Anda di halaman 1dari 13

Rancangan Pengajaran Harian

Dunia Seni Visual


Tahun 3 (KSSR)
Mata Pelajaran

Dunia Seni Visual

Tahun/Kelas

Tahun 3 Tekun

Tarikh

24 Februari 2015

Masa

11.30 hingga 12.30 tengahari (1 jam)

Bidang

Membentuk dan Membuat Binaan

Aktiviti

Topeng

Tajuk

Alam Sekitar - Haiwan Kesayangan

Media

Alat gunting , pen marker


Bahan- kad manila

Standard Kandungan

1. Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada topeng.
2. Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan topeng.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam
penghasilan topeng.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya.
Standard Pembelajaran
3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal,memahami,dan menyatakan
bahasa seni visual yang ada pada topeng.

3.1.1 Unsur Seni


3.1.1.1 Bentuk konkrit

3.1.1.2 Warna sekunder


3.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri

3.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam penghasilan.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam


penghasilan karya
3.2.1.1 Alat - gunting
3.2.1.2 Bahan pensel \ warna,kad manila, gam,
benang tali atau gelang getah ,
contoh muka haiwan yang telah
siap.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik


dalam pengasilan karya

3.3 Ekspresi Kreatif - Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

3.3.3 Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam


penghasilan karya
3.4 Apresiasi Seni - Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan


secara lisan
3.4.2 Melakonkan watak topeng yang dihasilkan

Objektif

Pada akhir pelajaran ini murid akan dapat;


i.

membuat binaan topeng berdasarkan tema


haiwan kesayangan.

ii.

melakukan aktiviti melakar, menggunting dan


menampal hasil kerja mereka dengan betul.

iii.

menghargai hasil kerja tangan mereka


sendiri

Strategi Pengajaran & Pembelajaran :


1) Pedagogi

Kecerdasan pelbagai : Verbal Linguistik,


Kecerdasan pelbagai : Muzik, Simulasi

2) Sumber P&P

Puzzle Kucing, Topeng Haiwan, Video Lagu


Bunyi Binatang, Laptop dan LCD

EMK

Keusahawanan, TMK, kreativiti dan inovatif, dan nilai


murni.

Teknik Penghasilan
Pengetahuan sedia ada

:
:

Guntingan/Cantuman/Tampalan/Gam
Mengetahui haiwan-haiwan yang menjadi

haiwan peliharaan di rumah.


Nilai Murni

i.

Sikap bekerjasama dan tolong-menolong.

ii.

Sikap sayang kepada haiwan.

Standard Pembelajaran
PERSEPSI ESTETIK

Ilustrasi Aktiviti
Puzzle Kucing

(5 minit)

Catatan
BBM
Kucing,

Puzzle
Contoh

topeng.
1.Guru meminta murid untuk mencari
kad kad puzzle di sekeliling kelas.

Nilai Murni : Sikap

2.Dengan kad kad puzzle yang

sayang

dikumpul, murid diminta untuk

haiwan

menyelesaikan puzzle di
hadapan kelas.
3. Murid meneka gambar yang
terbentuk pada puzzle tersebut.
4. Guru mengaitkan gambar tersebut
dengan tajuk pempelajaran (haiwan
kesayangan).
5. Guru menunjukkan beberapa contoh
topeng yang berbentuk haiwan
kepada murid dan mengaitkatkanya
dengan isi pelajaran iaitu topeng.

Topeng

kepada

APLIKASI SENI

Power Point

(25 minit)

Teknik Penghasilan:
Lakaran

1. Guru menjelaskan definisi, konsep,


ciri-ciri dan juga jenis-jenis topeng

Bahan:kad

kepada

Manila , Gunting

murid

dengan

menggunakan slaid power point.


2. Guru memberi penerangan tentang
langkah-langkah

penghasilkan

topeng dan menyatakan bahan-

Bahan yang diagihkan:


Kad manila,gunting,gam dan
gelang getah.

bahan yang diperlukan.


3. Guru mengagihkan bahan-bahan
kepada murid di samping
menekankan aspek kebersihan
dan keselamatan semasa
melakukan aktiviti.
4. Guru juga menjelaskan langkah
penghasilan kepada murid.

Proses Penghasilan

Teknik Penghasilan:
gunting

EKSPRESI KREATIF

Cara membuat lakaran:

(Perkembangan 15 minit)

1. Lakaran yang dibuat pada Tampalan/


kertas

1. Murid

mula

melakar

gambar

muka haiwan di atas kad manila


mengikut idea masing-masing
sambil dibimbing.

Teknik Penghasilan:

manila

kad Cantuman/

hendaklah mengikut saiz Gam


muka murid.
2. Melukis

Kolaj

bentuk

muka

haiwan pada kad manila Kaedah:

2. Murid menggunting lakaran

seperti

lakaran

mata, Tunjukcara

mereka masing-masing.
3. Guru menunjukkan cara

hidung, mulut, telinga dan


lain-lain.

menebuk lubang bahagian mata


dan membentuk sepasang mata
haiwan yang mereka buat.
4. Murid diminta menebuk pada
bahagian telinga topeng haiwan
yang telah mereka buat.
5. Guru membimbing murid
memasukkan getah pada lubang
telinga topeng untuk
membolehkan dilekatkan pada
bahagian telinga murid.
6. Guru membimbing murid
membuat kemasan secara
kreatif pada topeng muka
haiwan
7. Murid diminta untuk mewarna
bentuk muka haiwan yang telah
dilukis dengan padanan warna

Cara menggunting:
3. Semasa menggunting,
pastikan mengikut
garisan lakaran yang
telah dibuat.
4. Untuk bahagian mata dan
telinga, tebukkan
dan

kemudian

seperti

langkah

sedikit
gunting
yang

pertama tadi.

yang sesuai.
8. Guru menunjukan cara
menampal dan gamkan topeng
dengan kertas warna agar lebih
cantik dan menarik .

Cara Menampal/
Mencantum/ Menggam:
5. Sebelum

menampal

9. Guru membantu murid yang


kurang mahir untuk menampal.

kertas warna, topeng itu


telah
mengikut

diwarnakan
warna

yang

sesuai.
6. Kertas warna juga telah
digunting terlebih dahulu
mengikut

kreativiti

masing-masing

untuk

ditampal pada permukaan


topeng.
7. Semasa

aktiviti

dijalankan

ini
boleh

mengunakan teknik kolaj


untuk

menampal,

mencantum dan mengam.

APRESIASI SENI (10 minit)


1. Guru

meminta

semua

1. Aktiviti memakai
murid

memakai topeng masing-masing.


2. Beberapa orang murid diminta ke
hadapan

kelas

dengan

memakai

topeng.
3. Murid menceritakan topeng yang
dihasilkan kepada rakan sekelas.
Guru membuat penilaian hasil karya

Nilai :

topeng dan

Sayang

membunyikan bunyi

binatang.

pada

haiwan tersebut.
2. Membuat penilaian
berdasarkan bahasa
seni visual,
kekemasan,
kekreatifan dan

Kaedah:
Simulasi
Kecerdasan
pelbagai:
Verbal Linguistik

murid .

kebersihan

4. Guru juga meminta murid berbunyi


dan mengayakan pergerakan seperti
haiwan yang dilukis pada topeng.

3. Contoh
Bunyi Itik
Kuek..kuek..
Pergerakan itik
Berjalan sambil
menggerakkan keduadua belah tangan
seperti kepak itik.

Penutup (5 minit)
1. Guru merumuskan isi pelajaran yang Menyanyikan lagu Bunyi
telah diajar dan memberi ganjaran Binatang

Nilai:
Kebersihan

kepada murid yang lebih aktif.


2. Guru menayangkan slaid lagu Bunyi
Binatang.

pelbagai:

3. Murid dan guru menyanyi bersama


sambil

mengayakan

pergerakan

binatang tersebut.
4. Guru dan murid membersihkan kelas
selepas selesai menyanyi.

Refleksi :

Kecerdasan
Muzik

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Lampiran A

Puzzle

Lampiran B

Contoh Topeng
Lampiran C

Tayangan Slaid

Lampiran D

Lagu Bunyi bunyi Binatang