Anda di halaman 1dari 2

DHARMA WACANA SIWARATRI KELAS XI AK 2

Matur Suksma antuk galah sane katiben ring sikian titiang, titiang ngangganin saking kelas XI
Akuntansi 2.
Inggih majeng ring Bapak lan Ibu Guru sane wangiang titiang, para Dewan Juri sane
kusumayang titiang lan para Sisia sane tresna asihin titiang.
OM Suastiastu
Inggih ida dane sareng sami, sampun pada pawikan, rahina mangkin Prawaning Tilem
Kepitu/Caturdasi Kresnapaksa Maghamasa, sane sampun kaloktah kawastanin Rarahinan Siwa
Ratri. Maosang indik Siwa Ratri, sampun kalumrah pisan ring pambiaran, duaning ida dane umat
Hindu pamekas, sampun ngalaksanayang sabilang warsa.
Ring jagat Nusantarane pamekas ring Bali, indik Siwa Ratrine punika, sampun dados unteng
beblibagan ring pasantian, mapiranti antuk Kekawin Siwa Ratri Kalpa, pinaka sastra Jawa Kuno,
sane kekawi olih Mpu Tanakung, ring Bali kabaos Kekawin Lubdhaka. Duaning makeh ida
danene durung cacep ring basa Kawi/Jawa Kuno, para pangawi Baline katah makarya kekawian
marupa Parikan Lubdaka, sane ngangge basa Bali Lumrah. Unteng dagingnyane wantah satua,
satuan Sang Lubdaka. Sang Lubdaka punika wenten maosang Sang Nisada, Sabara miwah
Pulinda, sane mateges juru boros.
Malarapan antuk satuane punika, iring titiang ida dane sareng urati ring parindikan punika,
ngiring rereh suksemannyane, duaning sang Kawi waged pisan mingitang daging kekawian
idane. Sang Lubdhaka setata mamati-mati, himsa karma, ngamademang buron sane panggih
ipun. Sangkaning nglaksanayang brata Siwaratri, sesampun padem atman ipune polih
Swargaloka.
Yening matra-matra pikayunin sinah nungkalik ring ajah-ajah Karmaphala. Nanging yening
uratiang pisan, I Lubdhaka, ri sampun padem atman ipune sampun polih kasingse olih Kingkara
Balane. Kasinahan ipun iriki Ida Sang Kawi Wiku, Ida Mpu Tanakung, sinah madruwe tetujon
sane pingit, kangge ngetus pikayun ida danene mangda kayun ngamargiang ajah-ajahan agama
Siwaratri.
Raris wenten ring pambiaran maosang brata Siwa Ratri, wantah pinaka : Malam Peleburan Dosa.
Indike punika patut rerehang pamargi pamatut, mangdane nenten ngirangang unteng sukseman
Siwaratrine.
Inggih ida dane sareng sami, kasuksman Siwaratine punika makelingang mangdane iraga prasada
eling/menget/jagra, maduluran antuk Mona lan Upawasa.
Inggih asapunika jagra winungun titiang ring rahina Siwaratrine puniki, kirang langkung titiang
banget nunas pangampura.
Puput.

OM Santih Santih Santih OM