Anda di halaman 1dari 10

CONTOH PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA FIZIK

PANITIA FIZIK

VISI PANITIA :

Prestasi mata pelajaran Fizik cemerlang dan terbilang menjelang tahun 2013

MISI PANITIA :

Meningkatkan prestasi mata pelajaran Fizik SPM

OBJEKTIF PANITIA :

Meningkatkan Gred Purata Keseluruhan Mata Pelajaran Fizik Tahun 2010

SASARAN PANITIA :

Pelajar tingkatan 5SN dan 5KJ (41 orang pelajar)


ISU STRATEGIK

ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI SASARAN


STRATEGIK

TOV 2009 2010 2011 2012 2013


Tahap Pencapaian Meningkatkan Pada akhir Bilangan pelajar
Kecemerlangan Tahap tahun 2010 mendapat gred A 1 4 5 6 7 8
Fizik Kurang Pencapaian pelajar dapat
Memuaskan Kecemerlangan meningkatkan
Fizik pencapaian
dari segi kualiti
dan kuantiti Bilangan pelajar 10 15 17 19 21 23
bagi subjek mendapat gred B+,
Fizik dalam B dan C+
keputusan
SPM Bilangan pelajar 7 4 3 2 1 0
mendapat gred E

Peratus pelajar 100% 100% 100% 100% 100% 100%


yang lulus

Objektif Jangka Pendek : Di akhir tahun 2010 pelajar mendapat gred A sebanyak 5 orang, gred B+, B dan C+ sebanyak 17 orang dan gred
E sebanyak 3.

Objektif Jangka Panjang : Pada tahun 2013 keputusan peperiksaan SPM Fizik pelajar lulus 100%, bilangan gred A sebanyak 8 orang pelajar
dan tiada pelajar mendapat gred E.
ANALISIS SWOT
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Guru yang berpengalaman dan memeriksa kertas SPM W1 Persepsi pelajar yang menganggap mata pelajaran Fizik
adalah susah untuk lulus dengan cemerlang
S2 Kemudahan peralatan PPSMI
W2 Masa mengajar 4 waktu tidak mencukupi
S3 Guru Panitia Fizik sentiasa berhubung dengan Panitia Daerah untuk
menambahbaikkan proses P & P W3 Pelajar mempunyai asas yang lemah dalam Matematik dan
Sains
S4 Sokongan dari pihak waris
W4 Guru mempunyai kekangan tugasan lain yang agak berat
S5 Pelajar yang mendapat keputusan yang baik dalam PMR

PELUANG (O) ANCAMAN/CABARAN (T)

O1 Sokongan yang kuat dari PIBG dan pentadbir sekolah T1 Pelajar kurang minat subjek Fizik

O2 Guru pemeriksa kertas 2 dari sekolah lain. T2 Guru Pakar atau Guru Cemerlang tinggal berjauhan melebihi
25 km.
O3 Bahan multimedia yang dibekalkan.
T3 Terdapat pelajar yang tidak hadir kelas tambahan dan
O4 Modul dan bahan-bahan P & P yang mencukupi ponteng kelas waktu terakhir
TOWS MATRIK
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Guru yang berpengalaman dan W1 Persepsi pelajar yang


memeriksa kertas SPM menganggap mata pelajaran
Fizik adalah susah untuk lulus
S2 Kemudahan peralatan PPSMI dengan cemerlang
TOWS MATRIKS
S3 Guru Panitia Fizik sentiasa W2 Masa mengajar 4 waktu
berhubung dengan Panitia Daerah tidak mencukupi
untuk menambahbaikkan proses P & P
W3 Pelajar mempunyai asas yang
S4 Sokongan dari pihak waris lemah dalam Matematik dan
Sains
S5 Pelajar yang mendapat keputusan yang
baik dalam PMR W4 Guru mempunyai kekangan
tugasan lain yang agak berat

PELUANG (O) SO WO

O1 Sokongan yang kuat dari PIBG S1O1O3 W1O1O2


Mengadakan kelas pemulihan dan kelas tambahan Fizik Mengadakan bengkel teknik menjawab soalan
O2 Guru pemeriksa kertas 2 Fizik
dari sekolah lain S4O1O4
Mengadakan tuisyen berbayar dengan memohon W2O1O3
O3 Bahan multimedia yang dibekalkan sumbangan PIBG Menambahkan masa mempelajari Fizik dengan
kelas tambahan di waktu petang, hujung
O4 Modul dan bahan-bahan P & P yang minggu dan semasa cuti sekolah
mencukupi

ANCAMAN (T) ST WT

T1 Pelajar kurang minat subjek Fizik dan asas S2T1 W3T1T2


Matematik lemah Menarik minat pelajar mempelajari Mengadakan klinik Fizik supaya pelajar lebih
Fizik dengan permainan dan TMK memahami konsep-konsep Fizik dan kaedah
T2 Guru Pakar atau Guru Cemerlang tinggal penyelesaian soalan
berjauhan melebihi 25 km.

T3 Terdapat pelajar yang tidak hadir kelas tambahan


dan ponteng kelas waktu terakhir
PELAN TAKTIKAL
VISI/ MISI/ ISU STRATEGIK Tahap Pencapaian Kecemerlangan Fizik Kurang Memuaskan
(Salah satu)
MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan Fizik dengan mengadakan:
I. Bengkel teknik menjawab soalan Fizik
II. Kelas pemulihan Fizik
III. Klinik Fizik
IV. Kelas tambahan waktu petang dan hujung minggu
INDIKATOR PRESTASI & I. Bilangan pelajar mendapat gred A (Sasaran : Kumpulan pengayaan mengikut headcount)
SASARAN (Jangka II. Bilangan pelajar mendapat gred B+, B dan C+ (Sasaran : Kumpulan pengukuhan mengikut headcount)
Panjang) III. Bilangan pelajar mendapat gred E (Sasaran : Kumpulan pemulihan mengikut headcount )

OBJEKTIF (Jangka Pada akhir tahun 2010, semua program/aktiviti telah dijalankan dan semua pelajar dapat menjawab soalan peperiksaan SPM dengan baik
Pendek)
STRATEGI I. Bengkel teknik menjawab soalan Fizik
II. Kelas pemulihan Fizik
III. Klinik Fizik
IV. Kelas tambahan waktu petang dan hujung minggu

BIL PROGRAM / PEGAWAI TEMPOH KOS/ OUTPUT/ PETUNJUK PELAN


PROJEK BERTANGGUNG SUMBER OUTCOMES KEJAYAAN KONTIGENSI
JAWAB (KPI)
MULA AKHIR

1 Bengkel teknik Penceramah 26.6.2010 22.6.2009 RM250 Markah kertas esei/ struktur Bilangan pelajar yang Ketua panitia
menjawab pelajar lebih cemerlang mendapat gred A mengendalikan
soalan Fizik bertambah bengkel
 

2 Kelas pemulihan Fizik Ketua Panitia 1.3.2010 30.10.2010 RM150 Boleh menjawab soalan Bilangan pelajar yang Guna khidmat guru
  ikut skema mendapat gred E tuisyen luar
  berkurang

3 Klinik Fizik Panitia Fizik 1.2.2010 30.10.2010 RM150 Meningkatkan peratus Bilangan pelajar Pelajar
SMK Tunku pelajar yang mendapat mendapat gred B+, B kumpulan
Temenggung gred B+ dan B- dan C+ bertambah pengayaan

4 Kelas tambahan Panitia Fizik 15.1 2010 30.9.2010 RM200 Boleh menjawab soalan Semua pelajar lulus Pelajar kumpulan
waktu petang dan SMK Tunku berbentuk menyelesaikan Fizik pengayaan
hujung minggu Temenggung masalah

PELAN OPERASI
Nama Projek 1 : Bengkel Teknik Menjawab Soalan Fizik
Rasional : Penceramah dan pelajar boleh hadir serta bersesuaian dengan masa serta waktu yang ditetapkan
Objektif : Meningkatkan pencapaian pelajar dari gred B ke gred A dan pelajar lulus 100%
Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan: 26 Jun 2010
Sasaran : Semua pelajar tingkatan 5SN dan 5KJ

LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH STATUS


PELAKSANAAN
1 Mesyuarat 1: Pengetua 2 jam  
Taklimat daripada Pengetua  
 

2 Mesyuarat 2: Pengetua 1 jam


Penubuhan AJK

Mesyuarat 3:
Penentuan tarikh bengkel, pembahagian tugas peringkat
sekolah, tempat berbengkel, jemputan, penceramah, jadual
3 2 jam
bengkel dan pengisian, makanan dan peralatan bengkel, Pentadbir
Instrumen penilaian bengkel, Pelan kontigensi, bentang kes,
usul-usul lain
4 Surat menyurat: Setiausaha 2 minggu  
Makluman kepada waris, jemputan penceramah, memohon
sumbangan.
5 Tempahan: AJK 2 hari  
Makanan dan minuman, cenderahati dan saguhati.
6 Pelaksanaan bengkel: AJK 1 hari  
Pemantauan, penyeliaan dilakukan oleh pentadbir

7 Penilaian keberkesanan bengkel, tindakan pembetulan dan GKSM, KP 1 hari  


penambahbaikan

8 Penyediaan laporan/ dokumentasi AJK 1 hari  


Nama Projek 2 : Kelas Pemulihan Fizik
Rasional : Pelajar lemah diberi bimbingan secara individu
Objektif : Memastikan semua pelajar lulus matapelajaran Fizik
Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan: 1 Mac 2010 hingga 30 Oktober 2010 (8 bulan)
Sasaran : Kumpulan Pemulihan

LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA TANGGUNG TEMPOH STATUS


JAWAB PELAKSANAAN
Mesyuarat AJK Kurikulum PKP 2 jam  
1

Mesyuarat Panitia: Ketua Panitia 2 jam  


2 Tarikh, Tempat, Masa dan Penceramah

Urusan surat menyurat: Ketua Panitia 1 minggu  


3 Jemput Guru tuisyen, makluman kepada pelajar dan
waris, sumber kewangan

Penyediaan peralatan: Ketua Panitia 1 hari  


4 OHP, bahan edaran, marker.

Pelaksanaan kelas: GKSM dan Ketua 6 bulan  


6 Panitia  

Pemantauan dan penyeliaan


7 Penilaian keberkesanan bengkel, tindakan pembetulan Ketua Panitia 1 hari
dan penambahbaikan
Penyediaan laporan/ dokumentasi AJK 1 hari  
8

Nama Projek 3 : Klinik Fizik


Rasional : Pelajar bermasalah dari semua kumpulan berpeluang berbincang dengan guru
Objektif : Menambahkan bilangan pelajar dalam kumpulan pengayaan
Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan: 1 Februari 2010 hingga 30 Oktober 2010
Sasaran : Pelajar kelas 5SN dan 5KJ

LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA TANGGUNG TEMPOH STATUS


JAWAB PELAKSANAAN
1 Mesyuarat AJK Klinik Ketua panitia 2 jam  

2 Mesyuarat Panitia: Ketua Panitia 2 jam  


Tarikh, Tempat, Masa dan fasilitator

3 Urusan surat menyurat:  Ketua Panitia 1 minggu  


Makluman kepada pelajar dan waris, sumber kewangan

4 Penyediaan peralatan: Ketua Panitia 1 hari  


OHP, bahan edaran, marker.

6 Pelaksanaan kelas: GKSM dan Ketua 6 bulan  


Panitia  

Pemantauan dan penyeliaan


7 Penilaian keberkesanan klinik, tindakan pembetulan dan Ketua Panitia 1 hari
penambahbaikan
8 Penyediaan laporan/ dokumentasi AJK 1 hari  

Nama Projek 4 : Kelas Tambahan Waktu Petang dan Hujung Minggu


Rasional : Pelajar diberi bimbingan secara berkala
Objektif : Memastikan semua pelajar lulus Fizik
Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan: 15 Januari 2010 hingga 30 Setember 2010
Sasaran : Pelajar kelas 5SN dan 5KJ

LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA TANGGUNG TEMPOH STATUS


JAWAB PELAKSANAAN
1 Mesyuarat AJK Kelas Ketua panitia 2 jam  

2 Mesyuarat Panitia: Ketua Panitia 2 jam  


Tarikh, Tempat, Masa dan fasilitator

3 Urusan surat menyurat:  Ketua Panitia 1 minggu  


Makluman kepada pelajar dan waris, sumber kewangan

4 Penyediaan peralatan: Ketua Panitia 1 hari  


OHP, bahan edaran, marker.

6 Pelaksanaan kelas: GKSM dan Ketua 6 bulan  


Panitia  

Pemantauan dan penyeliaan


7 Penilaian keberkesanan kelas, tindakan pembetulan dan Ketua Panitia 1 hari
penambahbaikan
8 Penyediaan laporan/ dokumentasi AJK 1 hari  

PELAKSANAAN PROGRAM (CARTA GANTT)

BIL
PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
Bengkel teknik Menjawab soalan Fizik
1 √
Kelas Pemulihan Fizik
2 √ √ √ √ √ √ √ √
Klinik Fizik
3 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Kelas Tambahan
4 √ √ √ √ √ √ √ √ √