Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tingkatan 1

Tingkatan

: 1 Bestari.

Tarikh

: 25 Oktober 2013.

Masa

: 80 minit.

Mata Pelajaran

: Bahasa Malaysia (Kemahiran Tatabahasa)

Tajuk

: Simpulan Bahasa

Bilangan murid

: 25 Orang

Objektif Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran:


1.

Setiap murid dapat menghuraikan maksud sekurangkurannya tiga daripada lima simpulan bahasa dengan betul
secara lisan.

2.

Setiap murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya


lima simpulan bahasa dengan betul secara lisan dan bertulis.

3.

Setiap murid dapat membina satu perenggan karangan


berdasarkan simpulan bahasa dengan betul secara lisan dan
bertulis.

Hasil Pembelajaran Utama

: 1.0

Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan


mesra.

: 2.0

Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan


dalam perbincangan.

: 3.0

Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan


kata sepakat.

Hasil Pembelajaran Khusus: 1.2

Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan


bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

: 1.3 menyatakan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang


dikemukakan deangan menggunakan kata dan ungkapan
yang sesuai.
: 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif.
: 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang
lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat.
Kemahiran bahasa

: Kemahiran bertutur dan kemahiran menulis

Pengisian Kurikulum

: i. Ilmu: Bahasa dan kemanusiaan.


ii. Nilai kemanusiaan: Bekerjasama, tanggunggjawab dan rasional.

Kemahiran Bernilai Tambah : Kecerdasan pelbagai dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan
Kreatif (KBKK).

Bahan Bantu Mengajar

: Komputer riba, skrin projektor, gambar, kertas dan lembaran


kerja.

Langkah

Isi Pelajaran

Induksi

Tayangan beberapa gambar


mengenai simpulan bahasa

Aktiviti Pengajaran Dan


Pembelajaran

Set

Guru
gambar

Catatan

menayangkan

beberapa

berkaitan

dengan

BBM

Komputer
(10 minit)

simpulan bahasa.
-

Guru meminta murid memberikan


sepenuh

perhatian

terhadap

gambar yang ditayangkan.


-

Guru bertanyakan kepada murid


tentang

kefahaman

mereka

terhadap gambar tersebut.


Murid memberikan respon.
-

Guru mengaitkan respon murid


dengan isi pelajaran pada hari ini.

Langkah

Definisi
dan
simpulan bahasa

ciri-ciri

Guru menerangkan definisi dan

BBM

ciri-ciri simpulan bahasa.


Komputer

(10 minit)

Guru bertanyakan kepada murid


tentang simpulan bahasa yang
mereka tahu.

Guru

membuat

pengukuhan

berdasarkan respon murid.

Langkah
2

Meneka simpulan bahasa


melalui

gaya

atau

Guru meminta dua orang murid


untuk

(10 minit) pergerakan tubuh.

membuat

pergerakan

gaya

tubuh

atau
tanpa

mengeluarkan suara, kemudian


murid-murid lain diminta meneka
simpulan bahasa yang sesuai
berdasarkan

perbuatan

atau

pergerakan yang dilakukan.


-

Guru

membuat

peneguhan

terhadap aktiviti tersebut.

Langkah
3

Menyenaraikan

simpulan

Guru

mengarahkan
empat

murid

bahasa serta membina satu

membentuk

perenggan

karangan

yang terdiri daripada enam orang

simpulan

ahli kumpulan.

BBM

kumpulan
Kertas

(15 minit) berdasarkan


bahasa tersebut.

(aktiviti dalam kumpulan)

Guru mengedarkan sehelai kertas


kepada setiap kumpulan.

Guru meminta wakil kumpulan


untuk mencabut kata kunci yang

disediakan.
-

Guru meminta murid membuat


perbincangan dalam kumpulan
seterusnya

menyenaraikan

simpulan bahasa berdasarkan kata


kunci yang dipilih.
-

Guru meminta setiap kumpulan


untuk membina satu perenggan
karangan

daripada

simpulan

bahasa tersebut.
-

Guru meminta setiap kumpulan


membentangkan isi perbincangan
berserta huraiannya di hadapan
kelas.

Guru

memberi

peneguhan

terhadap aktiviti tersebut.

Langkah

Permainan teka silang kata.

(Melengkapkan teka silang

(15 minit) kata simpulan bahasa).

Guru

mengedarkan

kerja

teka

silang

lembaran
kata

BBM

bagi

simpulan bahasa kepada setiap Lembaran


murid.
-

kerja teka

Guru meminta setiap orang murid silang kata


melengkapkan teka silang kata

tersebut dengan betul.


-

Perbincangan jawapan dilakukan


bersama-sama

bagi

mengenal

pasti jawapan silang kata yang


dilengkapkan itu betul atau salah.

Penutup

Rumusan isi pelajaran

(10 minit)

Guru memanggil seorang murid


secara rawak untuk merumuskan
semula isi pelajaran yang telah
dipelajari.

Guru menyoal murid tentang ciriciri simpulan bahasa dan meminta


murid

menjawabnya

secara

spontan.
-

Guru

memberikan

peneguhan

terhadap respon murid.


-

Guru meminta murid membina


satu

karangan

bertajuk

lengkap

Kelebihan

bergotong-royong

yang
amalan
dengan

memasukkan beberapa simpulan


bahasa

yang

karangan tersebut.

sesuai

dalam

Refleksi
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________