Anda di halaman 1dari 2

SOALAN PERBINCANGAN LITAR SIRI-SELARI

1. Dengan menggunakan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff, hitung lesapan kuasa pada setiap
perintang. Tunjukkan semua pengiraan dalam buku laporan..

2. Hitung jumlah kuasa litar


KES 1
Pt =

It 2 Rt

8.85 mA

KES 2
Pt =
=

It 2 Rt
(5.73 mA )2 (1.57k)

= 51.548 K Watt

= 79.85 Watt

3. Adakah nilai dikira dan diukur semasa pengukuran dijalankan berbeza? Terangkan jawapan
anda.
Nilai yang di ukur dan di nilai adalah berbeza kerana terdapat perbezaan namun begitu jarak
perbezaan tidak begitu jauh. Perbezaan mungkin berlaku disebabkan oleh kesilapan
meletakkan jarum pada nilai 0 pada permulaan bagi setiap perintang

SOALAN KESIMPULAN KES 1 C

1. Merujuk Rajah 3, apakah yang dimaksudkan dengan Hukum Arus Kirchhoff? Tuliskan
persamaan Hukum Arus Kirchhoff pada nod C.
Hukum Arus Kirchhoff adalah arus yang mengalir pada setiap nod dalam litar elektrik,
jumlah arus yang mengalir ke dalam nod tersebut adalah sama dengan jumlah arus yang
keluar pada setiap nod .
The algebraic sum of the current flowing through junction is zero

Persamaan Hukum Arus Kirchhoff pada nod C di mana arus yang mengalir adalah sama dari
nod A, berbeza pada nod B dan kembali sama pada nod C.

SOALAN KESIMPULAN KES 2 C

2. Merujuk Rajah 3, apakah yang dimaksudkan dengan Hukum Arus Kirchhoff? Tuliskan
persamaan Hukum Arus Kirchhoff pada nod C.
Hukum Arus Kirchhoff adalah arus yang mengalir pada setiap nod dalam litar elektrik,
jumlah arus yang mengalir ke dalam nod tersebut adalah sama dengan jumlah arus yang
keluar pada setiap nod .
The algebraic sum of the current flowing through junction is zero
Persamaan Hukum Arus Kirchhoff pada nod C di mana arus yang mengalir adalah sama dari
nod A, berbeza pada nod B dan kembali sama pada nod C.