Anda di halaman 1dari 10

GARIS PANDUAN KURIKULUM

KELAB PENCINTA ALAM

LATAR BELAKANG

1.

Pendidikan alam sekitar ialah proses pendidikan tentang alam semulajadi untuk alam semulajadi dan melalui
alam semulajadi.

2.

Pendidikan alam sekitar melibatkan interaksi manusia dengan alam semulajadi serta bagaimana manusia
harus mengurus alam semulajadi secara bijak dalam meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kesedaran
terhadap alam semulajadi.

RASIONAL

Berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada murid tentang kepentingan menjaga alam sekitar adalah wajar untuk
menghargai segala sumber alam yang harus dikekalkan untuk generasi akan datang.

MATLAMAT
1.

Membantu murid memahami dan menghayati isu alam sekitar dan dapat menguasai kemahiran serta
mengekalkan kualiti alam sekitar.

2.

Membantu murid supaya lebih peka dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar, secara tidak langsung murid
memperoleh pengetahuan, kemahiran seterusnya memupuk nilai-nilai murni dan bertanggungjawab
menyelesaikan isu-isu alam sekitar.

OBJEKTIF

1.
2.
3.
4.

Memupuk kesedaran dan keprihatinan murid tentang semua permasalahan alam sekitar.
Murid mendapat pengalaman berkaitan dengan permasalahan alam sekitar.
Menerapkan nilai-nilai prihatin terhadap alam sekitar dan memotivasikan murid untuk terlibat secara aktif
dalam aktiviti pengawalan, pemeliharaan dan pemuliharaan alam.
Meningkatkan kemahiran murid untuk menyelesaikan permasalahan alam sekitar di peringkat sekolah.

KURIKULUM

Kurikulum berteraskan kepada isu-isu seperti yang berikut :


1.

Eko-Pelancongan

2.

Eco-Care

3.

Keseimbangan Ekosistem.

4.

Pemanasan Global.

5.

Kepelbagaian Biologi.

6.

Air Bersih.

7.

Pencemaran.

8.

Kitar Semula 5R (Recycle, Reuse, Rethink, Repair, Reduce)

PERUNTUKAN AKTA / SURAT PEKELILING IKHTISAS BERKAITAN

1.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1995.Keselamatan Diri Pelajar Semasa pengajaran Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan DI Luar Kawasan Sekolah.

2.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1986. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar.

3.

Surat Pekeliling lkhtisas, Bil. 8/1988. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.

4.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1995. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Pelajar
Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan.

5.

Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 8/1995. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran
Persatuan atau Badan Induk Sukan.

6.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1996. Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan dan Kerapian Berpakaian.

7.

Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2000. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa
Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta, Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di
Luar Kawasan Sekolah.

8.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000. Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan.

9.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/ 1985-Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah

PERJUMPAAN
1

TAJUK

ISI KANDUNGAN

PERLAKSANAAN

CATATAN

Pendaftaran ahli /
mesyuarat agung

1. Pelantikan AJK
2. Perancangan aktiviti
tahunan.

1. Melantik ahli jawatankuasa.


2. Merancang aktiviti tahunan
kelab.

Taklimat tentang kelab


dan ice breaking ahliahli

1. Sesi suai kenal


2. Ice-breaking

Mengemas kini papan


kenyataan

1. Carta organisasi
2. Keceriaan papan
kenyataan

1. Misi dan visi kelab.


2. Sesi suai kenal.
3. Permainan mengenali nama
mengikuti tarikh bintang
kelahiran, pangkal huruf nama,
warna kesukaan.
1. Melengkapkan carta organisasi
kelab
2. Murid menceriakan papan
kenyataan seperti :
a. Menampal keratan akhbar
dan majalah
b. Carta organisasi
3. Permainan alam sekitar.

Gotog-royong

1. Gotong royong
2. Penanaman anak
pokok.

1. Murid diagihkan kepada


Sempena Hari
beberapa kumpulan untuk
Pokok Sedunia
membersihkan kawasan Taman
Herba .
2. Murid menanam anak pokok di
kawasan sekolah.

3. Melabel nama pokok

3. Murid melabel nama pokok di


dalam Taman Herba dan di
sekitar sekolah.
4. Permainan alam sekitar.

Program pokok angkat

Mengenali spesis
tumbuhan di sekitar
kawasan sekolah.

Ahli lama
Ahli baru

Contoh :
Permainan
Gajah /
Permainan
Kaunseling

Buku panduan
nama tumbuhan.

PERJUMPAAN

TAJUK

ISI KANDUNGAN

PERLAKSANAAN

CATATAN
Contoh :
Permainan Pokok,
Tupai dan Pemburu

6&7

Projek Wira Alam


Pertandingan Buku skrap

1. Menyiapkan buku
projek Wira Alam.
2. Menghasilkan buku
skrap

1. Projek Wira Alam


2. Mencari dan mengumpul
keratan akhbar dan majalah
mengenai isu-isu alam sekitar

Akhbar
Majalah
Laman Web
EssentialsModule1.
pdf

Air untuk kehidupan.


Pertandingan melukis
poster bertemakan air.

10

Puisi alam sekitar

11

Memerhati Burung

1. Air Bersih
2. Melukis poster

1. Mencipta puisi
2. Deklamasi puisi
3. Harimau, pemburu dan
hakim.
1. Memerhati Burung.
2. Permainan mencari
harta karun.

1. Ceramah dan tayangan power


point.
2. Melukis dan mewarnakan
poster secara individu
Mencipta dan
mendeklamasikan sajak
bertemakan alam sekitar
Perminan alam sekitar
1. Murid menjalankan aktiviti
memerhati burung dengan
menggunakan binokular
bersama peralatan lain yang

Semua warga
sekolah
Peralatan dibawa
oleh murid

1.

Hutan pinggir
sekolah.

PERJUMPAAN

TAJUK

ISI KANDUNGAN

PERLAKSANAAN

CATATAN

diperlukan.
2. Permainan alam sekitar.
12 - 14

Kitar Semula

Pusat kitar semula

1. Murid mengumpul barangan


terpakai dan aktiviti
penjualan
2. Contoh barangan : surat
khabar, tin , botol dan yang
bersesuaian.

Barangan dijual ke
pusat kitar semula

15

Lawatan sambil belajar

Lawatan sambil belajar

1. Murid membuat lawatan ke


empangan, hutan simpan ,
sungai, hutan paya bakau dan
sebagainya
2. Lampiran Kerja

Ahli kelab

16

Pertandingan reka cipta


daripada bahan terbuang

Mereka cipta dari bahan


terpakai dan terbuang

Murid mereka cipta bahan dan alatalat daripada bahan terbuang.

17

Bio Diversity

Persembahan Power Point

1.
2.

18

Perkhemahan

Perkhemahan

Mengenal pasti kepelbagaian


hidupan di tanah lembap..
Permainan alam sekitar.

1. Ice-breaking
2. Membentuk kumpulan
3. Ceramah Alam Sekitar
daripada NGO atau Jabatan
Kerajaan.
4. Aktiviti Lapangan.

Contoh : Permainan
Magic Carpet
MNS, JAS, ACAP,
CETDEM

PERJUMPAAN

TAJUK

ISI KANDUNGAN

PERLAKSANAAN

19

Sambutan Bertemakan
Alam Sekitar

Maklumat berkaitan
sambutan bertemakan
Alam Sekitar

Memperkenalkan pelbagai
sambutan bertemakan alam sekitar.

20

Hari Penganugerahan

Penganugerahan sijil
penghargaan

Menganugerahkan sijil
penghargaan kepada pelajar yang
terlibat secara aktif dalam aktiviti
yang dijalankan sepanjang tahun.

Disediakan oleh :

CATATAN

1.
2.
3.
4.

Encik Mohd Bokhori bin Abd Halim


En Noraizi bin Che Puteh
Puan Norazean bt Haron
Cik Che Zurina Bt Osman

SMK Sanglang , Ayer Hitam , Kedah


SK Batu Mengkebang, Kuala Krai , Kelantan
SMK Impian Emas , Johor Bahru
SMK Raja Abdullah , Jalan Kepong, Kuala Lumpur.

Anda mungkin juga menyukai