Anda di halaman 1dari 1

Bilangan Jurnal: Ke-1

Minggu Internship: 1
Tarikh Peristiwa/ Kejadian: 7/7/2014 hingga 11/7/2014
Tajuk Jurnal: Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

1 Masalah / peristiwa
Saya mendapati segelintir murid tidak dapat menumpukan perhatian
semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Dalam aktiviti
pengukuhan dan membuat latihan, mereka kelihatan tidak bersemangat
semasa aktiviti dijalankan.
2 Analisis
Kemungkinan aktiviti yang diirancang oleh saya kurang menarik
menyebabkan mereka tidak bersemangat semasa aktiviti dijalankan.
3 Cadangan Tindakan Susulan
Saya akan menyediakan aktiviti yang lebih menarik supaya dapat menarik
minat murid contohnya, melalui aktiviti yang berunsurkan pertandingan.
4 Tempoh masa tindakan susulan
Saya akan mencuba sedaya upaya saya untuk mempertingkatkan strategi
pengajaran dan pembelajaran saya pada minggu seterusnya.

Disemak oleh Guru Pembimbing:

Disahkan oleh Pensyarah

Penyelia:
Tandatangan:_________________

Tandatangan:________________

Nama:______________________

Nama:______________________

Tarikh:______________________

Tarikh:_____________________