Anda di halaman 1dari 2

Nama: Shinta Rahmasari

Kelas / No : 7B / 32
~ Gancarane Tembang Sinom
Pada 1
Watake wong sek uwes becik/sempurna ora bakal ngolok- olok (ngece) lan ora bakal
matesi kepinterane wong liyo. Kapinteran gunane kareben tingkah lakune kudu bathi. Pintere
wong seng becik iku ditutup-tutupi ananging bodhone malah di ketok-ketokke. Tujuane
kareben menawa dielek-elek padha manungsa nanging deweke isih nduwe kapinteran.

Pada 2
Aku ora koyo ngono. Bodhone sing taktutupi nanging kapinterane didokok ngarep.
Ananging bodhone malah ngluwihi soko kapinterane. Lan tibake tenan bodhone ngluwihi
kapinterane. Neng jeronong ati lakune kareben diarani pinter. Ora kroso tibake deweke gor
mung pinter omong.

Pada 3
Nalika isih bocah. Akeh konco kang nuruti tingkah lakune wong kuno-kuno. Wong
kang menehi lelabuhan kang becik lan menehi cerito. Kajaba saka ibu, kang diarani cerito.
Nanging aku ora ana tambahing kapinteran.

Pada 4
Crita sing tak tampa soko wong tuwa kang momong dhisik dewe. Akeh sing padha
crita takrungokne awan bengi. Supaya tansah iling sawise dewasa. Bapak seng ngendika ibu
seng ngandani babagan tata krama sarta tingkah laku kareben slamet.

~ Ringkesan Isine tembang


Watake wong seng becik yaiku bodone di ketok-ketokke ananging kepinterane ditutupi. Udu
kapinterane seng diketok-ketokke ananging bodhone ditutupi. Nalika isih bocah akeh wong
seng melu-melu tingkah lakune wong kuno. Lan pas dek cilik akeh piwulang sek diwenehi
soko bapak, uga ibu sing ngandani babagan tata krama sarta tingkah laku.

~ Amanate tembang Sinom


Nek dadi uwong kui kudu duwe sifat seng becik yaiku sifat kang nutupi kapinterane nanging
bodhone diketok-ketokke kareben pas dielek-elek wong liya awake dewe isih duwe
kapinteran. Awake dewe uga kudu ngrungokne piwulange bapak lan ibu uga cerito soko
wong liya.