Anda di halaman 1dari 14

PELAPORAN PERMAINAN TRADISIONAL

BOLING BUAH KELAPA

1.0 PENGENALAN PERMAINAN.


Permainan ini dikenali sebagai Boling Buah Kelapa kerana bahan asas
permainan ini adalah botol dan kelapa. Permainan ini memerlukan susunan botol
yang berbentuk segitiga. Bilangan botol yang diperlukan selalunya ialah enam biji
dan pemain adalah tidak terhad. Semakin ramai pemain, permainan akan menjadi
lebih meriah. Objek-objek seperti botol kaca dan buah kelapa digunakan dalam
permainan ini.
2.0 SEJARAH PERMAINAN
Permainan Boling Buah Kelapa juga dikenali sebagai Tuju Nyior dikalangan
masyarakat di utara tanahair. Permainan ini merupakan sejenis permainan
tradisional masyarakat melayu di Malaysia. Permainan Boling Buah Kelapa mula
diperkenalkan pada awal tahun 1950-an dan terus popular hingga pertengahan
tahun 1970-an. Dari segi pengamalan, kebanyakan masyarakat Melayu dan Cina
yang gemar memainkannya. Lazimnya permainan ini dimainkan di kawasan
kampung yang kekurangan hiburan.
Permainan ini memerlukan kemahiran, ketepatan dan kebijaksanaan untuk
memenangi sesuatu permainan tersebut. Selain itu, permainan ini juga memerlukan
kerjasama yang erat antara pemain dalam sesuatu pasukan.

Permainan ini

merupakan permainan yang mudah dan menjimatkan. Hal ini kerana botol boleh
didapati sebagai bahan terbuang manakala buah kelapa mudah diperolehi.

3.0 MATLAMAT PERMAINAN.


Matlamat pertandingan Permainan Tradisional ini
peluang

kepada

pemain

bagi

menambah,

adalah untuk memberi

mengukuh

dan

mengamalkan

pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dipelajari. Disamping itu, ia dapat
mendidik pelajar supaya mengenali adat dan permainan tradisional nenek moyang.
Dengan ini juga, pemain berbangsa Cina dan India dapat mengetahui salah satu
permainan rakyat yang dimainkan orang melayu.
Secara keseluruhan, pertandingan ini bertujuan mengekalkan permainan ini
supaya tidak hilang ditelan zaman serta memberi peluang kepada generasi yang
akan dating untuk lebih mengenali dan dapat menikmati akan keindahan warisan
budaya kita di sepanjang zaman
4.0 OBJEKTIF PERMAINAN.
Psikomotor : Menguji tahap kemahiran kadar tindak balas dan
koordinasi mata dan tangan serta pergerakan kaki
peserta.
Kognitif

: Meningkatkan kreativiti dan tahap keupayaan peserta


untuk strategi permainan supaya dapat bermain
dengan baik serta mendapatkan mata yang tertinggi.

Afektif

: Mematuhi peraturan dan arahan yang telah ditetapkan


penganjur.

5.0 KEPENTINGAN
Tingkatkan kemahiran motor kasar murid.
Tingkatkan koordinasi mata dan tangan serta pergerakan kaki murid.
Dapat beri peluang kepada murid untuk menyusun strategi dengan berkesan.
Dapat tingkatkan kerjasama antara ahli kumpulan.
Mencergaskan badan dan mencerdaskan minda.
Untuk memastikan permainan ini tidak hilang ditelan zaman.

6.0 KUMPULAN SASARAN.


40 orang murid Tahun 4 dan Tahun 5 SK Bukit Pantai

7.0 ALAT PERMAINAN


Botol-botol Berisi Air Berwarna
Botol-botol kosong yang sama bentuk dan saiznya harus dibersihkan terlebih
dahulu. Biasanya enam botol diperlukan. Botol-botol tersebut hendaklah disusun
seperti menyusun pin boling sebenar. Bilangan botol juga boleh ditambah untuk
menjadikan permainan ini lebih mencabar. Botol-botol yang telah disusun inilah yang
akan dijadikan sasaran para pemain. Botol-botol kosong ini diisi air dengan
penggunaan warna yang terang dan berwarna-warni supaya memudahkan pemain
melihat dengan nyata susunan tersebut. Warna yang berbeza memberikan markah
yang berbeza untuk dikumpul oleh pemain.

Buah Kelapa.
Buah Kelapa hendaklah bersaiz lebih kurang tiga atau empat inci pada garis
pusatnya. Walaupun hanya sebiji buah kelapa yang akan digunakan dalam
permainan ini, buah kelapa tambahandiperlukan sekiranya golekan tersasar jauh
dan untuk menjimatkan masa.

8.0 PERATURAN PERMAINAN


1) Setiap kumpulan terdiri daripada 10 orang pemain.
2) Jarak antara pemain dan pin boling adalah 4 meter.
3) Apabila wisel ditiup, pemain pertama akan menggolekkan buah kelapa ke
arah botol mineral yang berwarna-warni ( pin boling ). Pemain secara bergilirgilir membuat golekan.
4) Setiap pemain hanya dibenarkan membuat dua golekan sahaja.
5) Markah akan dikira berdasarkan kepada warna botol mineral yang dapat
dijatuhkan.
6) Acara tamat setelah semua pemain mengambil bahagian.
7) Pemenang dikira berdasarkan kumpulan yang berjaya memperolehi markah
yang tertinggi.

9.0 LAPORAN PERMAINAN TRADISIONAL


Permainan Boling Buah Kelapa telah dipilih oleh semua ahli kumpulan. Kami
berempat iaitu Nornazrahni bt Mohamad @ Mohd Mokhtar, Noor Mardiana bt Mat
Omar, Nor Ainun bt Abd Rahim dan Asiah bt Mamat

telah bersepakat memilih

permainan ini bagi menjayakan Karnival Sukaneka Permainan Tradisional yang


berlangsung pada 1 Mac 2015 (Sabtu). Berikut merupakan laporan tentang proses
pelaksanaan permainan tersebut.
Sebelum
Kelas PPG Matematik Ambilan Jun 2011 telah bersepakat untuk menjayakan
Hari Karnival Permainan Tradisional di Sekolah Kebangsaan Bukit Pantai pada 1
Mac 2015 ( Sabtu ). Semua pelajar telah dibahagikan kepada enam kumpulan yang
mana terdiri daripada empat atau lima orang ahli bagi mewakili satu permainan
tradisional. Setiap pelajar bertanggungjawab sepenuhnya dalam mengelola serta
menguruskan permainan tradisional yang telah dipilih.
Sejurus mendapat permainan tradisional masing-masing, setiap kumpulan
diminta untuk menyediakan pamplet atau brosur bagi permainan yang telah dipilih.
Pamplet atau brosur tersebut mengandungi rasional permainan, matlamat
permainan, objektif permainan, kumpulan sasaran, peraturan dan syarat permainan,
senarai peralatan, cara pemarkahan dan borang pemarkahan. Brosur ini disediakan
kepada pemantau pada hari karnival supaya memudahkan mereka meneliti dahulu
permainan sebelum ditunjukkan demonstrasi oleh para pengurus permainan.
Penyediaan brosur adalah sama dari segi rekaletak.
Setelah selesai menyiapkan brosur, setiap kumpulan harus menyediakan
peralatan yang ingin digunakan serta melakukan simulasi permainan bagi menguji
cara permainan. Penambahbaikan boleh dilakukan setelah menjalankan simulasi
permainan. Sebanyak 24 botol mineral berwarna dan juga 9 biji buah kelapa yang
telahdi sediakan untukmen jalankan permainan Boling Buah Kelapa ini.

Semasa
Pada

hari

karnival

dijalankan, pelajar-pelajar kelas PPG

Matematik

dikehendaki untuk berada di kawasan sekolah, SK Bukit Pantai tepat pada jam 7.30
pagi. Catatan kehadiran diambil untuk mengesahkan penglibatan kami dan
pendaftaran peserta juga diadakan. Sarapan pagi disediakan untuk para penganjur
dan peserta karnival. Para peserta dibahagikan kepada 4 kumpulan iaitu Merah,
Kuning, Hijau dan Biru. Setelah itu, diadakan senaman memanaskan badan bagi
menyediakan para peserta untuk menyertai setiap permainan.
Permainan Boling Buah Kelapa adalah merupakan permainan pertama yang
akan dilaksanakan pada hari tersebut. Sebagai kumpulan pengelola permainan
tersebut, kami adalah wajib untuk berada di kawasan permainan pada jam 8.00 pagi
bagi menyusun peralatan yang akan digunakan. Sementara menunggu para peserta
menerima taklimat mengenai karnival di dewan sekolah, kami cuba sedaya upaya
untuk menentukan jarak yang terbaik untuk permainan.
Permainan Boling Buah Kelapa bermula pada jam 8.50 pagi hingga 10.20
pagi. Sebelum memulakan permainan, Nornazrahni telah membacakan peraturanperaturan permainan yang perlu dipatuhi, larangan-larangan dalam permainan dan
cara pemarkahan. Noor Mardiana pula telah melakukan demonstrasi permainan.
Semasa permainan berlangsung, Nor Ainun dan Asiah serta beberapa orang dari
kumpulan penganjur permainan yang lain telah menjalankan tugas sebagai hakim
dan pembantu permainan.
Penggunaan wisel perlu bagi menandakan masa permainan dimulakan.
Permainan ini dijalankan serentak bagi 4 kumpulan murid tersebut. Para peserta
diberi peluang untuk melakukan dua golekan sahaja. Pergerakan setiap peserta
ditentukan dengan tiupan wisel agar permainan dilaksanakan dalam keadaan teratur
dan memudahkan pengiraan markah. Permainan tamat apabila peserta terakhir
telah melakukan golekan. Markah yang diperolehi oleh setiap kumpulan dikira dan
diserahkan kepada ketua hakim.

Selepas
Setelah permainan tamat, kami mengumpulkan semula botol mineral
berwarna dan buah kelapa yang telah digunakan. Asiah telah ditugaskan untuk
membuang air berwarna di dalam botil mineral untuk mengelakkan daripada
diminum oleh murid. Pada masa kami mengemas segala peralatan, kami telah
berbincang beberapa perkara yang mana kami telah analisis daripada pergerakan
permainan yang berlaku sebentar tadi. Hal ini kerana dalam penulisan refleksi
memerlukan kami melaporkan kekuatan, kelemahan dan juga cadangan untuk
penambahbaikan. Kami lakukan sedikit perbincangan bagi mengukuhkan lagi
ingatan tentang permainan sebentar tadi.
Kami juga dikehendaki menyediakan laporan permainan dan refleksi individu
berkaitan dengan permainan yang kami anjurkan. Kemudian diserahkan kepada
pensyarah pembimbing untuk penilaian yang seterusnya.

10.0 PENAMBAHBAIKAN

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM

11.0

PELAN LOKASI PERMAINAN

PETUNJUK
skittle besar

Pembaling
pengadil
botol mineral berwarna

kawasan susunan botol


mineral
arah melontar bola
garisan melontar bola

12.0

PENUTUP
Permainan tradisional memainkan peranan penting dalam mengeratkan

lagi hubungan antara pelajar di samping dapat melepaskan tekanan dalam bekerja.
Malahan, permainan tradisional merupakan satu lambang atau panji yang
menunjukkan negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum. Setiap permainan
mampu dimainkan oleh semua kaum di Malaysia. Permainan rakyat seperti ini harus
diadakan lagi bagi mengekalkan budaya kaum masing-masing di Malaysia.
Warisan turun-temurun ini seharusnya dikekalkan hingga ke generasi yang
akan datang. Ia merupakan satu kerugian besar jika permainan-permainan
tradisional ini dibiarkan luput dari ingatan kerana aktiviti seperti inilah yang akan
memupukkan semangat kekitaan di samping membina semangat kesukanan dalam
diri para pelajar khususnya. Semoga permainan rakyat seperti ini menjadi tradisi
rakyat di Malaysia.

GAMBAR
Pembahagian Kumpulan

Senaman Memanaskan Badan

Persediaan Lokasi dan Bahan

Penggunaan papan markah untuk mengira markah

Penerangan Sebelum Permainan

Demonstrasi permainan

Ragam Semasa Permainan

Pengadil, hakim, pembantu pengadil, penjaga masa, penjaga mata

Anda mungkin juga menyukai