Anda di halaman 1dari 6

CARA-CARA MEMBUKA

PERISIAN

Klik pada Folder ( Nama Sekolah ) pada


Desktop

CARA-CARA MEMBUKA
PERISIAN

Setelah klik pada Folder sekolah, paparan ini


akan ditunjukkan:
Pilih mana satu sistem yang ingin digunakan
sama ada :
Sistem Pemantauan Kokurikulum
Sistem Pengurusan Kokurikulum atau
Sistem Penilaian Kokurikulum.
Contoh: Klik pada Sistem Pengurusan
Kokurkulum jika ingin menggunakan sistem ini.

CARA-CARA MEMBUKA
PERISIAN

Setelah klik paparan ini akan ditunjukkan:


Klik PPKSV1.0B ( untuk kegunaan Guru Kelas &
Guru-Guru)
Klik PPKSV1.0A ( untuk kegunaan GPK/SU dan
untuk tujuan penggabungan data.
Account Name dan Password ada dalam file
Login Password

CARA-CARA MEMBUKA
PERISIAN

Klik pada PPKSV1.0B . Paparan di atas akan


ditunjukkan.
Untuk memulakan sistem klik pada IKON

CARA-CARA MEMBUKA
PERISIAN

Setelah klik pada ikon

Paparan di bawah akan


muncul.
Taipkan Account Name
spt contoh.
Taipkan password yang
diberikan di ruang
password
Kemudian klik butang OK

CARA-CARA MEMBUKA
PERISIAN
Setelah klik butang OK, paparan
ini akan muncul. Ini bermakna anda
telah berjaya membuka sistem ini. TAHNIAH DAN SELAMAT
MENCUBA