Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran

Tahunan Ting.2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN DUA

Minggu

Bidang / Tajuk
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti P & P

Konsep / Istilah

Alat Bantu
Penerapan
Mengajar
Nilai
Rancangan Pengajaran

Tahunan Ting.2

1/1
Pendedahan Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2
3/1/08 4/1/08

2/1
7/1/08 11/1/08

TILAWAH AL-QURAN
(AYAT BACAAN- AYAT 19 SURAH ALI IMRAN )

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
1. Membaca ayat 1-9 surah Ali Imran
dengan betul dan bertajwid.
Aras 2
1. Membaca al-Quran dengan
fasih,lancar dan bertajwid.
Aras 3
1. Memberikan contoh hukum tajwid.

AQIDAH :
BERIMAN KEPADA ALASMAUL HUSNA
UNIT 1 :
AL-WAHID

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
1. Menyatakan pengertian al-Asmaul
Husna dengan betul.
Aras 2
1. Menerangkan sebab perlu
beriman dengan al-Asmaul Husna
dan kesan beriman dengannya.
Aras 3
1. Menyatakan pengertian al-Wahid,
dalil dan kesan beriman denganNya.

3/1
14/1/08 18/1/08

TILAWAH AL-QURAN
HIDAYAH SUMBER
KEBAHGIAAN
( AYAT KEFAHAMAN : 19 SURAH ALI IMRAN

Di akhir P&P, murid dapat :


Aras 1
1. Menyatakan pengertian hidayah
dan rahmat dengan betul.
Aras 2
1. Menerangkan cara mengekalkan
hidayat secara ringkas.
Aras 3
1. Membanding beza kelebihan
mendapat hidayat dengan akibat
tidak mendapat hidayat.
2. Membanding beza antara orang
yang mendapat hidayat dengan yang

1. Sumbang saran tentang adab membaca alQuran.


2. Bacaan ayat demi ayat secara individu dan
disemak oleh guru.

Tilawah
Tajwid :
Hukum-hukum
bacaan tertentu
dalam al-Quran

- buku teks
- al-Quran
- radio
- kaset bacaan alQuran

Adab ketika
membaca alQuran

- buku teks
- buku rujukan
- kad manila
- kertas mahjung
- marker pen
- peralatan ICT

Memelihara
aqidah

- buku teks
- buku rujukan
- kad manila
- kertas mahjung
- marker pen
- peralatan ICT

Bersyukur
dengan
nikmat Allah
Taala

3. Perbincangan dalam kumpulan tentang


contoh-contoh ayat yang ada hukum tajwid.

1. Imbas kembali dari pengetahuan sedia ada


murid tentang al-Asmaul Husna.
2 Sumbang saran murid tentang sebab perlu
beriman dengan al-Asmaul Husna dan kesan
beriman denganNya.

Al-Asmaul Husna :
Nama-nama Allah
Taala yang indah
Al-Wahid

Dakwah

Ar-Rahman
3.Perbincangan secara berkumpulan tentang
nama-nama Allah yana ditentukan oleh guru.

Ar-Rahim

1. Penerangan pengertian hidayah dan


rahmat.
2. Penerangan cara mengekalkan hidayat.
3. Perbincangan dalam kumpulan tentang :
- kelebihan mendapat hidayat dan
sebaliknya.
- orang yang mendapat hidayat dan yang
sebaliknya.

Hidayat :
Petunjuk dan
bimbingan Allah
Taala terhadap
hambaNya untuk
beriman dan beramal
soleh kepadaNya.

Rahmat