Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum Wr Wb

Audubillahiminassaitonnirojim. Bismillahirrohmanirrohim
Al-hamdulillahirobbil alamin, wassolatuwassalamualal asrofil ambiya iwal mursalin syaidina
wamaulana muhammadin. Waala alihi wasohbihi ajmain
Kola robbisrohli sodri waya sirli amri wahlul ukdatammillisani yafkohukouli ammabaau
Kepada yang terhormat bapak Ibu dewanjuri
Yang saya hormati para ustadz dan ustazah
Dan kepada rekan, rekanku sekalian yang berbahagia
Pertama dan yang utama marilah kita senantiasa memanjatkan Puja dan puji syukur kehadiran
Allah SWT atas segala limpahan rahmad, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada
kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bersilaturahmi di majlis dalam keadaan sehat
walafiat.
Kedua kalinya Sholawatt serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita
nabi besar Muhamad SAW yang telah memberikan hal hal baik dan hal hal yang buruk yakin
dengan ajaran ajaran aga Islam.
Ketiga kalinya perkenankanlah pada kesempatan yang penuh barokah ini saya akan
menyampaikan pidato tentang

Arti Bersyukur

Dalam Al Quran allah berfirman :


Laingsakartum Laazidannakum Wala Ingkafartum Inna adabilasadid.
Yang artinya : barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan kutambahkan nikmatnya dan
barang siapa yang kufur akan maka azab yang akan diterima.
Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia allah SWT agara kita
menjadi hamba yang disayang oleh Allah dan selalu ditambah nikmatnya, kalimat Alhamdulillah
hirobbiil alamin hendaklah diucapkan ketika kita
1.
2.
3.
4.
5.

Mendapat nikmat dan terhindar atau selamat dari musubah


Setiap selesai mengerjakan sesuatu.
Mendengar kabar gembira untuk diri sendiri atau orang lain
Membuka dan menutip Doa
Dan ketika berzikir.

Hadirin yang dirahmati oleh Allah


Syukur dibagfi menjadi 3
-

Asyyukru bil lisan


Asyyukru bil Qolbi
Asyyukru bil amal

Asyukru bil lisan. Adalah sukur dengan ucapan.


Setiap kita mendapat nikmat, terhindar dari musibah dan lain lain kita harus mengucap
al-hamdulillah hirobbil alamin. Karena banyak sekali nikmat tanpa kita sukuri,
Coba kita bayangkan bagaimana kalau 1 menit saja kita tidak berkedip, bernapas tentunya
akan berakibat fatal bagi kita,
Asyyukru bil Qolbi adalah sukur dengan Hati
Ungkapan sukur dengan hati ialah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan
mengingat dan memuji kebesaran Allah bahwa Allah adalah Tuhan yang serba maha.
Maha esa. Maha kuasa. Maha pandai. Maha perkasa. Maha pemurah. Maha pendengar.
Dan sebagainya
Asyyukru bil amal adalah sukur dengan perbuatan
Bentuk sukur dengan perbuatan ialah dengan berbagi dalam Al Quran Allah Berkata
bahwa di dalam rizqi yang kau dapat terdapat hak orang lain. Untuk itu bentuk syukur
kita atas rizki yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita.
Hendaknya kita sisakan untuk orang lain misalnya anak yatim, janda miskin, masjid,
musholla, dan lain lain.
Semoga dengan sedikit yang saya sampaikan tadi menjadikan kita orang orang yang pandai
bersyukur atas rizki dan karunia yang diberikan Allah kepada kita sekalian.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah
Untuk mengakhiri pidato saya marilah kita bersama sama mengucapaka hamdalah.
Alhamdulillah hirobbil alamin
Saya akhiri Ihdinassirotol mustaqim
Wabillahi taufik wal hidayah. Warridowal innayah
Wassalamu alaikum Wr.Wb.