Anda di halaman 1dari 5

IRSYAD ISA

PENDIDIKAN RENDAH 1

PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN

INSTRUMEN PENILAIAN PEMERHATIAN BAHASA MELAYU

A) Borang Rekod Anekdot


Nama murid

Umur:

Tempat Pemerhatian

Tarikh:

Masa Pemerhatian

Fokus Pemerhatian

:
CATATAN

ULASAN

1 | BMM 3103

IRSYAD ISA
PENDIDIKAN RENDAH 1

PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN

B) Borang Senarai Semak


Nama murid

Umur:

Tempat Pemerhatian

Tarikh:

Masa Pemerhatian

Fokus Pemerhatian

ITEM KEMAHIRAN

CATATAN

KEMAHIRAN MENDENGAR
1. Boleh memberi respon kepada arahan ringkas,
perbualan dan cerita secara bertatasusila
2. Boleh memberi respon kepada arahan ringkas,
perbualan dan cerita dengan bimbingan.
3. Boleh mendengar tetapi tiada respon
KEMAHIRAN BERTUTUR
(Bertutur merangkumi interaksi, bersoal jawab dan bercerita)
1. Boleh bertutur mengikut situasi dengan
menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai
2. Boleh bertutur mengikut situasi dengan
menggunakan bahaa dan intonasi yang sesuai
dengan bimbingan.
3. Belum boleh bertutur menggunakan perkataan
yang sesuai.
2 | BMM 3103

IRSYAD ISA
PENDIDIKAN RENDAH 1

PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN

KEMAHIRAN MENBACA PERKATAAN


(Merangkumi membuyikan suku kata dan membatangkan perkataan)
1. Boleh membaca perkataan dengan betul.

2. Boleh membaca pekataan dengan bimbingan.

3. Tahu menyebut beberapa huruf sahaja.

KEMAHIRAN MEMBACA AYAT


1. Boleh membaca ayat, memahami apa yang
dibaca.
2. Boleh membaca perkataan, frasa, ayat mudah
dengan mengeja terlebih dahulu.
3. Dapat mengeja perkataan mudah sahaja.

KEMAHIRAN BERCERITA SEMULA


1. Boleh menceritakan semula secara
bertatasusila.
2. Boleh menceritakan semula dengan bimbingan.

3. Tidak dapat menceritakan semula

3 | BMM 3103

IRSYAD ISA
PENDIDIKAN RENDAH 1

PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN

KEMAHIRAN MENULIS
(Merangkumi menulis huruf, menyalin perkataan dan ayat)
1. Dapat menulis dengan betul dan kemas.

2. Dapat menulis dengan bimbingan.


3. Tidak dapat menulis dengan baik tetapi punyai
kemahiran asas menulis seperti memegang pensil.

4 | BMM 3103

IRSYAD ISA
PENDIDIKAN RENDAH 1

5 | BMM 3103

PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN