Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

KELAS PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH TINGKAH LAKU


Nama : Adam Ling Jiun Xun

Tarikh Lahir : 17.2.2006

Umur : 8 Tahun

Tarikh Mula : 29

Tarikh Semak : 10

Komponen

Pengurusan Tingkah Laku

September 2014

Oktober 2014

Pengetahuan Sedia Ada

Murid pernah dimarahi oleh guru kerana bergerak dan berjalan sesuka hati.

Matlamat Jangka Panjang

Murid dapat menghormati orang lain dan bersopan santun.

Kekuatan / Minat

Murid sangat berminat dalam lakonan.

Kelemahan / Masalah Yang

Murid suka bergerak dan berjalan sesuka dalam sesi pengajaran.

Dikenal Pasti
Objektif Jangka Pendek
1. Murid mendapatkan

Pendekatan
Guru mempamerkan beberapa ayat tanya kepada murid

keizinan daripada guru

dan meminta muridnya membaca dengan berulang

sebelum bergerak.

beberapa kali.

Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab


1. Pemerhatian
1.1 Murid meminta keizinan
sebelum keluar dan
pergi tandas.
1.2 Murid menyebut ayat

1. Cikgu, bolehkah saya pergi ke


tandas?
2. Cikgu, bolehkah saya keluar untuk
berjumpakaedah
dengan
Cikgu Tan
di pejabat?
Guru menggunakan
simulasi.
Seorang
murid
Cikgu,
bolehkah
saya
pergi sebagai murid.
berlakon3.
sebagai
guru
dan Adam
berlakon
1. membuang
Guru memberi
situasi bahawa murid ingin
sampah?

tanya dengan tepat dan


betul.
1.3 Murid tidak bergerak
sesuka hati semasa sesi
pengajaran.
2. Kerjasama guru dan Pembantu

pergi ke tandas semasa sesi pengajaran.


1.1 Murid dikehendaki mengangkat tangan

Pengurusan Murid.
2.1 Guru atau pembantu

sebelum bertanya kepada guru.


1.2 Murid bertanya:Bolehkah saya pergi ke

menegur murid jika dia


bergerak secara suka

tandas?
1.3 Selepas mendapat keizinan, murid baru

hati dalam kelas


2.2 Guru dan pembantu

keluar dari kelas.


2. Guru memberi situasi bahawa murid diberitahu

meminta murid bertanya

untuk berjumpa dengan guru kelas di pejabat

untuk mendapat keizinan

semasa sesi pengajaran dijalankan.


2.1 Seorang murid memberitahu bahawa

sebelum bergerak
apabila berada dalam

Adam diminta untuk berjumpa dengan

kelas perdana

guru kelas di pejabat guru.


2.2 Adam bertanya kepada guru: Cikgu,
bolehkah saya keluar untuk berjumpa
dengan Cikgu Tan di pejabat?
2.3 Selepas mendapat keizinan daripada

Tarikh penilaian: 29 September - 10


Oktober 2014

guru, murid baru pergi pejabat.


3. Jika murid tersebut dapat menunjukkan perbuatan
yang betul, dia akan diberi token.

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

Tarikh Bersidang
Awal :

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

.
(Nama :...

.
(Nama :...

Tandatangan Guru :

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...

.
(Nama :...

Tarikh Bersidang
Akhir :

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU


KELAS PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH TINGKAH LAKU
Nama : Louis Wong Lee Lin

Tarikh Lahir : 04.12.2006

Umur : 8 Tahun

Tarikh Mula : 1

Tarikh Semak : 31

Komponen

Pengurusan Tingkah Laku

Oktober 2014

Oktober 2014

Pengetahuan Sedia Ada

Murid pernah dimarahi oleh guru kerana membuat bising dalam kelas.

Matlamat Jangka Panjang

Murid dapat mematuhi arahan guru dan peraturan sekolah.

Kekuatan / Minat

Murid sangat berminat dalam lakonan.

Kelemahan / Masalah Yang

Murid banyak bercakap dan bermain dengan rakannya.

Dikenal Pasti
Objektif Jangka Pendek
1. Murid tidak membuat bising
semasa sesi pengajaran.

Pendekatan
Pendekatan yang digunakan ialah simulasi.
1. Guru memberi situasi bahawa seorang pengawas
perpustakaan menegur pelajar yang bercakap
dengan kuat dalam perpustakaan.

Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab


1. Pemerhatian
1.1 Murid tidak membuat
bising dalam kelas.
1.2 Murid tidak bermain dan

1.1 Dua orang murid sedang bercakap dengan

bercakap dengan

suara yang kuat dalam perpustakaan.

rakannya dalam sesi

Keadaan ini telah mengganggu pelajar lain.

pengajaran.

1.2 Pengawas memberi teguran kepada pelajar

1.3 Murid mengubah

tersebut, Tolong diam semasa berada dalam

sikapnya yang banyak

perpustakaan.

bercakap.

1.3 Pelajar tersebut pun kurang bercakap dan

1.4 Murid menumpukan

merendahkan suara apabila bercakap.

perhatian kepada

2. Guru memberi situasi bahawa seorang pelajar


memberi nasihat kepada rakan-rakannya yang
membuat bising semasa guru tidak berada dalam
kelas.

pengajaran guru.
2. Kerjasama guru dan Pembantu
Pengurusan Murid.
2.1 Guru dan pembantu

2.1 Beberapa orang murid sedang membuat

menegur sikap murid

bising semasa guru keluar untuk


menguruskan hal.

yang banyak bercakap.


2.2 Guru dan pembantu

2.2 Seorang pelajar memberi nasihat kepada

memisahkan tempat

mereka, Tolong diam. Kami sepatutnya

duduk murid dan

menyiapkan kerja yang diberikan oleh guru,

rakannya.

bukan bermain dan membuat bising.

2.3 Guru dan pembantu

2.3 Murid tersebut balik ke tempat masing-masing

meminta murid duduk

dan membuat kerja.

sebelah murid yang

3. Jika murid tersebut dapat menunjukkan perbuatan

berkelakuan baik.

yang betul, dia akan diberi token.


Tarikh penilaian: 29 September - 10
Oktober 2014

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

Tarikh Bersidang
Awal :

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

.
(Nama :...

.
(Nama :...

Tandatangan Guru :

Tandatangan Guru :

.
(Nama :...

.
(Nama :...

Tarikh Bersidang
Akhir :