Anda di halaman 1dari 4

BORANG SOAL SELIDIK TAHAP KEPUASAN GURU PELATIH

TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN DI PERPUSTAKAAN ALBASUTI,


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN

Arahan : Sila jawab semua soalan dengan menandakan ( / ) pada petak yang
disediakan.
Anda juga dikehendaki menjawab soalan dibawah dengan berpandukan skala yang
telah disediakan.

DEMOGRAFI
JANTINA
LELAKI
Program
PPISMP
SEMESTE
1
2
R

SANGAT TIDAK
MEMUASKAN
1
BI
L.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

PEREMPUAN
PISMP
3
4

TIDAK
MEMUASKAN
2

MEMUASK
AN
3

BAIK

SANGAT BAIK

PERKARA
Koleksi bahan di perpustakaan mencukupi untuk
dijadikan rujukan
Layanan di kaunter perpustakaan adalah mesra
Proses peminjam dan pemulangan buku cepat dan
cekap
Tempahan bahan di perpustakaan sentiasa dipenuhi
Kemudahan prasarana adalah mencukupi untuk
pembelajaran
Tahap persekitaran perpustakaan bersih dan selesa
Capaian internat membantu anda melaksanakan
tugasan dengan pantas dan memudahkan pencarian
maklumat
Kemudahan komputer dan fotostat yang disediakan
membantu anda melaksanakan tugasan dengan
lancar
Media sosial Perpustakaan Al-Basuti membantu anda
meningkatkan pengetahuan tentang maklumat terkini

CADANGAN

SKALA
2
3
4

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan.

BORANG SOAL SELIDIK TAHAP KEPUASAN GURU PELATIH


TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN DI PERPUSTAKAAN ALBASUTI,
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN

Arahan : Sila jawab semua soalan dengan menandakan ( / ) pada petak yang
disediakan.
Anda juga dikehendaki menjawab soalan dibawah dengan berpandukan skala yang
telah disediakan.

DEMOGRAFI
JANTINA
LELAKI
Program
PPISMP
SEMESTE
1
2
R

SANGAT TIDAK
MEMUASKAN
1
BI
L.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

PEREMPUAN
PISMP
3
4

TIDAK
MEMUASKAN
2

MEMUASK
AN
3

BAIK

SANGAT BAIK

PERKARA
Koleksi bahan di perpustakaan mencukupi untuk
dijadikan rujukan
Layanan di kaunter perpustakaan adalah mesra
Proses peminjam dan pemulangan buku cepat dan
cekap
Tempahan bahan di perpustakaan sentiasa dipenuhi
Kemudahan prasarana adalah mencukupi untuk
pembelajaran
Tahap persekitaran perpustakaan bersih dan selesa
Capaian internat membantu anda melaksanakan
tugasan dengan pantas dan memudahkan pencarian
maklumat
Kemudahan komputer dan fotostat yang disediakan
membantu anda melaksanakan tugasan dengan
lancar
Media sosial Perpustakaan Al-Basuti membantu anda
meningkatkan pengetahuan tentang maklumat terkini

CADANGAN

SKALA
2
3
4

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan.

Anda mungkin juga menyukai