Anda di halaman 1dari 8

3/27/2015

REKABENTUK KETEBALAN TURAPAN LENTUR

REKABENTUK KETEBALAN TURAPAN LENTUR


Struktur turapan
Asas turapan
Tapak Jalan
Permukaan jalan
Objektif rekabentuk
-

Kos pembinaan adalah minimum


Pemilihan bahan yang sesuai
Penentuan ketebalan yang sesuai setiap lapisan
Keselamatan lalulintas

Skop rekabentuk
Pengagihan beban dari tayar ke subgred berlaku tanpa ubahbentuk.
Turapan mampu menerima beban
Turapan membentuk lapisan kalis air
Tekstur permukaan turapan yang tahan kelincir

Faktor diambilkira dalam rekabentuk ketebalan turapan


1.
Kriteria Kegagalan
2.
Pembebanan lalulintas
3.
Kuasa pemusnahan lalulintas
4.
Kesan Alam sekitar
Faktor rekabentuk ketebalan unsur turapan.
1.
Beban lalulintas
http://www.geocities.ws/turapan66/rbturapan.htm

1/8

3/27/2015

REKABENTUK KETEBALAN TURAPAN LENTUR

2.
Hayat rekabenuk
3.
Keadaan subgred
4.
Saliran
Kiraan beban lalulintas dari data tinjauan berat gandar.
Kiraan Rekebentuk ketebalan unsur dengan menggunakan kaedah JKR.
Kriteria Kegagalan
Mutu perkhidmatan lama-kelamaan akan menurun disebabkan perubahan kekal.
Perlu kenalpasti situasi dan masa pra kegagalan / kerja penyenggaraan
Perubahan pesongan tidak lebih 20mm bagi lorong perlahan.
Jika pesongan lebih 20mm, kerja penyenggaraan perlu dilakukan segera.

Rajah kriteria Kegagalan

Rajah Jangkaan Turapan


Pembebanan lalulintas
Bebanan dari gandar dan tayar
Berat setiap tayar dan gandar / tegasan statik dan dinamik.
Susunan gandar dan tayar
Susunan yang baik kurangkan beban kenaan.
Tekanan tayar dan luas sentuhan
P=W/A
Jumlah bertokok beban gandar sepanjang hayat
Kesan kegagalan lesu.
http://www.geocities.ws/turapan66/rbturapan.htm

2/8

3/27/2015

REKABENTUK KETEBALAN TURAPAN LENTUR

Turapan direkabentuk dalam tempoh tertentu.


Kuasa Pemusnahan lalulintas
Berat beban gandar piawai L = 80 kN
Nilai setaraan , e =
Kesan alam sekitar
Faktor mempengaruhi kualiti bahan lapisan turapan ialah Lembapan dan suhu.. Air yang berebihan akan
melemahkan kestabilan dan kekuatan subgred. Nilai CBR bahan menurun. Suhu yang tinggi akan mengurangkan
kestabilan bitumen.
Kaedah Rekabentuk ketebalan turapan anjal kaedah JKR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pilih hayat rekabentuk, n ( eg. 10 tahun, 15 tahun ..)


Hieraraki jalan menurut JKR ( eg. R5, R4.. )
Dapatkan kadar pertumbuhan tahunan. R
Peratus kenderaan berat perdagangan , Pc
Dapatkan Jumlah kenderaan perdagangan sehari searah, PLH
Dapatkan beban bertokok trafik sepanjang hayat rekabentuk. ESA
Semakan muatan.
Muatan maksima sejam searah, c
C=10c
Jika Vx < C Muatan tidak dilebihi
Jika Vx > C Isipadu melebihi muatan.
--tindakan dilakukan samada dilebarkan jalan atau pembinaan jalan berperingkat.
8. Tentukan jenis dan kekuatan subgred.
9. Pilih bahan yang akan digunakan pada setiap lapisan.
10. Dapatkan ketebalan rekabentuk setiap lapisan turapan
11. Nyatakan rekabentuk struktur turapan yang dihasilkan.

Jadual 1: Garis Panduan pemilihan faktor setaraan , e


Peratus
kenderaan
perdagangan
Jenis jalan raya
Faktor setaraan,
e

0 15 %
Tempatan
1.2

16 50 %

51 100 %

3.0

3.7

Utama
2.0

Jadual 2: Muatan Maksima sejam, I, dalam keadaan unggul.

Jenis Jalan raya


http://www.geocities.ws/turapan66/rbturapan.htm

Unit Kenderaan Penumpang Sejam,


I
3/8

3/27/2015

REKABENTUK KETEBALAN TURAPAN LENTUR

Berbilang lorong

2000 setiap lorong

2 lorong ( dua
hala)

2000 untuk kedua-dua arah

3 lorong (dua
hala)

4000 untuk kedua-dua arah.

Jadual 3 Faktor pengurangan Jalan raya, R


Lebar lebuh
raya (m)

Lebar bahu jalan (m)


2.00

1.50

1.25

1.00

7.5

1.00

0.97

0.94

0.90

7.0

0.88

0.86

0.83

0.79

6.0

0.81

0.78

0.76

0.73

5.0

0.72

0.70

0.67

0.64

Jadual 4. Faktor Pengurangan lalulintas , T


Jenis Rupa Bumi
Datar

Beralun

Berbukit

Rumus Faktor Pengurang

T=

T=

T=

Jadual 5. Pekali struktur lapisan


Komponen
Lapisan haus
dan pengikat

Jenis lapisan

Ciri

Konkrit Asphalt

1.00
Jenis 1: Kestabilan >

http://www.geocities.ws/turapan66/rbturapan.htm

Pekali, a

0.80
4/8

3/27/2015

REKABENTUK KETEBALAN TURAPAN LENTUR

Macadam
400 kg.
berbitumen tumpat
Jenis 2 : Kestabilan >
300kg

Subtapak

0.55

Distabilkan oleh
simen

Kekuatan mampatan
( 7hari)
30 40 kg/cm2

0.45

Agregat terhancur
terstabil secara
mekanik (
Campuran Basah
Macadam)

NGC 80%

0.32

Pasir laterit, dan


lain-lain.

NGC 20%

0.23

Agregate
terhancur

NGC 30%

0.25

Distabilkan oleh
simen

NGC 60%

0.28

Jadual 6. Ketebalan minimum lapisan


Jenis lapisan

Ketebalan
minima, D
(cm)

Lapisan Haus

Lapisan Pengikat

Subtapak

Berbitumen

Campuran basah

10

Dirawat simen

10

Berbutir

10

Dirawat simen

15

Jadual 7. Ketebalan lapisan piawai dan pembinaan.


Jenis Lapisan
http://www.geocities.ws/turapan66/rbturapan.htm

Ketebalan piawai
(cm)

Ketebalan satu
lapisan (cm)
5/8

3/27/2015

REKABENTUK KETEBALAN TURAPAN LENTUR

Lapisan haus

45

45

Lapisan Pengikat

5 10

5 10

Berbitumen

5 20

5 15

Campuran Basah

10 20

10 15

Dirawat simen

10 20

10 20

Berbutir

10 30

10 20

Dirawat simen

15 - 20

15 - 20

Tapak Jalan

Subtapak

Jadual 8. Ketebalan minimum lapisan Berbitumen

TA
(cm)

Tebal keseluruhan
Minimum Lapisan
Berbitumen (cm)

< 17.5

5.0

16.5 22.5

10.0

23.0 29.5

15.0

> 30.0

17.5

Contoh rekabentuk;
Rekabentukkan ketebalan sebatang jalan raya turapan anjal kelas R 05 berdasarkan data-data dibawah;
Lebar jalan raya = 7.5 m
Lebar bahu jalan = 2.0 m
Purata lalulintas harian (2 hala) = 6,700
Peratus kenderaan perdagangan = 12 %
Kadar pertumbuhan tahunan = 7 %
CBR subgred = 6 %
Bentuk rupa bumi = Mendatar.
Bahan lapisan yang dipilih ;
Lapisan permukaan = Konkrit asphalt
Tapak Jalan = Macadam campuran basah.

Penyelesaian;
http://www.geocities.ws/turapan66/rbturapan.htm

6/8

3/27/2015

REKABENTUK KETEBALAN TURAPAN LENTUR

1.

Vo = PLH x (1/2) x 365 x (Pc/100)

2.

Vc = Vo [ ( 1+r)n -1] / r

3.

e = Dari jadual.

4.

JBGP = Vc x e

5.

Vx = Vi ( 1 + r)x

6.

c=I x R x T

7.

C= c x 10

8.

Semak Vx dan C

9.

Bilangan tahun capai muatan, n =log(C/Vi) / log (1 + r)

10.

Dari nomograf, TA

11.

Nilai SN (cubaan beberapa kali sehingga SN TA )

11.

Gambarajah ketebalan dan jenis bahan yang digunakan.

http://www.geocities.ws/turapan66/rbturapan.htm

7/8

3/27/2015

http://www.geocities.ws/turapan66/rbturapan.htm

REKABENTUK KETEBALAN TURAPAN LENTUR

8/8

Anda mungkin juga menyukai