Anda di halaman 1dari 1

Perbandingan adalah proses mengaitkan antara dua benda menggunakan ciri

tertentu sebagai asas perbandingan