Anda di halaman 1dari 41

PENGENALAN

Sebelum kita memasuki bengkel atau makmal maka perlukan kita mengetahui
tentang keselamatan

di dalam bengkel atau makmal

tersebut. Di peringkat awal,

pensyarah akan menerangkan peraturan keselamatan kepada pelajar-pelajar. Peraturan


keselamatan dalam bengkel haruslah dipelajari dari semasa ke semasa. Ini adalah
kerana kita akan mula bekerja dengan peralatan elektrik dan alatan elektronik . Sewaktu
kita bekerja maka perlukan kita berwaspada bagi menggelakkan satu kejadian yang tidak
diinginan berlaku. Punca-punca keselamatan yang berkaitan dengan alat-alat elektronik
ini , perlukan dikenali dan tabiat kerja yang baik serta selamat perlulah diamalkan selalu.
Demikian juga bagi membolehkan semua kerja-kerja atau peralatan berkeadaan baik.
Keselamatan merupakan perkara yang sangat penting tidak kira di mana situasi
kita berada termasuk di dalam kerja pemasangan ataupun baikpulih sesuatu benda.
Oleh itu langkah-langkah awal perlulah diambil seperti langkah-langkah pencegahan dan
peraturan serta kaedah mengatasinya perlu diatasi dan dipelajari serta diamalkan.
Jenis-jenis kemalangan di dalam bengkel dan makmal yang dimaksudkan adalah seperti
berikut:

i.

Kemalangan Elektrik

ii.

Kemalangan Mekanikal

iii.

Kemalangan Kebakaran

iv.

Kemalangan Letupan

v.

Kemalangan bahan-bahan Kimia

Ernie

Page 1

GIATMARA Bukit Katil telah mula beroperasi semenjak Januari 1998. Pada masa
tersebut kursus yang dijalankan ialah Pendawaian Elektrik Domestik. Pada tahun 2000,
satu lagi kursus telah dimulakan di pusat ini iaitu kursus Penyejukbekuan & Penyaman
Udara. Pusat GIATMARA ini telah berkembang dengan menambahkan satu lagi kursus
iaitu Consumer Electronic and Information Technology mulai tahun 2004. Pada hari ini
terdapat 3 kursus yang dijalankan dengan bilangan tenaga kerja seramai 10 orang :
1-Pengurus
7-Tenaga Pengajar
1-Pembantu Tadbir
1-Penyelenggara Stor
VISI
Menjadi Pusat Latihan Teknikal dan Vokasional sepanjang hayat yang terunggul di
peringkat negara dan antarabangsa
MISI
Menyediakan latihan teknikal dan vokasional yang berkualiti dan memenuhi kehendak
komuniti dan Negara bagi mewujudkan tenaga kerja mahir dan bakal usahawan yang
berdaya saing
OBJEKTIF
Meningkatkan bilangan bumiputera yang mempunyai kemahiran teknikal dan vokasional
yang bersesuaian dengan keperluan negara
Menambahkan bilangan bakal usahawan bumiputera yang berdaya saing di pasaran
terbuka
Meningkatkan bilangan tenaga pengajar yang kompeten dan berkelayakan dalam bidang
teknikal dan vokasional
Meningkatkan keyakinan pihak stakeholder dan industri terhadap keupayaan pelatih
lepasan GIATMARA
Ernie

Page 2

KESELAMATAN ELEKTRIK
Terdapat 3 cara bagi mengelakkan daripada berlaku kemalangan:
i.

Keselamatan Kawasan Kerja

ii.

Keselamatan semasa membuat pemasangan elektrik.

iii.

Keselamatan ke atas pemasangan atau pendawaian.

KESELAMATAN KAWASAN KERJA

a.

Tempat kerja hendaklah sentiasa kemas dan bersih daripada minyak, air, gris dan
sebagainya. Tujuannya adalah supaya tidak tergelincir serta menjadi sebahagian
daripada litar dan mengakibatkan kejutan elektrik.

b.

Alat-alat dan perkakas keluli mesti diletakkan di dalam tempat yang tidak menjadi
gangguan ketika bekerja.

c.

Semua alat dan perkakas elektrik mestilah dalam keadaan baik dan dapat
mengelakkan daripada berlaku nahas renjatan elektrik.

KESELAMATAN SEMASA MEMBUAT PEMASANGAN ELEKTRIK


a.

Ernie

Keselamatan diri

i.

Pakaian : mestilah sesuai dengan kerja yang hendak dibuat.

ii.

Kasut : Diperbuat daripada bahan penebat dan bertumit rendah

iii.

Pakaian kemas tidak dibenarkan sama sekali.


Page 3

iv.

Semasa Membuat Atau Membuangkan Penebat Arah Pergerakkan Pisau


Adalah Tidak

b.

Menghala Pada Bacaan Atau Pelajar Lain

Litar terbuka (litar mati)


Semua kerja-kerja pemasangan seboleh-bolehnya hendaklah dilakukan dalam

keadaan litar terbuka. Cara untuk memutuskan litar adalah dengan menutup (off) suis
utama atau dengan mencabut fius.

c.

Litar tertutup (litar hidup).


Membuat kerja pemasangan semasa litar hidup adalah tidak digalakkan kecuali

dalam keadaan kecemasan atau dalam keadaan memerlukan bekalan elektrik yang
segera.

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL DALAM KEADAAN INI IALAH :


i.

Tebatkan diri dengan menggunakan sarung tangan yang bertebat dan juga berdiri
diatas barang-barang yang bertebat.

ii.

Elakkan bekerja pada sebahagian litar pada satu masa.

iii.

Alat-alat perkakas hendaklah kering.

iv.

Buat tanda pada kabel yang sedang dibaiki.

iii.

Keselamatan Keatas Pemasangan atau Pendawaian

a.

Setiap pemasangan mestilah mempunyai alat pelindung litar seperti fius dan
pemutus litar bagi tujuan menggelakkan berlakunya lebihan beban (beban
lampau), lebihan arus dan litar pintas.

b.

Membuat pendawaian semula setelah tempuh ketahanan pemasangan telah


tamat.

c.

Ernie

Memberi pelindungan mekanikal.

Page 4

Perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya renjatan elektrik adalah


seperti berikut:
a.

Kerosakkan alat-alat atau perkakas elektrik.

b.

Kelalaian manusia iaitu:


i.

Kegagalan untuk mematuhi segala peraturan keselamatan semasa


menggunakan alat-alat elektrik.

ii.

Membuat perubahan pada alat-alat elektrik tanpa mendapatkan kebenaran


daripada pihak pembuat.

iii.

Kegagalan untuk membaiki alat-alat elektrik yang telah pun mengakibatkan


renjatan yang tidak berapa serius.

iv.

Kegagalan menguji rintangan penebat pada alat-alat elektrik

Langkah-langkah yang perlu diambil dengan segera apabila seseorang itu terkena
renjatan elektrik adalah:

i.

Putuskan bekalan

ii.

Letakkan mangsa pada tempat yang lapang dan mempunyai pengudaraan yang
baik.

iii.

Longgarkan pakaian dan keluarkan barang yang terdapat daripada mangsa


tersebut.

iv.

Mulakan pemulihan pernafasan sementara

v.

Dapatkan bantuan segera.

Ernie

Page 5

ii.

KEMALANGAN MEKANIKAL
Kemalangan mekanikal mempunyai banyak persamaan dengan kemalangan

elektrik. Ini kerana kedua-duanya menggunakan arus elektrik sebagai pembekal atau
sumber tenaga utama. Bezanya adalah elektrikal lebih banyak menggunakan wayar
untuk penyambungan manakala mekanikal pula lebih kepada penggunaan mesin-mesin.
Mesin-mesin banyak mempunyai bahagian-bahagian yang bergerak dan juga
terdapat alat-alat pemotong yang tajam. Pelatih mesti mahir menggunakan mesin-mesin
tersebut seperti mesin gerudi, mesin canai, mesin pembentuk dan lain-lain serta
mengetahui bahaya-bahaya yang terdapat pada mesin tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan bengkel :


1.

2.

3.

Kecuaian
a.

Tidak mengambil berat terhadap pekerjaan itu.

b.

Bermain-main ketika di dalam bengkel

c.

Leka dan khayal

Tidak Teratur
a.

Tempat kerja mestilah bersih

b.

Jangan biarkan minyak di atas lantai

c.

Benda yang tajam hendaklah dibuang.

Pertolongan cemas
Semua luka-luka walaupun sedikit mestilah dibubuh ubat yang sesuai sehingga ia
betul- betul baik. Jika cedera hendaklah segera dihantar ke hospital

4.

Keselamatan pada mesin


a. Mesin yang tidak digunakan mestilah ditutup suisnya.
b. Jangan sentuh pada mesin yang berputar

Ernie

Page 6

c. Pada bahagian yang berputar mestilah mempunyai pengadang


d. Bahagian yang bahaya pada sesuatu mesin ialah gears, belt, alat pemotong,
proses dan grinders.
5.

Keselamatan pada alat-alat


a. Benda yang tajam, kalau membawanya hendaklah berhati-hati. Mata
alat tersebut mestilah menuju kebawah.
b. Jangan masukkan alat-alat seperti drier, screw driver di dalam saku
c.

Bila bekerja di tempat yang selalu ditinggalkan, pastikan bahawa

peralata tangan diletakkan pada tampat yang selamat.


6.

Logam yang keras dan menpunyai tepi yang tajam boleh menyebabkan
luka.

7.

Kerosakan pada bahagian mesin yang bergerak seperti gear, takal dan
talisawat boleh menyebabkan tangan dan pakaian terperangkap.

Langkah-langkah keselamatan Semasa Menggunakan Mesin-mesin


1.

Mahir cara mengendali mesin dan jangan cuba mengendali mesin yang
tidak mahir lagi

2.

dengan menggerakkanya.

Menggunakan pengadang (guard) pada bahagian-bahagian yang bergerak


di mesin jika perlu.

3.

Memakai `goggle semasa menggunakan mesin canai dan mesin gerudi


untuk keselamatan mata.

4.

Sebelum mengendalikan mesin seorang pelatih mesti tahu suis off atau
on sesuatu mesin.

Ernie

5.

Sebarang kerosakan hendaklah diberitahu kepada jurulatih dengan segera.

6.

Dilarang menggunakan mesin tanpa arahan.

Page 7

7.

Jangan bergurau atau menjalankan satu mesin lebih dari seorang pada
satu masa kerana ini

akan melalaikan pekerja itu dan kemalangan

boleh berlaku.
8.

Mesin-mesin yang telah digunakan hendaklah dibersihkan dan disapu


minyak pada bahagian yang bergerak. Tujuannya ialah supaya mesinmesin dalam keadaan baik.

KEMALANGAN KEBAKARAN
Kemalangan dalam kebakaran adalah

sesuatu yang serious dimana ia telah

banyak menyebabkan kecederaan dan kematian. Kebakaran boleh berlaku apabila


bahan yang mudah terbakar mendapat oksigen secukupnya pada keadaan suhu yang
tinggi . Biasanya, kebakaran mengeluarkan haba yang secukupnya untuk menetapkan
suhu ini dan ia sekaligus menyebabkan ia terus mengalami kebakaran.

Ini boleh

ditunjukkan pada rajah dibawah.

Bentuk Segitiga Kebakaran


Bahan-bahan yang mudah terbakar juga dikenali sebagai

flammable. Dalam

makmal atau bengkel , bahan-bahan yang mudah terbakar adalah seperti berikut:
i.

Pepejal : Sodium, potassium, magnesium dan naphthalene.

ii.

Cecair : Ether, alkohol, magnesium dan naphthalene dan beberapa pelarut


seperti Bramin.

iii.

Gas : Hidrogen, gas biasa, gas lengai dan wap-wap yang dikeluarkan oleh
cecair mudah

Ernie

terbakar.

Page 8

Punca-punca Berlakunya Kebakaran


1.

Kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan

yang mudah terbakar

seperti alkohol, petrol, acid dan sebagainya. Ini disebabkan ia mungkin


disalahgunakan.
2.

Kebakaran disebabkan litar pintas. Ini biasanya disebabkan oleh


pendawaian yang tidak

sempurna atau alat-alat yang sudah mengalami

kerosakan. Justeru itu, pemeriksaan yang

kerap

hendaklah

selalu

dilakukan.
3.

Kebakaran disebabkan oleh kayu-kayan, kain, kertas dan serpihan logam.


Sampah-sarap

yang tidak diperlukan hendaklah dibuang dan dibakar

ditempat yang selamat

Langkah-langkah Mencegah Kebakaran


1.

Bahan-bahan yang mudah terbakar hendaklah disimpan ditempat-tempat


yang selamat dan

2.

teratur.

Segala alat-alat pemadam api hendaklah dalam keadaan yang baik dan
diletakkan ditempat-tempat yang mudah mengambilnya apabila diperlukan.

3.

Gunakan alat-alat dan pakaian-pakaian yang kalis api semasa melakukan


kerja yang melibatkan haba yang tinggi.

4.

Alat-alat pemadam kebakaran hendaklah diletakkan pada dinding dengan


ketinggian yang sesuai, supaya ia mudah dicapai apabila diperlukan.

5.

Sentiasa melakukan latihan kebakaran agar ia dapat memahirkan dan tidak


terlalu panik apabila berlaku kebakaran.

Ernie

Page 9

Alat-alat Pemadam Api


i.

Pancutan air

ii.

Pemadam soda-asid

iii.

Pemadam buih kimia

iv.

Pemadam karbon dioksida

v.

Pemadam serbuk kering.

Kegunaan alat-alat pemadam api ini pula boleh dikelaskan kepada 4 kategori iaitu:
i.

Kelas A - Kebakaran yang melibatkan bahan berkarbon, ini termasuk kayu,

kertas, perabut

dan lain-lain.

ii.

Kelas B - Kebakaran yang melibatkan cecair yang mudah terbakar.

iii.

Kelas C - Kebakaran yang melibatkan gas yang mudah terbakar.

iv.

Kelas D - Kebakaran yang melibatkan logam yang mudah terbakar.

Kegunaan alat-alat pemadam api mengikut kategori-kategori yang telah ditetapkan.


1.

Kelas A (Bahan Berkarbon)


Gunakanpancutan air, karbon dioksida, serbuk kering. Jika kebakaran ini
melibatkan arus

2.

elektrik jangan gunakan air sama sekali.

Kelas B ( cecair mudah terbakar)


Gunakan buih sabun, karbon dioksida, serbuk kering ataupun pasir. Jangan
menggunakan sabun jika ada sambungan elektrik.

3.

Kelas C (gas mudah terbakar)


Tutupkan sumber atau bekalan gas kemudian padamkan kebakaran yang
berlaku seboleh mungkin.

Ernie

Page 10

4.

Kelas D ( Logam mudah terbakar)


Gunakan pasir. Untuk menggelakkan bahaya seelok-eloknya hubungi
bomba yang berdekatan.

Langkah-langkah yang perlu diambil semasa berlakunya kebakaran.


1.

Jika bangunan itu mempunyai alat penggera kebakaran, bunyikan loceng


tersebut supaya orang ramai dapat mengetahui. Jika tiada, hendaklah
memberitahu pada seseorang dan kemudian menghubungi balai bomba
yang berdekatan.

2.

Orang ramai yang keluar dari bengkel hendaklah berkumpul di kawasan


yang selamat.

3.

Orang ramai dinasihatkan mengikut pintu kecemasan yang telah


disediakan dengan berhati-hati.

4.

Jika kebakaran itu kecil, hendaklah menggunakan alat pemadam api


dengan betul sementara menunggu pihak keselamatan tiba

KEMALANGAN LETUPAN
Kemalangan letupan adalah berkait rapat dengan kebakaran. Ia berpunca
daripada bahan-bahan kimia, tong-tong keselamatan, tong-tong gas dan sebagainya.
Jika dibandingkan dengan kemalangan-kemalangan yang lain, letupan lebih memberi
kesan yang besar pada keadaan sekelilingnya. Ini kerana ia menyebabkan kerosakan
yang banyak dan menyeluruh. Jadi, kita perlu mencegah ia dari berlakunya letupan.

Ernie

Page 11

Langkah-langkah mencegah letupan


i.

Bahan- bahan letupan hendaklah dijauhi daripada segala sumber api dan
haba.

ii.

Bahan-bahan ini hendaklah disimpan atau ditempatkan ditempat yang


selamat seperti di

iii.

dalam stor.

Memakai pelindung telinga untuk melindungi telinga daripada bunyi yang


kuat jika

berlakunya sebarang letupan yang kuat. Anggaran bunyi yang

terhasil adalah lebih dari 130 desibel.


iv.

Letakkan bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam tempat yang betul


agar ia tidak disalahgunakan

nanti.

Sebarang

kesilapan

kecil

akan

membawa bencana yang buruk.


v.

Tunjukkan tanda atau gambarajah di tempat yang sesuai agar dapat


memberi peringatan

kepada pengguna-pengguna.

KEMALANGAN BAHAN-BAHAN KIMIA


Makmal kini merupakan tempat yabg paling bahaya jika langkah-langkah
keselamatan tidak diambil atau tidak sedar akan bahaya yang akan menimpa. Kunci
utama yang perlu ada
semasa dimakmal kimia adalah kesedaran dan berwaspada sewaktu menjalankan
sesuatu kerja. Kita seharusnya berhati-hati apabila berada di dalam makmal, untuk
mengelakkan sebarang bahaya yang akan menimpa. Bahan-bahan kimia boleh memberi
kesan ke atas badan manusia delam 3 cara:

Ernie

1.

bertindak secara terus keatas kulit dan mata.

2.

melukakan kulit dan kemudian mengeluarkan bakteria

3.

memasuki ke dalam badan dan mengalami keracunan.

Page 12

Punca-punca berlakunya kemalangan bahan-bahan kimia.


1.

Kemalangan disebabkan oleh asid dan alkali. Terdapat 2 tindakan pada asid iaitu
tindakan cepat manakala satu lagi tindakan lambat. Biasanya kemalangan yang
biasa terjadi adalah tumpahan dan percikkan semasa memindahkan bahan
tersebut ke tempat lain . Manakala kemalangan alkali adalah jauh lebih serius jika
dibandingkan dengan asid. Ini kerana tindakan alkali memasuki tisu-tisu badan
dengan cepat.

2.

Kemalangan disebabkan kebakaran bahan-bahan tar.

3.

Kemalangan disebabkan kebakaran phosphorus, Bromin dan Selenium

4.

Kemalangan disebabkan gas-gas dan habuk-habuk di dalam makmal. Biasanya


habuk tidak merbahaya tetapi ia mempunyai silica yang boleh merosakkan
jantung manusia.

Langkah-langkah pencegahan
1. Pakai topeng muka atau goggle keselamatan semasa membuat sesuatu kerja.
2. Elakkan daripada terhidu gas-gas yang tidak diketahui akan bahayanya lagi. Jika
ini berlaku, segeralah membuka pintu atau tingkap sypaya udara segar boleh
didapati.
3. Elakkan menyentuh bahan-bahan kimia tanpa sebarang alas atau sarung tangan.
4. Simpan segala bahan kimia dan pelarut ke dalam bekas-bekas yang ditetapkan
dan perlulah dilabelkan diluar bekas-bekas tersebut.
5. Pelajari dan fahami betul-betul akan peraturan dan keselamatan semasa
melakukan sesuatu ujikaji atau eksperimen.
6. Merokok, menyimpan makanan dan makan atau menggunakan api yang menyala
adalah dilarang keras di dalam kawasan di mana bahan-bahan kimia dan pelarut
digunakan atau disimpan.

OBJEKTIF:

Ernie

Page 13

Analisa dan tujuan perlaksanaan langkah keselamatan dan kesihatan


pekerjaan syarikat.
Bagi memastikan keselamatan dalam bengkel terjaga,amalan kerja yang
baik perlu diikuti.Pihak majikan perlu membentuk satu dasar agar setiap
arahan keselamatan dan kesihatan sentiasa dipatuhi oleh seluruh
organisasi dan pekerja.
Jawatankuasa keselamatan perlu diwujudkan untuk mengendalikan serta
memastikan keselamatan dan kesihatan para pekerja menjadi satu perkara
penting yang perlu dipatuhi. Jawatankuasa ini dibentuk berpandukan satu
akta yang telah ditetapkan oleh kerajaan iaitu Akta Keselamatan Dan
Kesihatan.
Adalah menjadi kewajiban oleh majikan yang mempunyai 40 orang pekerja
atau lebih dengan menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan
yang mana dipengerusikan oleh pengurus atau pegawai atasan serta
dianggotai oleh wakil pengurusan serta wakil pekerja.
Ianya juga bagi mencapai objektif

Membolehkan

pihak

pengurusan

dan

pekerja

menilai

dan

mengambil tindakan keatas masalah keselamtan dan kesihatan


yang ada.

Memberikan kesedaran kepada pekerja-pekerja tentang pentingmya


mematuhi polisi keselamatan dan kesihatan pekerja.

Menyalurkan

pengetahuan dan pelajaran serta meningkatkan

motivasi.

Sebagai alat komunikasi berhubung bahaya atau risiko di tempat


kerja serta langkah pencegahan.

KAJIAN PERLAKSANAAN PERATURAN KESELAMATAN


Ernie

Page 14

Tujuan utama Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514).
Tujuan Akta ini adalah
Terdapat empat tujuan Akta ini iaitu memastikan keselamatan,
kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja.
Terma keselamatan, kesihatan dan kebajikan boleh ditakrifkan seperti
berikut:
i.

Keselamatan ke atas ketidakwujudan risiko kepada kecederaan.

ii.

Kesihatan ialah keadaan fizikal, mental dan sosial yang baik dan
ia bukan hanya dengan ketiadaan penyakit.

iii.

Kebajikan pekerja adalah termasuk peruntukan peti kecemasan,


air minuman, kantin,kemudahan membasuh dan tandas untuk
lelaki dan perempuan.

Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994


a) Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orangorang yang sedangbekerja terhadap risiko kepada keselamatan
atau kesihatan yang berbangkit daripadaaktiviti orang-orang yang
sedang bekerja;
b) untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orangorang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau
kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang
sedang bekerja;
c) Adalah untuk melindungi orang selain daripada orang yang sedang
bekerja yang menghadapi risiko keselamatan dan kesihatan. Orang
lain selain pekerja termasuklah pelanggan, pelawat dan orang
awam.
d) Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang
yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi
dan psikologi mereka;
Ernie

Page 15

Tujuan ketiga adalah untuk menggalakkan suasana kerja yang


sesuai yang dapat memenuhi setiap keperluan orang-orang
yang sedang bekerja. Ia juga bertujuan untuk menyesuaikan
proses dan stesen kerja dengan keperluan fisiologi dan
psikologi mereka.

Persekitaran tempat kerja mestilah sesuai dengan fisiologi


manusia contohnya bekerja di persekitaran haba memerlukan
rejim kerja-rehat yang sesuai.

Troli untuk membantu membawa beban berat yang melebihi


kemampuan individu.

Ia juga mestilah memenuhi keperluan psikologi pekerja


contohnya pekerja tidak sepatutnya diberikan kerja yang
berlebihan atau terlalu kurang; tahap stressor yang sesuai
yang

dapat

memaksimakan

produktiviti

tetapi

tidak

menyebabkan pekerja menghadapi stress.

Gangguan

seksual

boleh

dianggap

sebagai

bahaya

psikososial di tempat kerja.


e) Untuk

mengadakan

cara

yang

menurutnya

perundangan

keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh


digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem peraturan dan
tataamalan

industri

yang

diluluskan,

yang

berjalan

secara

bergabung dengan peruntukan akta ini yang dimaksudkan untuk


mengekalkan

atau

memperbaiki

standard

keselamatan

dan

kesihatan.
Tujuan

akhir

adalah

untuk

memperuntukkan

cara

yang

menurutperundangan keselamatan dan kesihatan yang berkaitan


boleh digantikan dengan peraturan dan tataamalan industri
Ernie

Page 16

dengan cara bergabung dengan peruntukan akta ini. Ia bertujuan


untuk memansuhkan pendekatan tradisi yang ketat dan kurang
fleksibel dengan suatu undang-undang yang fleksibel dan mampu
menghadapi perubahan teknologi yang
pesat.
Dasar Keselamatan dan Kesihatan.
Adalah menjadi dasar Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan untuk
menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya
dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.
Pihak pengurusan dan pekerja akan sama-sama berusaha untuk mencapai
matlamat dan objektif-objektif dasar ini melalui rundingan dan kerjasama.
Khususnya, dasar Jabatan ialah:
a. Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang
selamat dan sihat;
b. Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat,
arahan, latihan dan penyeliaan berkenaan cara untuk menjalankan tugas
dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan;
c. Untuk menyiasat semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian
berbahaya dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadiankejadian tersebut tidak berulang lagi;
d. Untuk mematuhi kehendak-kehendak perundangan mengenai keselamatan
dan kesihatan seperti yang ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan 1994, peraturan-peraturannya dan tataamalantataamalan yang diluluskan;
e. Memupuk minat pekerja pekerja di dalam perkara-perkara yang
bersangkutan keselamatan dan kesihatan. .
f. Untuk menyediakan

kemudahan-kemudahan

pekerja; dan
g. Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.

Ernie

Page 17

kebajikan

bagi

semua

Jabatan yakin bahawa keselamatan dan kesihatan mestilah diintegrasikan ke


dalam aktiviti-aktiviti harian kita, dan penggunaan cara kerja selamat dan sihat
adalah faktor utama ke arah mempastikan kejayaan misi kita.
Untuk mempastikan pelaksanaan dasar ini, seorang pegawai keselamatan dan
kesihatan

dilantik

di

setiap

pejabat

untuk

menyelaraskan

aktiviti-aktiviti

keselamatan dan kesihatan seperti yang telah dirancang.


.
Tugas dan tanggungjawab organisasi.
I.

Majikan
Seksyen 15 adalah seksyen penting dalam Akta ini. Ia menyatakan
kewajipan am majikan dan orang yang bekerja sendiri terhadap pekerjapekerja.
1)

Adalah menjadi kewajipan setiap majikan dan orang yang bekerja


sendiri untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan
semasa bekerja dan semua pekerjanya kerja yang selamat tanpa
membawa risiko kepada kesihatan.

2) Subseksyen ini menyatakan majikan perlu menyediakan dan


mengekalkan loji dan sistem kerja yang selamat tanpa membawa
risiko kepada kesihatan.
3) Majikan dikehendaki menyediakan arahan, latihan dan penyeliaan
untuk memastikan keselamatan dan kesihatan para pekerja terjamin.
4) Majikan memastikan setiap tempat kerja yang dibawah kawalannya
berada dalam keadaan selamat dan sihat. Ini termasuk pintu masuk
setiap tempat kerja dan jalan keluar disenggara setiap masa.
5)

Menyediakan

pegawai

keselamatandan

kesihatan

dengan

kemudahan-kemudahan yang sesuai, termasuk peralatan latihan dan


Ernie

Page 18

maklumat

yang

mencukupi

untuk

membolehkannya

menjalankan

kewajipannya sebagaimana yang dikehendaki oleh akta.


ii.

Pekerja:
-

Mengikuti segala arahan yang diberi oleh pihak atasan.

Mematuhi langkah langkah keselamatan yang ditetapkan.

Mematuhi undang-undang syarikat.

Melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab.

Melaporkan pada pihak atasan jika berlaku sebarang kemalangan.

Memastikan semua peralatan yang digunakan adalah selamat.

Melakukan kerja-kerja dengan cermat untuk mengelak berlakunya


kemalangan.

iii.

Memberi kerjasama kepada pihak atasan.

Pegawai Keselamatan dan Kesihatan

Memastikan segala peruntukan di dalam akta dipatuhi termasuk


menasihati

majikan

atau

mana-mana

orang

yang

bertanggungjawa di tempat kerja berkenaan dengan langkah-

Ernie

Page 19

langkah yang perlu diambil demi kepentingan keselamatan dan


kesihatan orang yang diambil bekerja di tempat kerja itu.

Pegawai keselamatan dan kesihatan hendaklah memeriksa


tempat kerja untuk menentukan sama ada loji,seperti jentera,
peralatan dan perkakas atau bahan atau proses atau apa-apa
jenis kerja kasar yang digunakan di tempat kerja, yang boleh
menyebabkan kecederaan anggota ke atas mana-mana orang
yang bekerja di situ.

Beliau juga perlu menjalankan latihan, penyeliaan dan promosi


berkaitan keselamatan dan kesihatan kerja seperti latihan
peralatan perlindungan diri, penyeliaan pekerja baru dan
memupuk kesedaran tentang keselamatan dan kesihatan
dikalangan majikan dan pekerja.

Menyiasatan

apa-apa

kemalangan,

penyediaan

laporan

kemalangan, mengumpul, menganalisis dan menyelenggara


statistik mengenai apa-apa kemalangan yang berlaku di tempat
kerja.

Mengemaskini sistem rekod kemalangan dan insiden yang


berlaku.

iv.

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan .


-Mengkaji semula dasar keselamatan.
-Penyasiatan kemalangan.
-Mengkaji keberkesanan program keselamatan & kesihatan
pekerja.
-Kajian trend kemalangan & menyediakan laporan serta

Ernie

Page 20

cadangan.
-Pemeriksaan tempat kerja:
# 3 bulan sekali
# Bincang dan rekod pemerhatian anggota
# Cadangan dan rekod langkah pemulihan
-Laporan dan cadangan anggota
# SHO / pengerusi kemukakan kepada majikan
# Majikan bincangkan dengan SHO
# Simpan laporan < 7 tahun
-Kaedah k & k dan system kerja selamat
-Laporan selain dari fungsi jawatankuasa
# Laporan daripada SHO
# Audit keselamatan
# Agensi agensi kerajaan

PENGURUSAN RISIKO
(Berpandukan gambarajah yang diberi)
Laporan identifikasi hazard, penilaian dan pengawalan risiko.

Ernie

Page 21

PROSES PENILAIAN RISIKO


Langkah

1:

Menilai

KEMUNGKINAN

BERLAKUNYA KECEDERAAN

KEROSAKAN.
NILAI
1
2
Ernie

KEMUNGKINAN
Sangat Tinggi
Tinggi

KETERANGAN
Kesalahan hampir tidak dapat dielakkan,
paling berkemungkinan berlaku.
Kesalahan terjadi kerap kali
Page 22

Sederhana

Kesalahan kadang-kadanng dialami,tetapi tidak

Rendah

dalam kadar yang tinggi.


Kesalahan terasing yang boleh berlaku secara

5
6

tipis.
Hanya kesalahan terasing, tidak berlaku dalam

Sangat Rendah

beberapa tahun.
Kesalahan tidak pernah berlaku.

Tipis

Langkah 2: Menilai indeks PENDEDAHAN.


NILAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PENDEDAHAN
Sangat Jarang Terjupa
Jarang Terjumpa

KEKERAPAN PENGESANAN
Berlaku/berulang sekali setahun atau kurang.
Berlaku/berulang 1 hingga 2 kali setiap

Jarang-jarang
Sekali-sekala
Kerap
Berterusan

setahun.
Berlaku/berulang setiap sebulan.
Berlaku/berulang setiap seminggu.
Berlaku/berulang setiap hari.
Berlaku/berulang setiap 1 jam.

Langkah 4: Menilai akibat daripada kecederaan/kerosakan yang berlaku.


Akibat
Disastrous

Keterangan
Kecederaan
Kematian

Logi
Membinasakan
sejumlah

Critical

Pemotongan/
kehilangan
badan.

Ernie

memberi

logi/ nisbah yang besar dan

peralatan.boleh
berlaku

Persekitaran
Berkeupayaan
berterusan

tanpa kerja.

amaran awal.
Gangguan/

di

Tindakan

tempat
dan

perdakwaan berlaku.
Memberikan nisbah yang

anggota tergendala dengan besar pada kerosakan di


nisbah yang besar. tempat kerja.

Page 23

Serious

Kecederaan kronik(cuti Gangguan/tergend


>1 minggu)

ala

nisbah

kecil besar kepada kerosakan

pergeluaran

dan tempat kerja. Pengatur


sedar dengan masalah.

produk dibuang.
Kecederaan yang amat Pembaikan kecil Tidak
sangat (<1minggu cuti)

pada logi.

mungkin

menyebabkan kerosakan
tempat

kerja

persekitaran
Noticeable

First-aid

yang

nisbah

sebahagian
Significant

Memberi

kerosakan

atau
dan

peristiwa boleh dikawal.


kecil Tiada kesan dari semasa

dan tiada kesan ke


pada pergeluaran.

semasa

persekitaran

pada
tempat

kerja.

Langkah 5: Menentukan KIRAAN MATA RISIKO.

Akibat
Disastrous
Critical
Serious
Significant
Noticeable

1-3
25
23
20
16
11

MATRIK RISIKO PENILAIAN


Kemungkinan x pendedahan
4-8
9-15
16-25
24
22
19
21
18
14
17
13
9
12
8
5
7
4
2

26-36
15
10
6
3
1

Langkah 6: Menentukan TAHAP RISIKO.


Tahap Risiko
Risiko sangat tinggi
Ernie

Kiraan Mata Risiko


21 hingga 25
Page 24

Tindakan Serta-Merta
Segera memaklumkan kepada ketua

dan

kawal

berkesan

melakukan kerja.
Memaklum kepad
Risiko tinggi

16 hingga 20

ketua/

sebelum
penyelia.

kawalan sebelum kerja dan kawalan


jangka panjang dilaksanakan.
Berkait dengan perkerja yang terlibat

Risiko Sederhana

dengan bahaya dan pihak pengurusan

11 hingga 15

Risiko rendah

6 hingga 10

Risiko sangat rendah

1 hingga 5

menlaksanakan

kawalan

jangka

panjang.
Kawalan rutin dan pihak pengurusan
iaitu menyediakan prosedur/arahan.
Kawalan
dari
ketua
kumpulan/penyelia/pekerja.

TABLE OF RISK ASSESSMENT


RISK
ASSESSMENT
SECT.

01

IDENTIFICATION

Terlanggar
barangan

RISK SCORE

disebabkan oleh

Percikan logam

RISK
LEVEL

rendah

24/01/10

24/01/10

24/01/10

(6 to 10)
Risiko
20

tinggi
(16 to 20)
Risiko

17

tinggi
(16 to 20)

Ernie

COMPLETED

Risiko

mesin pencanai
03

DATE

HAZARD

Kecederaan
02

RISK CONTROL

Page 25

Penyelesaian untuk masalah 01.


Langkah 1 : 2 (Kesalahan terjadi kerap kali.)
Langkah 2 : 2 (Kerap Berlaku/berulang setiap hari.)
Langkah 3 : Langkah 1 x langkah 2
maka 2 x 2 = 4
Langkah 4 : kenalpasti akibat (Noticeable - 7)
Langkah 5 : kiraan mata (4 to 8) = 7 (noticeable)
Langkah 6 : Risiko rendah. (6 hingga 10) Kawalan rutin dan pihak pengurusan iaitu
menyediakan prosedur/arahan.
Pengawalan risiko : 1
Penyelesaian untuk masalah 02.
Langkah 1 : 1 (Sangat Tinggi - Kesalahan hampir tidak dapat dielakkan, paling
berkemungkinan berlaku. )
Langkah 2 : 2

(Kerap - Berlaku/berulang setiap hari.)

Langkah 3 : Langkah 1 x langkah 2


Ernie

Page 26

maka 1 x 2 = 2
Langkah 4 : kenalpasti akibat (Serious 20)
Langkah 5 : kiraan mata (16 to 20) = 20 ( Serious )
Langkah 6 : Risiko tinggi (16 hingga 20) Memaklum kepad ketua/ penyelia. kawalan
sebelum kerja dan kawalan jangka panjang dilaksanakan.

Pengawalan risiko : 4
Penyelesaian untuk masalah 03
Langkah 1 : 2 ( Tinggi - Kesalahan terjadi kerap kali.)
Langkah 2 : 2 ( Kerap - Berlaku/berulang setiap hari.)
Langkah 3 : Langkah 1 x langkah 2
maka 2 x 2 = 4
Langkah 4 : kemalpasti akibat (Serious 17)
Langkah 5 : kiraan mata (16 to 20) = 20 ( Serious )
Langkah 6 : Risiko tinggi (16 hingga 20) Memaklum kepad ketua/ penyelia. kawalan
sebelum kerja dan kawalan jangka panjang dilaksanakan.
MEMBAIKI PROSEDUR KESELAMATAN
(Berpandukan gambarajah 1 yang diberi)
Prosidur kerja selamat.
Pengawalan risiko
Elimination (1)

Prosidur kerja selamat


Alihkan barangan yang mengganggu laluan berjalan.
Pastikan semua barangan disusun dengan selamat.

Ernie

Page 27

Engineering

control Pasang penghadang pada mesin tersebut.

(4)
Personal

Pastikan kelajuan digunakan bersesuaian dengan


benda kerja.
protective Pakai google semasa membuat kerja.

equipment (6)

Memakai baju berlengan panjang tetapi tidak terlalu


ketat dan longgar.

Ernie

Page 28

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERKERJAAN 514, 1994


DEFINASI
Akta 514, 1994 ini telah diwartakan pada 24 Febuari 1994 dengan tujuan
menjadi payung kepada semua akta yang mengawal atau mengurus keselamatan,
kesihatan dan kebajikan di tempat kerja.Akta menyediakan rangka perundangan
untuk memupuk, merangsang dan menggalakan mutu keselamatan dan kesihatan
yang tinggi semasa berkerja.Matlamat utama jangka panjang ialah menghasilkan
suatu budaya kerja yang sihat dan selamat dikalangan pekerja dan majikan di
malaysia.Akta ini mendefinasikan kewajipan-kewajipan am tetapi memerlukan
perhatian yang serius.Menghasilkan satu sistem undang-undang yang menyeluruh
dan bersepadu.Tertakluk kepada subseksyen (3), akta ini hendaklah terpakai
diseluruh malaysia bagi industri yang dinyatakan didalam jadual pertama.Tiada apaapa jua dalam akta ini boleh terpakai bagi perkerjaan diatas kapal yang dikuasai oleh
Ordinan perkapalan saudagar 1952, Ordinan perkapalan saudagar 1960 bagi sabah
dan sarawak atau angkatan tentera.

PELBAGAI SEKTOR-SEKTOR YANG TERLIBAT DIDALAM AKTA 514,1994 INI:1. Pengilangan


2. Perlombongan
3. Pembinaan
4. Pertanian, perhutanan dan perikanan.
5. Kemudahan (Elektrik, air, gas, dll )
Ernie

Page 29

6. Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi


7. Perdagangan borong dan runcit
8. Hotel dan restoran
9. Kewangan, insurans, harta dan perkhidmatan perniagaan
10. Perkhidmatan awam dan pihak berkuasa

TUJUAN AKTA KESELAMATAN DAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN ADALAH


SEPERTI BERIKUT :
Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan seseorang yang sedang
berkerja terhadap risiko kepada keselamatan dan kesihatan yang berbangkit
daripada aktiviti-aktiviti orang-orang yang berkerja sendiri.Melindungi orang-orang
ditempat kerja selain terhadap risiko keselamatan dan kesihatan yang berbangkit
daripada aktiviti-aktiviti orang yang sedang berkerja.Menggalakan suatu persekitaran
perkerjaan bagi orang-orang yang sedang berkerja yang disesuaikan dengan
keperluan fisiologi dan psikologi mereka.Mengekalkan dan memperbaiki standard
keselamatan dan kesihatan.

KANDUNGAN AKTA 514,1994


Mempunyai 15 bahagian, adalah langkah pembolehubah yang bertindih diatas
undang-undang keselamatan dan kesihatan sedia ada seperti Akta kilang dan jentera
1967.Mendefinasikan kewajipan-kewajipan am majikan, pengilang, pekerja sendiri,
pereka bentuk, pengimport dan pembekal. Ia memerlukan perhatian yang serius dan
membawa pelbagai tanggungjawab yang luas.

KEWAJIPAN AM

Ernie

Page 30

Kewajipan am majikan, pekerja, orang yang berkerja sendiri dan perekabentuk,


pengilang, pengimport, pembekal loji, atau bahan didefinasikan dengan jelas dibawah
akta ini, kewajipan utama di ringkaskan seperti berikut:-

KEWAJIPAN ORANG YANG BERKERJA SENDIRI


Mempunyai kewajipan yang sama seperti kewajipan majikan dalam memastikan
dia dan orang lain tidak terdedah kepada risiko keselamatan dan kesihatan yang
wujud daripada pengusahaanya.

KEWAJIPAN PEREKABENTUK, PENGILANG, PENGIMPORT DAN PEMBEKAL


1. Memastikan bahan yang digunakan semasa kerja mestilah selamat dan tanpa
risiko kepada kesihatan.
2. Menjalankan dan mengaturkan ujian keatas sesuatu barang atau bahan
sebelum digunakan oleh seseorang pekerja ataupun pengguna.
3. Membuat penyelidikan yang perlu bagi menghapuskan dan mengurangkan
sebarang risiko kepada keselamatan dan kesihatan.
4.
15 BAHAGIAN YANG TERKANDUNG DIDALAM AKTA:1. Penubuhan MNKKP (Majlis Negara Keselamatan dan Kesihatan Perkerjaan )
2. Tugas dan tanggungjawab majikan
3. Kewajipan pekerja
4. Pemberitahuan kemalangan
5. Peranan aktiviti pengamal perubatan
6. Kuasa pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan
Ernie

Page 31

7. Pengawasan dan pemeriksaan perubatan


8. Perlatikan PKK ( Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan)
9. Penubuhan JKK ( Jawatankuasa Keselamatan Kesihatan)
10. Satu akta induk keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
11. Tugas keperihatinan
12. Usaha sepraktik mungkin
13. Peraturan sendiri
14. Menjaga kebajikan pekerja
15. Kerjasama semua pihak

PEMBERITAHUAN KEMALANGAN (AKTA 514 )

Pemberitahuan kemalangan adalah mengikut Akta mewajibkan majikan


memberitahu dan melaporkan kepada pejabat keselamatan dan kesihatan
perkerjaan yang terdekat mengenai kemalangan, kejadian bahaya, keracunan
pekerja atau penyakit perkerjaan yang telah atau mungkin terjadi ditempat
kerja.Peruntukan ini melebihi peruntukan undang-undang terdahulu kerana
sebelum akta 514, pemberitahuan dan laporan hanya dibuat keatas kecelakaan
yang sudah berlaku sahaja.Akta 514 ini juga mewajibkan majikan memberitahu
atau

melapor

kecelakaan

yang

belum

berlaku

dan

berpotensi

untuk

berlaku.Peruntukan ini penting kerana ia menggalakan majikan supaya tidak hanya


reaktif kepada kemalangan yang sudah berlaku tetapi proaktif terhadap apa yang
mungkin berlaku. Dengan cara ini majikan digalakan melakukan penilaian risiko
pekerjaan ditempat kerjanya.

KUASA

YANG

DIBERIKAN

PEGAWAI

KESELAMATAN

&

KESIHATAN

PERKERJAAN.
Ia adalah mengikut Akta memperuntukan perlantikan Pegawai Keselamatan &
Kesihatan Pekerjaan (PKK) dan memperjelaskan kuasa penguatkuasaan dan
Ernie

Page 32

siasatan mereka.Sebelum terwartanya Akta 514 ini, kuasa hampir sama diletakkan
diatas inspektor Kilang dan Jentera, tetapi kuasa yang ada padanya terhad kepada
aktiviti

yang

berkaitan

dengan

kilang

dan

jentera

sahaja.Sekarang

PKKPdipertanggungjawabkan untuk menguatkuasa semua peruntukan akta 514,


peraturan-peraturan dan perintah yang berkaitan.

PENUBUHAN JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN


Akta mewajibkan majikan yang mengambil kerja di tempat kerja, 40 orang
pekerja atau lebih apabila diarah oleh Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan
Kesihatan Perkerjaan, menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan
pekerjaan

ditempat

kerja

tersebut.Komposisi

dan

fungsi

jawatankuasa

ini

diperjelaskan lagi dalam peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan perkerjaan


(JKK) 1996. Penubuhan jawatankuasa yang dipengerusikan oleh majikan atau
seorang pegawai

yang diberi kuasa oleh majikan ini, dan yang dianggotai oleh

wakil majikan dan pekerja, untuk mengurus keselamatan dan kesihatan di tempat
kerja tidak pernah diwajibkan sebelum ini keatas sebarang organisasi.Sebarang
perancangan dan tindakan yang diambil berkaitan keselamatan dan kesihatan di
tempat kerja telah dibuat dengan sumbangan wakil semua peringkat perkerjaan.

SATU AKTA INDUK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERKERJAAN

AKTA 514 dijadikan sebagai akta induk terhadap semua akta sedia ada,
didalam

mengurus

dan

mengawal

keselamatan

dan

kesihatan

di

tempat

kerja.Malahan akta ini menjadi tambahan kepada semua peruntukan bertulis dan
mengatasi sebarang pencagahan antara peruntukan akta jika ada.Banyak akta dan
peraturan mengenai keselamatan dan kesihatan perkerjaan di Malaysia mempunyai
persamaan dengan yang terdapat di United Kingdom.Di UK Health and Safety at
Ernie

Page 33

Work Act,1974

(HASAWA),telah di bangunkan, antara lain berasaskan kepada

laporan sebuah jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Lord Robens pada tahun
1972.AKTA 514 telah mengadaptasikan HASAWA,1974 dan sekali gus menerima
pakai cadangan yang dikemukakan oleh jawatankuasa tersebut.

TUGAS KEPERIHATINAN
Akta 514 menekankan tugas keperihatinan atau Duty of CareIanya bermaksud
keperihatinan untuk mengelakan sesuatu perbuatan atau meninggalkan sesuatau
yang

mungkin

mengakibatkan

kecederaan

atau

kecelakaan

kepada

rakan

sekerja.Tugas keperihatinan merangkumi usaha mengujudkan:

Suasana kerja yang selamat dan tanpa risiko.

Sistem kerja selamat.

Latihan dan arahan untuk memastikan bahawa kaedah yang disediakan


difahami dan di patuhi.

Mengujudkan kumpulan kerja yang kompeten dan..

Memastikan bahawa loji dan mesin berfungsi dengan baik dan sentiasa
di senggara.

USAHA SEPRAKTIK MUNGKIN


Akta 514 mewajibkan setiap majikan untuk memastikan, sepraktik mungkin,
keselamatan, kesihatan dan kebajikan semu pekerjanya, sepraktik disini bermaksd
melakukan sesuatu setelah mengambilkira.

Ernie

Ketenatan dan kebarangkalian berlakunya sesuatu kesan

Page 34

Maklumat yang sedia ada mengenai hazard dan risiko

Ada tidaknya kesesuaian cara untuk menghapuskan atau mengurangkan


bahaya atau risiko itu dan..

Kos untuk mengurangkan atau menghapuskan risiko itu.

PENGATURAN SENDIRI (AKTA 514 )


AKTA 514 mementingkan sikap pengaturan sendiri didalam pengurusan
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja daripada semata-mata memenuhi apa
yang diwajibkan secara sistematik.Menyelesaikan masalah keselamatan dan
kesihatan di tempat kerja perlu menggunakan satu sistem yang menggabungkan
elemen perundangan dan penyeliaan kerajaan dan kawalan serta bantuan sendiri
daripada pihak organisasi itu sendiri.

KERJASAMA SEMUA PIHAK

AKTA 514 mengutama dan menggalakan kerjasama diantara kerajaan,


majikan dan pekerja bagi meningkatkan keselamatan dan kesihatan
pekerjaan.

Kerjasama ini boleh dibuat melalui Majlis Negara Keselamatan Dan Kesihatan
Perkerjaan ( MNKKP ) di peringkat negara, dan Jawatankuasa Keselamatan
Dan Kesihatan (JKK) ditempat kerja.

Ernie

Page 35

KEROSAKAN YANG SERING BERLAKU DI DALAM BENGKEL

Ernie

Jangan

gunakan

plag

atau

Jangan

membuat

sambungan

soket

yang

Page 36

yang

banyak

pecah

dan

rosak

daripada

satu

punca

Jangan

Jangan cuba menmengantikan dawai fius dengan sebarang dawai atau logam

Ernie

cuba

menyentuh

wayar

Page 37

hidup

yang

tidak

bertebat

Jangan

Hendaklah utamakan KESELAMATAN DIRI, KESELAMATAN MAKMAL/BENGKEL

menggunakan

kabel

yang

pecah

atau

terlalu

lama

dan KESELAMATAN PERALATAN.


Pamerkan slogan UTAMAKAN KESELAMATAN agar selalu dapat mengingatkan guru-guru dan
pelajar-pelajar sepanjang berada dan melakukan aktiviti di makmal/bengkel.

UTAMAKAN KESELAMATAN

Ernie

Page 38

PENGURUS

Carta
GIATMARA BUKIT KATIL,
Organisasi
MELAKA

Ernie

Page 39

EN.MISBAH BIN
MOHAMED KASSIM

PENTADBIRAN

PEMBAN
TU
TADBIR

.
NNORAZIZ
AH BINTI
SHARIF

Ernie

PENY.
STOR
KANAN

JANUARY
BIN
MARUAN

TENAGA PENGAJAR PENDAWAIAN


ELEKTRIK DOMESTIK

MOHD
KHAFIZI
BIN ABD
SAMAD

ISHNIN
BIN JAAFAR

Page 40

RAMLI BIN
DAUD

LATIHAN

TENAGA
TENAGA
PENGAJAR
PENGAJAR
SISTEM
ELEKTRONIK
PENYEJUKAN
INDUSTRIL
DAN
PENYAMANAN UDARA

HISHARUD
DIN BIN
SALLEH

MOHKTAR
ERNIWATY
ROSLAN
BIN BIN
MOHD
BINTI
ISMAIL
JASMI

Ernie

Page 41

Anda mungkin juga menyukai