Anda di halaman 1dari 1

Nederename, 6 maart 2015

Beste ouders,
Om praktische redenen vragen wij u om onderstaande gegevens in te
vullen. En maandag 9 maart ons terug te bezorgen.
Naam van het kind: ______________________________
-

Moet medicijnen nemen:


Wat? ____________________________________________________
Wanneer? ________________________________________________
Hoeveel? ________________________________________________
Gelieve ook alle gegevens op de verpakking van de medicijnen te
schrijven.

Is allergisch voor _____________________________

Andere belangrijke gegevens (zoals slaapwandelen, nachtelijke


plasprobleempjes, )
________________________________________________________
________________________________________________________

Mag bepaalde voedingswaren absoluut niet eten ?


________________________________________________________

Noodnummer: dit is een nummer waar wij iemand op elk ogenblik


kunnen bereiken: _______________________________________

Al deze gegevens worden met de nodige discretie behandeld.


Alvast bedankt!
De directie en de leerkrachten van het tweede en derde leerjaar.