014
Muhammad Ayisy Bin Baharudin (Sk)
Chin Xiao Hui (SjkC)
Tan Sik Hong (SjkC)
Pensyarah : En.Khambali bin Rukini

Struktur dalam
penulisan

Definisi Struktur
Maksud struktur
Sesuatu yang dibina / dibentuk
Pola sesuatu organisasi
Kaedah penyusun sesuatu

Definisi Penulisan

Struktur dalam penulisan ialah


I) Cara kita menyusun idea kita dalam
penulisan
II) Agar memudahkan pembaca dalam
proses penyampian idea dan
maklumat melalui penulisan kita

Pemerenggan yang
berkesan
3 bahagian dalam satu perenggan
Pendahulu
an

Isi

Penutup

Pendahuluan
5 jenis
Pendahuluan
Pendahuluan
Pendahuluan
Pendahuluan
Pendahuluan

jenis
jenis
jenis
jenis
jenis

definisi
pendapat
suasana
soalan
peribahasa

1. Pendahuluan jenis definisi


- Jenayah ditakrifkan sebagai
perbuatan yang melanggar
peraturan
2. Pendahuluan jenis pendapat
- Menurut Y.A.B Dato Husaini,
pencemaran udara bermula dari
3. Pendahuluan jenis suasana
- Pada cuti sekolah yang lalu, Riri
sekeluarga telah melancong ke Pulau
Tioman. Mereka menaiki bot ke
sana

4. Pendahuluan jenis soalan


- Setiap orang perlukan
kecemerlangan untuk menjamin
kejayaan bagi diri mereka. Apa yang
dimaksudkan dengan kerjayaan?
5. Pendahuluan jenis peribahasa
- Peribahasa Melayu Sesal dahulu
pendapat, sesal kemudian tidak
berguna amat sesuai ke arah
menunjukan

Jenis-jenis perenggan isi


Deduktif
-isi penting
-huraian isi
-contoh
Jantung mengepam darah.Darah dipam
oleh jantung ke seluruh bahagian badan
dan kembali ke jantung semula.Proses
mengepam darah ini menyebabkan
jantung berdenyut sepanjang hayat kita.

Induktif
-huraian isi
-contoh
-isi penting
Organ ini merupakan otot yang
berongga dan mempunyai emat ruang
yang dinamakan aurikel kiri,aurikel
kanan,ventrikel kiri dan ventrikel
kanan. Saiznya kira-kira sebesar
genggaman tangan kita.Organ yang
penting di dalam tubuh badan kita
ialah jantung.

Penutup
Kesimpulan terhadap pendapat yang
telah digunakan
Mestilah lembut dan berkesan
Tidak mengulang isi-isi yang telah
dikemukakan
Penggunaan penanda wacana yang
sesuai

Penanda Wacana
perkataan ataupun rangkaian
perkataan yang berfungsi
mempertalikan sesuatu idea, hujah
dan pandangan seseorang semasa
menulis.
amat penting dalam sesebuah teks
kerana penanda wacana dapat
mewujudkan kesinambungan antara
sebahagian teks dengan yang lain
sehingga membentuk kesatuan.

Penanda Wacana
1. Perenggan pendahuluan
-Dalam era globalisasi
-Baru-baru ini
-Akhir-akhir ini
2. Perenggan isi
-Di samping itu
-Justeru itu
-Oleh hal yang demikian
3. Perenggan penutup
-Konklusinya
-Hal ini demikian
-Kesimpulannya

Conto
h

Kata penghubung: tetapi, jika, lalu,


serta
Penambahan: dan, sebenarnya,
selain itu
Perbezaan :walaupun, sebaliknya,
sama
dengan
Turutan: pertama sekali, selepas itu,
keduanya
Contoh: sebagai contoh, khususnya
Masa: sesekali, selepas itu, akhirnya
Kesimpulan: sebagai rumusan,

Rujukan
Asmah Hj. Omar (1980). Analisis
Wacana, dalam Jurnal Dewan Bahasa
24:3, hal. 11-25 dan 24:4, hal. 9-25.
Tarigan, Henry Guntur (1995),
Pengajaran Wacana. Kuala Lumpur: DBP.
Wacana Bahasa Melayu(2009). [Online],
[Diakses: 5 Januari 2014]. Boleh
didapati:
http://gurubahasamelayu.blogspot.com/2
009/07/wacana-bahasa-melayu.html

Sekian Terima Kasih!