Anda di halaman 1dari 42

KEMAHIRAN MENGANALISIS SITUASI (S.W.O.

T)
DAN MENGANALISIS DATA
UNTUK MENGGUBAL STRATEGI
DAN PELAN TINDAKAN

ANALISIS S.W.O.T
Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan
yang terdapat di dalam organisasi
di samping mengetahui ancaman dan
peluang yang terdapat di luar organisasi.
S = Strengths
(Kekuatan)
W = Weaknesses (Kelemahan)
O = Opportunities (Peluang)
T = Threats
(Ancaman)

ANALISIS S.W.O.T
Ketelusan dalam merancang
Mewujudkan budaya berfikir dalam
pengurusan
Melihat sekeliling kita sebelum melangkah
ke hadapan.
Proses mencari penambahbaikan

Faktor Luaran (Tidak boleh dikawal)


Sosial, Ekonomi, Politik, Teknologi, Persekitaran.
Analisis persekitaran dalaman dan luaran boleh dilakukan
secara :
pemerhatian, pengalaman yang dilalui dan
soal selidik.
Boleh dilihat dalam bentuk analisis
tulang ikan ishikawa

Merupakan langkah-langkah penting


dalam proses perancangan strategik.
Menganalisis maklumat tentang Persekitaran
dalaman dan luaran organisasi
Faktor Dalaman (Faktor yang boleh dikawal)
Guru, murid, kewangan, Stail Kepimpinan,
sumber (kewangan), budaya (permuafakatan)

Kepentingan Analisis
S.W.O.T
Membolehkan program dirancang secara
S. M. A. R. T
Misi dan Visi Perancangan Strategik boleh
dilaksana dan dicapai.
Mendapat strategi yang tepat setelah
menyediakan T.O.W.S Matriks.

S .M. A. R. T
S = Spesifik
Tepat & Pasti

Jelas untuk siapa ?,


berapa ?, bila ?
Matlamat dan objektif ?

M = Measurable
Boleh diukur
dan dinilai

Objektif yang eksplisit


Objektif tingkahlaku
Hasil akhir

A = Achievable /
Accesible
Boleh dicapai

Mampu dicapai

R = Realistic
Munasabah, boleh
diterima akal, sesuai
dengan keperluan dan
kemampuan

Benar menepati objektif


Memenuhi keperluan
Mampu dilakukan.

T = Time frame
Dalam tempoh masa

Dapat dilaksanakan
mengikut masa

Contoh:
MISI:
MENGHASILKAN PELAJAR YANG
CEMERLANG DALAM KURIKULUM
MATLAMAT STRATEGIK: Memastikan guru-guru
mempunyai kemahiran pengajaran dan
pembelajaran.
OBJEKTIF KHUSUS:
Pada akhir tahun 2006,
semua guru telah mengikuti kursus P&P
sekurang-kurangnya sekali.
Spesifik:
Kursus P&P
Measureable:
Semua guru
Achievable:
Boleh kerana sekali sahaja.
Realistik:
Guru boleh menghadirinya.
Tempoh Masa:
Pada akhir tahun 2006.

Contoh Penggunaan
Analisis SWOT
Peningkatan prestasi subjek-subjek
Peningkatan Prestasi
UPSR/PMR/SPM/STPM
Pembukaan kelas-kelas Tkn 6
Pembukaan kelas aliran sains tulin, MPV,
Aliran teknikal
Kelas khas, kelas Aliran Agama, dll.
Perancangan HEM, Koku dll.

2. Analisis Jurang
Organisasi menilai perbezaan antara
kedudukan semasa dengan apa yang
diinginkan pada masa hadapan.
(Data peperiksaan). Hasilnya organisasi
dapat membina strategi yang spesifik dan
memperuntukkan sumber untuk
merapatkan jurang.
TOV dan ETR dapat ditentukan.

4. Penjanaan Matlamat
Strategik
Menentukan isu-isu strategik berasaskan visi dan
misi dalam kerangka persekitaran dan analisis
yang lain.
Matlamat strategik juga dipanggil taktik untuk
mencapai misi organisasi.
(Contoh : Dalam perlawanan akhir Piala Malaysia,
Visi Perlis untuk menang, dan taktik ialah cara
bermain untuk mencapai kemenangan.

3. Penanda Arasan
Mengukur dan membanding operasi,
amalan dan pelaksanaan dengan sekolah
lain.
Boleh mengambil unsur-unsur yang baik
sebagai panduan.
Melalui penanda arasan yang sistematik,
organisasi dapat membina matlamat dan
sasarannya.

ANALISIS SWOT
Kekuatan (S)
S1. 5 daripada 7 guru adalah terlatih dan
berpengalaman.
S2. Terdapat 1 orang guru cemerlang bagi Bah.
Inggeris
S3. Bilik darjah adalah mencukupi bagi jumlah murid
S4. Ada sebuah makmal komputer yang lengkap.

Kelemahan (W)
W1. 40 % murid tidak bermotivasi dan lemah dalam Bah.
Inggeris
W2. BBM tidak mencukupi dan banyak yang telah rosak.
W3. Keadaan kewangan sekolah dan peruntukan untuk panitia
Bah. Inggeris adalah lemah.
W4. Guru tidak menguasai Bahasa Inggeris

Peluang (O)

Ancaman (T)

O1. Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan


sekolah
O2. Sokongan kewangan daripada PIBG dan
Persatuan Bekas Pelajar
O3. Kerajaan Negeri sedia memberi peruntukan
untuk Program Peningkatan Prestasi Pelajar
(4P)
O4. Sokongan moral drpd PIBG kuat

T1. Masyarakat sekitar masih menganggap Bah. Inggeris tidak


penting
T2. Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah
kecemerlangan akademik.
T3. Waris tidak langsung menggunakan Bah. Inggeris di rumah.

Kekuatan (S)
S1. 5 daripada 7 guru adalah terlatih dan
berpengalaman.
S2. Terdapat 1 orang guru cemerlang bagi Bah.
Inggeris
S3. Bilik darjah adalah mencukupi bagi jumlah
murid
S4. Ada sebuah makmal komputer yang
lengkap.

Kelemahan (W)
W1. 40 % murid tidak bermotivasi dan lemah
dalam Bah. Inggeris
W2. BBM tidak mencukupi dan banyak yang telah
rosak.
W3. Keadaan kewangan sekolah dan peruntukan
untuk panitia Bah. Inggeris adalah lemah.
W4. Guru tidak menguasai Bahasa Inggeris

Peluang (O)
O1. Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan
sekolah
O2. Sokongan kewangan daripada PIBG dan
Persatuan Bekas Pelajar
O3. Kerajaan Negeri sedia memberi peruntukan
untuk Program Peningkatan Prestasi
Pelajar (4P)
O4. Sokongan moral drpd PIBG kuat

Ancaman (T)
T1. Masyarakat sekitar masih menganggap Bah.
Inggeris tidak penting
T2. Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke
arah kecemerlangan akademik.
T3. Waris tidak langsung menggunakan Bah.
Inggeris di rumah.

TOWS MATRIKS (Analisis dalaman / persekitaran dalam


menentukan/memilih strategi )
KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

1.
2. Senaraikan
3. Kekuatan
4.

1.
2. Senaraikan
3. Kelemahan
4.

PELUANG (O)
1.
2. Senaraikan
3. Peluang
4.

STRATEGI (SO)
Gunakan kekuatan
untuk merebut
Peluang

STRATEGI (WO)
Atasi kelemahan
dengan mengambil
Peluang.

ANCAMAN (T)
1.
2. Senaraikan
3. Ancaman
4.

STRATEGI (ST)
Gunakan kekuatan
untuk menghadapi
ancaman

STRATEGI (WT)
Kurangkan kelemahan
dan elak ancaman

SO
MEMADANKAN PELUANG DENGAN
KEKUATAN YANG ADA (KONSERVATIF).
WO MEMADANKAN PELUANG DENGAN
KELEMAHAN AGAR KELEMAHAN DAPAT DIATASI
(AGRESIF)
ST
KEKUATAN DIGUNAKAN UNTUK MENGELAK
ANCAMAN ATAU MENGATASINYA (DEFENSIF).
WT

KELEMAHAN DIATASI DAN ANCAMAN


DIELAK (KOMPETITIF)

TOWS
MATRIKS
BAHASA
INGGERIS

Kekuatan (S)
S1. 5 daripada 7 guru adalah terlatih dan
berpengalaman.
S2. Terdapat 1 orang guru cemerlang bagi
Bah. Inggeris
S3. Bilik darjah adalah mencukupi bagi
jumlah murid *
S4. Ada sebuah makmal komputer yang
lengkap.

Peluang (O)
O1. Hubungan baik pihak JPN Negeri
dengan sekolah
O2. Sokongan kewangan daripada PIBG
dan Persatuan Bekas Pelajar
O3. Kerajaan Negeri sedia memberi
peruntukan untuk Program Peningkatan
Prestasi Pelajar (4P)
O4. Sokongan moral drpd PIBG kuat

SO
(maxi-maxi)
S1,S4,O1,O4
Meminta JPN menghantar guru-guru
berkursus menggunakan ICT dalam
pengajaran Bah. Inggeris

Ancaman (T)
T1. Masyarakat sekitar masih menganggap
Bah. Inggeris tidak penting

ST
(maxi-mini)
S4,T1,T3
Wujudkan Kelab Komputer dan ICT serta
terapkan penggunaan Bah. Inggeris
semasa memberi arahan.

T2. Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke


arah kecemerlangan akademik.
T3. Pelajar tidak langsung menggunakan
Bah. Inggeris di rumah.

S2,S3,O2,O4
Adakan kelas bimbingan/tambahan yg
dibiayai oleh kerajaan negeri/PIBG

S2,S4,T1,T2,T3
Gunakan kepakaran guru cemerlang
untuk mengajar mata pelajaran Bah.
Inggeris dgn menggunakan ICT

Kelemahan (W)
W1. 40 % murid tidak bermotivasi dan
lemah dalam Bah. Inggeris
W2. BBM tidak mencukupi dan banyak
yang telah rosak.
W3. Keadaan kewangan sekolah dan
peruntukan untuk panitia Bah.
Inggeris adalah lemah.
W4. Guru tidak menguasai Bahasa
Inggeris
WO
(mini-maxi)
W1,W3,O2,O3
Adakan kelas tambahan/tuisyen yang
dibiayai oleh kerajaan negeri/PIBG
W2,O1,O2
Adakan bengkel membuat BBM dengan
bantuan kewangan PIBG

WT
(mini-mini)
W1,T2
Anjurkan perkhemahan kecemerlangan
pelajar untuk mendapat pendedahan
penuh dalam Bah. Inggeris
W3,T2
Dapatkan bantuan JPN dan Kerajaan
Negeri untuk program sekolah.

SO (maxi-maxi)
S1,S4,O1,O4
(STRATEGI) Meningkatkan kemahiran guru menggunakan
ICT dalam P&P dengan sokongan JPN / PPD
(AKTIVITI)Meminta JPN menghantar guru-guru berkursus
menggunakan ICT dalam pengajaran Bah. Inggeris
S2,S3,O2,O4
(STRATEGI) Meningkatkan prestasi akademik pelajar dengan sokongan
kerajaan negeri.
(AKTIVITI) Adakan kelas bimbingan/tambahan yg dibiayai oleh kerajaan
negeri / PIBG

WO (mini-maxi)
W1,W3,O2,O3 STRATEGI
Meningkatkan motivasi pelajar dengan kerjasama PIBG
(AKTIVITI 1)
Adakan kelas tambahan / tuisyen yang dibiayai oleh kerajaan
negeri/PIBG
WO(mini-maxi)
W2,01,02 (STRATEGI)
Meningkatkan bilangan BBM dengan bantuan kew PIBG
(AKTIVITI 1)
Adakan bengkel membuat BBM dengan bantuan kewangan
PIBG

ST (maxi-mini)
STRATEGI - Meningkatkan pencapaian BI dengan
menggunakan ICT.
S4,T1,T3
Wujudkan Kelab Komputer dan ICT serta
terapkan penggunaan Bah. Inggeris semasa
memberi arahan.
S2,S4,T1,T2,T3
Gunakan kepakaran guru cemerlang untuk
mengajar mata pelajaran Bah. Inggeris dgn
menggunakan ICT

WT (mini-mini) STRATEGI
Meningkatkan pencapaian pelajar dalam
akademik khisusnya BI
W1,T2 (AKTIVITI)
Anjurkan perkhemahan kecemerlangan
pelajar untuk mendapat pendedahan penuh
dalam Bah. Inggeris
W3,T2 (AKTIVITI)
Anjurkan program sekolah dengan bantuan JPN
dan Kerajaan Negeri.

MATRIK RANKING (TIMBANGTARA)


Strategi/
Program

Kos

Masa

Penerimaan

Kepakaran

Kemudahan

Strategi
1
W1,W3,
02,03

RM 1800

6 Hari
Sebulan
Selama 6
bulan

Guru dan
waris

G.Cmlang
/ P. kertas

Dewan
Sekolah

Strategi
2
Strategi
3
Strategi
4
Strategi
5

Jumlah
skor

ANALISIS DATA
ANALISIS DATA PEPERIKSAAN AWAM /
DALAMAN.
ANALISIS DATA GURU/ STAF SOKONGAN
ANALISIS DATA MURID
ANALISIS DATA IBU BAPA/ WARIS
ANALISIS DATA KEMUDAHAN SEKOLAH/FASILITI.

ANALISIS DATA
Penting untuk menjadikan perancangan
kita adalah STRATEGIK.
Data perlu dikutip (faktor dalaman),
dianalisis (analisis dalaman), dibanding,
diinterpretasi / tafsir.
Perlu untuk menyokong kenyataan kita
supaya lebih spesifik tidak umum.

DATA-DATA PENTING
Guru Pengalaman, Umur, Latihan, Kebolehan
khas
Murid Latarbelakang keluarga, minat, prestasi
akademik (headcounts)
Kemudahan P&P Bilik darjah, Lampu, Kipas,
Makmal Komputer, Makmal Sains, ABM/BBM,
Komputer Riba, Troli dll.
Kemudahan di Makmal Sains Radas Sains,
Bahan-Bahan Sains dll.
PSS Bilangan Buku, Kekerapan Penggunaan

Mengapa Perlu
Headcount?
Melihat keupayaan sedia ada murid
Menilai potensi murid yang boleh digarap
Merancang program yang bersesuaian dengan
kebolehan murid.
Untuk tujuan post-mortem dan tindakan
penambahbaikan.

KEKUATAN KONSEP
HEADCOUNT

MENGENAL POTENSI SETIAP PELAJAR


HARAPAN TINGGI KEPADA PELAJAR
P & P BERFOKUS KEPADA PELAJAR
PERHATIAN DAN PENGIKTIRAFAN
KEPADA PELAJAR.
MENGENALPASTI KEUPAYAAN DAN
KELEMAHAN PELAJAR SECARA
PERSEORANGAN.

Potensi Pelajar
Kemampuan mendapat 5A, 4A
Dalam subjek-subjek yang dipelajari
Hanya mampu menjawab soalan bertahap rendah.
Mampu menjawab soalan HOTS
Tidak memahami arahan soalan menjadi penyebab
pelajar tahap (SR) tidak boleh menjawab soalan.
Dalam PPSMI, BI mungkin menjadi penyebab kenapa
konsep, kemahiran Sains tidak dikuasai soalan tidak
boleh dijawab.

Senaraikan semua pelajar berpotensi


seperti 10A, 9A, 5A, 4A
Senaraikan pelajar-pelajar yang mendapat
keputusan A, B.dalam subjek.
Setiap pelajar jika dianalisis secara lebih
detail (Contoh Matematik 85%) kemana
hilang 15% Konsep apa tidak dikuasai ?,
Kemahiran apa ?.
Perlu Analisis Item.

Prestasi pelajar lelaki berbanding pelajar


perempuan:
Peratus lulus, Bilangan mendapat A dalam
subjek dll
Bilangan pelajar yang tidak menguasai 3M
(Men / Rendah)

POTENSI KEPUTUSAN UPSR


MENGIKUT SUBJEK

ANALISIS DATA
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AWAM 2002 - 2004/05 Sebagai TOV
% LULUS KESELURUHAN 60% 80% DAN LAIN-LAIN.
GPS

4.3 ,

GPK

5.2

7.5

(Gred Purata Subjek)


(Gred Purata Keseluruhan/Sekolah)

KUALITI PENCAPAIAN PELAJAR/ MATAPELAJARAN


MENTERJEMAH DATA DALAM BENTUK JADUAL, CARTA DAN
GRAF.
MENYEDIA GRAF-GRAF PENCAPAIAN SECARA BANDINGAN
UNTUK MENDAPAT GAMBARAN DAN MENTAFSIR
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN DALAMAN MELIHAT
PERKEMBANGAN/ PRESTASI PELAJAR.

ANALISIS PELAJAR,KUMPULAN KUMPULAN YANG


DITETAPKAN. CEMERLANG, SELAMAT, SASARAN & LUAR
SASARAN.

Keputusan UPSR 2003 - 2005

Keputusan UPSR 2003 - 2005

Unjuran Matematik UPSR 2006 2010

Unjuran Prestasi PMR 2006 - 2010


TAHUN

2006
2007
2008
2009
2010

GPS

9A

8A

7A

6A

5A

PROSES PERANCANGAN
KAWALAN
STRATEGIK

&
PENILAIAN

PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN/
PELAN TAKTIKAL

STRATEGI
MATLAMAT
STRATEGIK
MISI
VISI

ANALISIS
SWOT

TOWS
MATRIKS

BENGKEL
Merujuk kepada salah sebuah sekolah dalam
kumpulan anda, bincang dan sediakan :
Analisis S.W.O.T.
T.O.W.S Matriks
Strategi-strategi mengikut keutamaan (matriks
ranking)
Untuk program peningkatan prestasi akademik
sekolah tersebut.