Anda di halaman 1dari 1

1.

Tujuan
-Untuk mengkaji hubungan di antara dalam nyata dan dalam ketara.
2. Pernyataan Masalah
3. Hipotesis
-Semakin dalam dalam nyata , semakin dalam dalam ketara.
4. Pemboleh Ubah
a) Manipulasi
-Dalam nyata , D
b)Bergerakbalas
-Dalam ketara , d
c)Dimalarkan
-Indeks biasan air , n
5. Radas
-Bikar tinggi, 2 pin, pembaris , pembaris meter, kaki retort

6. Prosedur
i-Radas disediakan seperti rajah diatas.
ii-Letakkan pin didalam bikar. Penuhkan air kedalam bikar sehingga dalam
nyata, D =3.0 cm.
iii-Pin yang satu lagi digerakkan sehingga selari dengan pin yang berada di
dalam bikar, bacaan
dalam ketara diambil.
iv-Langkah (iii) diulang, dengan menukar dalam nyata kepada 6.0 cm, 9.0
cm, 12 cm, 14 cm.
v-Keputusan dicatat dan graf D melawan d di plot.
7. Keputusan
Dalam Nyata, D (cm)
3.0
6.0
9.0
12.0
14.0

Dalam Ketara, d (cm)


2.0
4.0
6.5
8.9
9.7

8. Perbincangan
-Kecerunan graf hampir sama dengan indeks pembiasan air.
9. Kesimpulan
-Hipotesis diterima.