Anda di halaman 1dari 13

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MODEL RPH KPM (Baru)

Nama Guru Pelatih

:

Mata Pelajaran

:

Bilangan Murid

:

Tingkatan

:

Tarikh

:

Masa

:

Tajuk

:

Objektif Pembelajaran

:

Hasil Pembelajaran

:

Hasil Pembelajaran Khusus

Huraian Hasil Pembelajaran

Fokus Utama

 

Fokus Sampingan

 

Kemahiran Bahasa Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai KBT Alat Bantu Mengajar Pengetahuan Sedia Ada

:

:

:

:

:

:

:

:

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

 

Induksi Set (Masa)

ABM:

Nilai:

Integrasi Inovasi yang diterapkan :

 

Langkah 1 (Masa)

ABM:

Nilai:

Integrasi Inovasi yang diterapkan :

 

Langkah 2 (Masa)

ABM:

Nilai:

Integrasi Inovasi yang diterapkan :

 

Langkah 3 (Masa)

ABM:

Nilai:

Integrasi Inovasi yang diterapkan

 

Penutup (Masa)

Nilai:

:

Pengayaan/Pemulihan :

Aktiviti Susulan (jika Ada)

Integrasi Inovasi yang diterapkan :

Catatan Guru Praktikum

Ulasan Pensyarah Penyelia/ Guru Pembimbing

Tugasan

:

:

:

BAHASA MELAYU

Contoh Model RPH KPM (Prosa Moden)

Tarikh

:

Hari

:

Tingkatan

:

Lima

Masa

:

80 minit (7.45 9.05)

Minggu

:

4/14

Bilangan Murid

:

23 (L : 10, P :13)

Tajuk

:

Gaya Bahasa Pengulangan

Objektif / HasilPembelajaran

:

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

1. menyenaraikan sekurang-kurangnya lima diksi laras sukan yang terdapat dalam Petikan 1.

2. menyenaraikan sekurang-kurangnya dua jenis gaya bahasa pengulangan yang terdapat dalam Petikan 1.

3. menghasilkan perenggan ulasan selari yang dibinanya mengikut gaya bahasa pengulangan.

Kadar pencapaian objektif yang diharapkan ialah 90% memuaskan.

 

Hasil Pembelajaran Khusus

 

Huraian Hasil Pembelajaran

Fokus Utama

Aras 1

11.1

Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera.

i.

Mempelbagaikan penggunaan kata dan struktur ayat dalam karya bukan sastera.

Fokus Sampingan

Aras 1

12.1

Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas

i.

Menghasilkan karangan wawancara, resensi/ulasan, kertas cadangan, cerpen dan bahas.

dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

Kemahiran Bahasa Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum Penyerapan Ilmu Penyerapan Nilai

: Mendengar, Membaca dan Menulis : Kosa kata, Ungkapan, Tatabahasa :

: Sains Sukan : Berdikari, Bekerjasama, Bertanggungjawab dan Berkeyakinan

Penyerapan KBT

: Kemahiran Berfikir

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid sudah diajar tentang jenis-jenis gaya bahasa.

Alat Bantu Mengajar

: 1.

OHP/Transparensi atau Papan Gulung

2.

Kad Manila & Kertas Sebak

3.

Buku Teks

4.

Radio Kaset

5.

Gambar/Potret

6.

Kertas Bercetak Petikan Ulasan Sukan

 

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

 

Catatan

 
 

Induksi Set (5 minit)

ABM:

 

i. Murid diminta mendengar berita yang dirakamkan.

i. Gambar/Potret ii. Radio Kaset

 

ii. Murid ditanya tentang perlawanan bola sepak dan pasukan yang paling diminatinya.

iii. Soalan dan jawapan murid dikaitkan dengan isi pelajaran.

Nilai:

 

-

Berdikari

Antara Soalan:

 

i. Pernahkah anda melihat perlawanan bola sepak?

Integrasi

Inovasi

yang

ii. Pasukan bola sepak manakah yang paling anda minati?

diterapkan :

 

iii. Mengapakah anda meminati pasukan tersebut?

 

11.1

(A1) i

Langkah 1 (20 minit)

ABM:

 

Mengenal pasti diksi laras sukan yang terdapat dalam Lampiran 1. Antara soalan yang mencungkil pengetahuan sedia ada murid:

i. Murid diedarkan Petikan 1 dan diminta membacanya dan mengenal pasti bentuk laras bahasa.

-

Kertas Bercetak/ Lampiran 1

-

Ulasan Sukan

 

ii. Berpandukan laras tersebut, murid-murid diminta untuk menyenaraikan sekurang-kurangnya lima diksi laras sukan yang terdapat dalam Petikan 1, dan menulisnya di papan putih.

-

Papan putih

-

OHP

i.

Apakah laras bahasa petikan tersebut?

-

Transparensi

iii. Jawapan sebenar dijelaskan kepada murid-murid.

 

ii.

Senaraikan seberapa banyak istilah yang berkaitan dengan bidang sukan yang ada dalam petikan itu.

Nilai:

 

-

Berkeyakinan

Integrasi

Inovasi

yang

 

diterapkan :

 

11.1

(A1) i

Langkah 2 (20 minit)

ABM:

 

Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua jenis gaya bahasa pengulangan yang terdapat dalam Lampiran 1.

i. Murid diminta untuk membaca dan mengesan jenis gaya bahasa yang terdapat dalam petikan.

- Kertas Bercetak/ Lampiran 1

 

-

Ulasan Sukan

 

ii. Lima orang wakil murid diminta untuk menyenaraikan sekurang-

- Papan putih

 

Antara gaya bahasa yang ada dalam Petikan 1 ialah:

 

kurangnya dua jenis gaya bahasa pengulangan yang terdapat dalam Petikan 1.

- OHP

- Transparensi

 

i. Aliterasi

iii.

Jawapan sebenar dijelaskan kepada murid.

 

ii. Anafora

 

Nilai:

iii. Asonansi

- Bekerjasama

iv. Epifora

v. Woordopname

Integrasi

Inovasi

yang

diterapkan :

12.1 (A1) i Membina dan menyampaikan satu perenggan ulasan selari yang dibina mengikut gaya pengulas sukan yang sebenar.

Langkah 3 (30 minit)

ABM:

i. Semua murid diminta untuk membentuk kumpulan kecil dan menghasilkan satu perenggan ulasan selari mengikut gaya pengulas sukan yang sebenar.

- Kertas Manila

 

- Papan Gulung

OHP &

- Transparensi

ii. Wakil-wakil kumpulan diminta untuk membentangkan dan menyampaikan perenggan ulasan selari yang dibinanya mengikut gaya pengulas sukan sebenar.

- Kertas Sebak

 
 

Nilai:

iii. Murid yang lain diminta untuk mencatat maklumat tambahan.

- Bekerjasama

 

iv. Jawapan sebenar diperjelas kepada murid-murid.

- Bertanggungjawab

Integrasi

Inovasi

yang

diterapkan :

 

Penutup (5 minit) Murid dengan bimbingan guru diminta membuat rumusan berkenaan pelajaran pada hari itu.

Nilai:

- Bekerjasama

 

- Bertanggungjawab

 

- Berkeyakinan

Integrasi

Inovasi

yang

diterapkan :

Tugasan Pengayaan/Pemulihan Aktiviti Susulan (jika Ada) Integrasi Inovasi yang diterapkan

:

:

:

Lampiran 1 :

Ulasan Sukan Perlawanan Bola Sepak

Saudara penonton yang dihormati sekalian,

Bola sekarang dikawal oleh pemain Sabah, Shahril Arsat. Shahril mengumpan bola itu kepada Suharmin. Amri Yahya cuba menghalang pergerakan Suharmin. Suharmin menggelecek beberapa pertahanan Selangor tetapi dihalang oleh Ivica Kulasevic. Kulasevic membuat tendangan lambung kepada Amri. Amri menolak bola kepada Azman. Azman meluru ke sebelah kanan pintu gol Sabah. Azman off-side pula. Nampaknya, Rajnikan membantah keputusan pengadil. Pengadil melayangkan kad kuning kepada Rajnikan. Permainan diteruskan. Sekarang ini permainan dalam masa kecederaan. Semua pemain Sabah kelihatan turun membantu barisan pertahanan. Rajnikan berjaya merampas bola daripada Zainizam. Rajnikan menolak bola ke belakang. Kulasevic naik membantu barisan serangan Selangor. Kulasevic melorongkan bola kepada Azman. Azman menendang. Oh, bola terkena palang gol! Khairul Azman yang menjaga gawang gol Sabah kelihatan lega. Khairul melepaskan bola kepada L. Suresh. Bola dapat dirampas oleh Azman. Azman mengumpan kepada Amri Yahya dan terus merembat masuk ke sebelah kiri pintu gol. Penjaga garisan terlebih terdahulu sudah mengangkat bendera kuning. Jaringan gol dibatalkan. Kemungkinan, permainan akan diteruskan hingga masa tambahan jika masih lagi berkedudukan seri. (Mohd.Dahalan Bin Mohd Ramli et.al, 2003: 218)

PENDIDIKAN KESIHATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN DUA

Tingkatan

:

2 Canggih

Bil. pelajar:

36 orang

Masa

:

7.40 8.20 pagi

Tarikh: 20 Julai 2010

Tunjang

:

Kesihatan Diri & Keluarga

 

Tajuk

:

Kekeluargaan

Sub topik

:

Peranan dan tanggungjawab ahli keluarga untuk membentuk keluarga bahagia

Objektif

:

Di sepanjang proses pembelajaran, pelajar dapat

Kognitif

 

Menuliskan sekurang-kurangnya 2 peranan setiap ahli keluarga dengan menggunakan perkataan sendiri.

Mencatatkan sekurang-kurangnya 4 ciri-ciri keluarga bahagia dengan menggunakan perkataan sendiri.

Psikomotor

 

Melakonkan satu situasi keluarga bahagia berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan

 

Membincang dan membentangkan hasil kerja kumpulan tentang peranan setiap ahli keluarga.

Afektif

 

Menghormati dan bertolakansur dalam menyelesaikan masalah

Melahirkan perasaan kasih sayang kepada setiap ahli keluarga.

Menghargai pendapat rakan.

Kemahiran KBKK :

1. Membuat inferens terhadap peranan setiap ahli keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia

2. Membanding dan membeza antara peranan setiap ahli keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia

Pengalaman sedia ada

1. pelajar mempunyai ahli keluarga sendiri

2. pelajar telah mempelajari peranan dan tanggungjawab ahli keluarga ketika di tingkatan 1.

:

Persediaan Guru

1. Kertas mahjong dan pen marker

2. laptop dan projektor

3. slaid gambar.

Bahagian

Aktiviti

 

Isi Pembelajaran

Pengelolaan

Catatan

Set induksi

1. Guru menunjukkan slaid yang menunjukkan gambar berkaitan dengan kekeluargaan.

Slide menunjukkan gambar ahli keluarga

Kelas

Soaljawab

(3 minit)

1. Guru bertanyakan pelajar tentang apa yang dilihat?

Guru menyediakan

berdasar gambar.

 

2. Perbezaan dalam gambar tersebut?

gambar keluarga

2. Pelajar memberi respon terhadap slaid yang ditunjukkan.

berkaitan isu

Komponen keluarga asas yang mempunyai

kekeluargaan.

   

Ayah/ suami

Ibu/ isteri

Abang

Kakak

Adik

Perkembangan

1. Guru meminta pelajar membentuk 4 kumpulan sama rata

Tugasan yang diberikan kepada pelajar

Guru memperdengar beberapa lagu mengenai keluarga bahagia semasa pelajar mengadakan perbincangan.

Perbincangan

Langkah 1

dalam kumpulan

(8 minit)

2. Pelajar membahagikan kepada beberapa kumpulan.

3. Setiap kumpulan diminta memilih satu sampul dimana didalamnya terkandung tugasan yang diberikan guru.

4 situasi yang berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan (lakonkan mengikut watak yang diberi)

a.

b.

Peranan dan tanggungjawab sebagai

 

bapa

 

ibu

Langkah 2

4. Guru memberikan tugasan kepada setiap ahli kumpulan.

kakak

(5 minit)

abang

 

adik

Kemuncak

1. Pelajar dikehendaki membentang hasil dapatan masing-masing dalam masa yang ditetapkan.

2. Guru memantau dan membetulkan kesalahan pelajar

Pelajar lain akan memberi respon dan bertanyakan soalan kepada kumpulan yang sedang membentang.

Hasil kerja kumpulan

Persembahan

(12 minit)

 

Peranan dan tanggungjawab sebagai

3. Guru menulis dipapan putih dan menjelaskan peranan setiap ahli keluarga selepas semua kumpulan membentangkan hasil dapatan.

 

bapa

ibu

kakak

abang

 

adik

   

Cadangan soalan :

 

(5 minit)

4. Penilaian formatif Pelajar perlu menjawab soalan kuiz. Masa yang diberikan adalah selama 5 minit.

1. Senaraikan 4 peranan setiap ahli keluarga

2. Senaraikan 4 ciri-ciri keluarga bahagia

5. Selepas selesai menjawab soalan, pelajar diarahkan menukar kertas jawapan dengan pelajar lain untuk disemak dengan jawapan yang diberikan guru.

Penutup

1. Guru merumuskan tajuk yang diajar.

Definisi keluarga

Kelas

(7 minit)

Peranan setiap ahli keluarga

2. Guru menunjukkan kepada pelajar gambar- gambar mangsa penderaan dan melihat reaksi pelajar.

Pelajar membezakan ciri-ciri keluarga bahagia dan tidak bahagia.

3. Guru memberikan tugasan/ folio berkaitan peranan setiap ahli keluarga masing- masing.

Pelajar akan menyenaraikan peranan dalam keluarga masing-masing.

Pelajar diminta memasukkan gambar keluarga di dalam tugasan/folio nanti.

4. Guru memasang lagu ’keluarga bahagia’ dari kumpulan Saujana.

5. Pelajar bersama-sama menyanyikan lagu ’keluarga bahagia’.

Tarikh serahan 26 Julai 2010

Catatan:

Integrasi Inovasi yang diterapkan :

Refleksi:

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Tarikh

: 10/09/2010

Tingkatan

: 2 Bistari

Hari

: Khamis

Bilangan Murid

: 30 orang

Masa

: 7.40 8.20 malam

Jantina

: Lelaki

Bilangan. Pelajaran

: 1

Minggu

: 9

Tunjang Pembelajaran Tajuk Pembelajaran Fokus Pembelajaran

: Kemahiran : Bola Baling Menghantar dan menyambut : Hantaran aras dada

Pengetahuan sedia ada pelajar: Pelajar pernah didedahkan dengan pengetahuan asas dan peraturan permainan bola baling.

Objektif

: Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran pelajar akan dapat;

Psikomotor :

1. melakukan teknik hantaran dan menyambut bola baling pada aras dada dengan teknik yang betul dalam 3 dari 5 percubaan

2. mengaplikasikan teknik hantaran dan menyambut bola dalam permainan bola baling mengikut teknik yang betul.

3. melakukan aktiviti sekurang-kurangnya 70 peratus daripada aktiviti yang dilakukan.

Kognitif

:

1. menerangkan kembali secara lisan fasa penghantaran dan menyambut bola baling pada aras dada.

2. memahami pentingnya setiap fasa tersebut untuk menghasilkan hantaran dan menyambut dengan baik.

Afektif

: 1. Memupuk semangat kerjasama, mematuhi arahan dan bersungguh-sungguh dalam melakukan aktiviti.

2. Menunjukkan rasa seronok dan gembira semasa menjalankan aktiviti.

3. Sentiasa mengutamakan aspek-aspek keselamtan semasa menjalankan aktiviti.

Persediaan pelajar

: Pernah mempelajarai kemahiran menghantar bola dalam bola jaring.

Persediaan guru

: a) Peralatan : Sketal, bola keranjang ,kon dan wisel.

b) ABM

: Carta

FASA / MASA

AKTIVITI

 

MAKLUMAT P&P

 

ORGANISASI

CATATAN

PERMULAAN

1. Penerangan tentang

# Guru menerangkan tentang maksud hantaran dalam permainan bola keranjang

# Definisi hantaran memberikan atau melepaskan bola kepada rakan sepasukan.

# Guru menerangkan cara pegangan bola.

Dalam kumpulan besar (bentukkan ladam kuda)

 

1. Set Induksi dan pengenalan (+ 3 minit)

hantaran dalam bola baling.

Bola baling

 

G

 

# Jenis hantaran

m m m m m m m m m m m m

 

1. Aras dada

 

2. Lantun

 

3. Rendah

4. Atas

 

Petunjuk :

2. Tunjukcara / demontrasi hantaran

# Guru menunjukkan cara membuat hantaran aras dada dan menyambut bola baling.

G = guru M = pelajar

- hantaran aras

dada

Wisel

- menyambut bola

# Melakukan regangan- bermula dari;

2. Memanaskan

3. Memanaskan badan - pelajar manggunakan bola semasa aktiviti memanaskan badan.

- Kepala fleksi kiri dan kanan

Badan

 

-

ekstensi atas dan bawah

( +7minit)

- Bahu dan tangan- elevasi, rotasi atas bawah

- Pinggang hiper ekstensi

Integrasi Inovasi yang diterapkan :

 

- Fleksi dan ekstensi sendi lutut

- Kaki dorsi fleksi,inversi,eversi pergelangan kaki

 

PERKEMBANGAN Langkah 1 (+ 5 minit)

1. Hantaran aras dada berpasangan secara statik dan dinamik

Stesen 1

 

Guru memerhati aktiviti pelajar dan membimbing

Bola baling

Pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan mengikut stesen masing-masing.

#

   

1. Secara berpasangan,pelajar akan melakukan hantaran dan menyambut bola aras dada secara statik dalam jarak 6 kaki

A

B
B

Wisel

2. Seterusnya,pelajar akan melakukan hantaran bola secara statik dalam jarak 12 kaki.

A

B
B

Kon

3. Pelajar melakukan hantaran dan menyambut bola pada aras dada secara dinamik dalam

 
berpasangan. 4. Pelajar menghantar dan menyambut bola dengan dua langkah ke hadapan. 5. Pelajar akan
berpasangan.
4. Pelajar menghantar dan menyambut bola
dengan dua langkah ke hadapan.
5. Pelajar akan melakukan hantaran bola sebanyak
10 kali secara bergilir-gilir.
6. Selepas 5 minit pelajar akan bergerak ke stesen
berikutnya.
Stesen 2
Langkah 2
(+ 5 minit)
2. Hantaran aras dada
berkumpulan kecil
secara statik dan
dinamik.
1. Pelajar di bahagaikan 5 orang dalam satu
kumpulan.
A
B
Bola Baling
2. Pelajar akan melakukan hantaran aras dada
secara statik.
E
3. Pelajar E akan menghantar bola kepada pelajar
A,pelajar A akan menghantar bola kepada
B,pelajar B akan menghantar bola kepada pelajar
C
D
D
dan seterusnya pelajar D akan menghantar
Wisel
bola kepada pelajar C dan c akan menghantar
bola kepada A.
4. Aktiviti ini akan dilakukan secara berulangan.
Stesen 3
Langkah 3
(+ 5 minit)
3. Hantaran aras dada
dalam kumpulan kecil 3
penjuru.
1. Pelajar di bahagaikan 5 orang dalam satu
kumpulan.
A
Bola Baling
2. Pelajar akan melakukan aktiviti hantaran 3
panjuru dalam kumpulan.
Sketal
3. Pelajar A akan menghantar bola kepada B.pelajar
B
C
B
akan menghantar kepada C dan pelajar C akan
menghantar bola kepada A.
Wisel
4. Pelajar akan melakukan secara bergilir-gilir.
Integrasi
Inovasi
Langkah 4
(+ 10 minit)
4. Permainan kecil
1. Pelajar di bahagikan kepada 2 kumpulan.
yang diterapkan :
A
2. Pelajar akan bermain permainan bola baling
dengan hanya menggunakan hantaran aras
dada.
m
m m m
p
p
p
p
3. Masa permainan adalah 5 minit.
B
   

4.

Sekiranya pelajar menggunakan hantaran lain dalam permainan,permaianan itu dikira batal dan diteruskan kepada pihak lawan.

Petunjuk :

PENUTUP (+ 5 minit)

1.

Kelonggaran dan

 

regangan

# Pelajar melakukan aktiviti kelonggaran dan regangan dengan intensiti rendah.

M : Pelajar A

   

P :

Pelajar B

Menyejukkan badan

   

Integrasi Inovasi yang diterapkan :

Ulasan Guru:

Ulasan Penyelia: