Anda di halaman 1dari 1

Rakaman video praktikum 1 dan 2

Rakaman praktikum 1 dibuat pada 28 Januari 2015 dan rakaman praktikum 2 pada 2 Februari
2015. Kedua-dua rakaman tersebut digabungkan menjadi satu videodengan menggunakan
Windows Movie Maker. Saiz fail (video) asal bagi kedua-dua rakaman tersebut adalah sangat
besar iaitu kira-kira 6 GB. Ini menyukarkan saya memuat naik video tersebut menyebabkan saya
menukarkan format tersebut ke dalam format .flv. Penukaran format ini secara langsung telah
menjejaskan kualiti imej dan audionya. Walau bagaimanapun, saya masih menyimpan salinan
asal video tersebut sekiranya dikehendaki oleh tuan.
Terima kasih.