Anda di halaman 1dari 19

Frasa

Nama
subjek
terdiri
nama.

nama +
Frasa
ialah ayat yang
dan predikatnya
daripada frasa

Bah lai, jangan


angan-angan!
Perhatikan
contoh ayat di
bawah ani

SUBJEK (FN)
1.Dia
2.Bangunan itu
3. Buku tebal itu
4. Awang Haji
Tengah

PREDIKAT (FN)
pengetua baru di sekolah
itu.
bangunan Kementerian
Pendidikan.
buku kesayangan saya.
ketua pengurus pejabat
kami.

FN

+ FK ialah subjek terdiri


daripada kata nama dan
predikat terdiri daripada kata
kerja.

Frasa

kerja boleh disertai


dengan kata bantu. Contoh:
masih, belum, sedang, telah,
pernah, mesti dan lain-lain

SUBJEK (FN)

PREDIKAT (FK)

1. Arif

belum makan dari semalam.

2. Pelajar itu

sedang bermain kikik.

3. Mereka

menari dengan gembiranya.

4. Saya

belajar di Sekolah
Menengah
Raja Isteri Pengiran
Anak
Saleha.

FN

+ FA ialah ayat yang subjeknya


terdiri daripada frasa nama
manakala predikatnya terdiri
daripada frasa adjektif.

Frasa

adjektif boleh disertai dengan


kata penguat amat, sangat, nian,
sungguh dan sebagainya.

SUBJEK (FN)

PREDIKAT (FA)

1. Rumah itu

besar.

2. Buah tarap ini

sangat manis.

3. Makanan ini

masih elok.

4.Latihan tatabahasa
pada kali ini

agak senang.

FN+FS

ialah ayat yang subjeknya


frasa nama dan predikatnya terdiri
daripada frasa sendi nama.

Frasa

sendi nama terbentuk


daripada kata sendi nama seperti
di, ke, dalam, dari dan kepada.

SUBJEK (FN)

PREDIKAT (FS)

1. Surat ini

daripada peguam ayah.

2. Bekalan ini

untuk adik.

3. Pokok rambutan itu

di belakang rumah.

4. Tolong berikan buku kepada Awang


ini
Budiman

Samsul

guru Bahasa Melayu.

Mereka

membaca buku.

Anak

bongsu Siti Noor itu sangat


comel.

Hadiah

ini daripada abang.

1.

Samsul guru Bahasa Melayu.


Subjek: Samsul
guru Bahasa
Predikat:
Melayu.
Pola ayat:
FN + FN

2.

Mereka membaca buku.


Subjek: Mereka
Predikat: membaca
buku
Pola ayat:

FN + FK

3.

4.

Anak bongsu Siti Noor itu sangat


Anak bongsu Siti Noor
comel.
itu
sangat
Subjek:
comel.
FN
+
Predikat:
Pola Ayat: FA
Hadiah iniHadiah
daripada
abang.
ini
daripada
Subjek:
abang.
Predikat:
FN
+
FS
Pola ayat:

Anak kucing itu sedang asyik


mengejar tiga ekor tikus.
( ______________ )
5. Sungai Belait sungai yang
terpanjang di Negara Brunei
Darusalam.
( ______________ )
6. Sekumpulan remaja sedang
berkelah di tepi Pantai Muara.
( ______________ )
4.