Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH

KEBANGSA
AN
PENGALAT
BESAR
JADUAL PENTAKSIRAN DAN UJIAN AWAL TAHUN (OTI 1)
TAHAP 1 (MAC 2015)
HARI

MASA

SUBJEK

1 BESTARI

1 CEMERLANG

2 BESTARI

2 CEMERLANG

2 GEMILANG

3 BESTARI

3 CEMERLANG

3 GEMILANG

12:45 12:50

PERSEDIAAN
KELAS

Noriah

Adina

Maznah

Yatey

Noor Fazillah

Malia

Suara

Haziah

12:50 2:00

BM PEMAHAMAN

Noriah

Adina

Maznah

Yatey

Noor Fazillah

Malia

Suara

Haziah

ISNIN

2:00 3:10

BM PENULISAN

Zalifah

Anizah

Bayah

Yahya

Sharifah

Armah

Noor Khairatun

Noor Raidah

09/03/15

3:10 3:30

REHAT

3:30 4:30

DUNIA SAINS

Yahya

Yatey

Armah

Noor Fazillah

Noriah

Noor Raidah

Bayah

Anizah

4:30 5:30

BAHASA ARAB

Noor Khairatun

Adina

Haziah

Suara

Maznah

Zalifah

Sharifah

Malia

12:45 12:50

PERSEDIAAN
KELAS

Noriah

Adina

Maznah

Yatey

Noor Fazillah

Malia

Suara

Haziah

12:50 2:00

B. INGGERIS

Noriah

Adina

Maznah

Yatey

Noor Fazillah

Malia

Suara

Haziah

SELASA

2:00 3:10

MATEMATIK

Armah

Zalifah

Sharifah

Noor Raidah

Anizah

Bayah

Noor Khairatun

Yahya

10/03/15

3:10 3:30

REHAT

3:30 4:30

PAI/MORAL

Adina

Noor Fazillah

Yahya

Noor Khairatun

Maznah

Noor Raidah

Bayah

Malia

4:30 5:30

DUNIA SENI

Noriah

Yatey

Suara

Sharifah

Armah

Haziah

Anizah

Zalifah

* Subjek Tidak Terlibat : Dunia Muzik, Pend Kesihatan dan Pend Jasmani