Anda di halaman 1dari 31

BAB II

KECACATAN DAN KEROSAKAN BANGUNAN

2.1

Pengenalan

Kecacatan dan kerosakan bangunan akan menimbulkan pelbagai implikasi. Ia


boleh mencerminkan kecuaian berlaku dan juga menggambarkan sikap kurang prihatin
dalam mengambil kira, kemungkinan masalah timbul dari pembinaan yang dijalankan
keatas bangunan.

Dari segi pembinaan bangunan adalah secara am terdapat beberapa pihak yang
terlibat didalam membuat keputusan iaitu perekabentuk atau perunding, kontraktor atau
pembina dan pemilik. Salah seorang atau kesemua daripada mereka berkemungkinan
menjadi punca kecacatan dan kerosakan bangunan. Antara yang juga menjadi penyebab
kecacatan kecacatan bangunan berpunca kerana arahan pengurusan projek yang tidak
sekata, kekurangan maklumat, keputusan sering berubah, pemantauan yang tidak efisien
dan sambil lewa juga turut mempengaruhi kerosakan dan kecacatan bangunan.(Dr.
Ahmad b. Ramly, 2002)

2.2

Jenis Pembinaan Bangunan

Pembinaan Bangunan adalah suatu industri binaan yang mana boleh dibahagikan
kepada tiga iaitu bangunan industri, bangunan perdagangan dan bangunan perumahan

Bangunan industri dan bangunan perdagangan adalah dikategori adalah untuk


tujuan komersial seperti bangunan pejabat, hotel, pusat membeli-belah dan juga kilangkilang.

2.2.1

Bangunan Perumahan

Di Malaysia terdapat berbagai-bagai jenis bangunan untuk sistem perumahan.


Sektor ini adalah sangat cepat berkembang kerana ia adalah suatu keperluan. Ia juga
merupakan salah satu bidang pelaburan yang boleh mendatangkan pulangan yang baik.
Jenis-jenis perumahan yang biasa terdapat di negara kita.
1.

Rumah pangsa

2.

Rumah teres

3.

Rumah sebandung

4.

Rumah sesebuah

5.

Rumah kedai

6.

Kondominium atau apartmen

7.

Rumah berangkai

Sesuatu projek yang hendak di bina oleh pemaju perlu mengikut prosedur tertentu
bagi mendapat kelulusan dan kebenaran merancang daripada pihak berkuasa tertentu.

Sesuatu projek binaan perlu melalui berbagai-bagai peringkat. Sebagai contoh,


proses pembangunan bagi skim perumahan di negara ini melibatkan suatu proses yang
rumit dan memakan masa. Untuk menggambarkan kerumitan proses yang terlibat
bermula dari peringkat awal hingga peringkat penyerahan perojek kepada pelanggan,

2.2.2

Peringkat Pembinaan

Beberapa proses yang perlu diteliti dalam masa peringkat pembinaan oleh
pegawai penguasa diantaranya adalah seperti berikut

a)

Mengawal Kemajuan Kerja

Menasihat kontraktor berkaitan kawalan kemajuan kerja di tapak. Kemajuan kerja


hendaklah sentiasa dalam julat (range) dan segala kelewatan kerja hendaklah di laporkan
untuk tindakan pembaikan.

b)

Pagar Hadang dan Keadaan Tapak

Pastikan kontraktor sediakan pagar hadang (hoarding) serta di kawal dan kawasan
pembinaan dalam keadaan memuaskan supaya kerja-kerja dapat berjalan licin.

c)

Mesyuarat Tapak

Uruskan kekerapan mesyuarat tapak antara perunding-perunding dengan


kontraktor, sub-kontraktor dan pengurus projek hendaklah mempengerusikan mesyuarat
tersebut.

d)

Pemeriksaan Kerja

Koordinat dan periksa semua kerja-kerja pembinaan di tapak bina.

e)

Pengesahan Bayaran Kemajuan

Mengukur, menilai, mengesahkan dan pastikan bayaran di buat kepada kontraktor.


Pastikan juga penilaian dan pembayaran di buat dengan prosedur yang betul dan di rekod
dengan teliti dan memuaskan.

f)

Keselamatan Di Tapak

Pastikan keselamatan di tapak mengikut piawaian yang di tetapkan dan hendaklah


di kekalkan setiap masa.

g)

Kawalan Kualiti dan Pengujian

Pastikan semua kerja-kerja pembinaan menepati kehendak kualiti sebagaimana


spesifikasi dan prosedur dalam dokumen kontrak dan di kekalkan setiap masa.

h)

Kawalan peruntukkan dan kerja tambahan

Pastikan kerja variations minima dan pemilik hendaklah di maklum sentiasa


berkaitan dengan perkara-perkara yang melibatkan kerja tambahan dan kos.

2.2.3

Peringkat Penyiapan

Semasa peringkat penyiapan beberapa yang mesti diteliti seperti yang dinyatakan
dibawah ini.

a)

Akaun Akhir

Pastikan akaun akhir di semak, di kemaskini dan di selaraskan serta semua


bayaran atau tuntutan di selesaikan.

b)

Pentauliahan

Uruskan pengujian antara pembekal, kontraktor dan sub-kontraktor supaya


mengadakan ujian kepada jentera-jentera/mesin-mesin yang di bekalkan serta
mengeluarkan tauliah dan waranti.

c)

Manual operasi

Pastikan semua manual operasi, lukisan-lukisan dibina, senarai pembekal alat


ganti dan lain-lain di bekal/di serah kepada pemilik untuk memudahkan kerja-kerja
penyenggaraan.

d)

Tempoh Tanggungan Kecacatan

Uruskan kerja-kerja pembaikian semasa dalam tempoh tanggungan kecacatan.


Keluarkan sijil siap membaiki kecacatan sekiranya berpuashati dengan pembaikian
tersebut mengikut syarat-syarat kontrak.

2.3

Jenis-jenis Kecacatan Bangunan

Kecacatan atau pun kerosakan pada bangunan adalah perkara yang lazim berlaku
pada bangunan. Oleh itu mutu pembinaan hendaklah dititikberat untuk mengelakan
kecacatan atau kerosakan pada bangunan yang boleh menjejaskan kepercayaan pembeli.
Ia akan menggambarkan sikap atau kecuaian pihak yang bertanggungjawab dan akan
menimbulkan berbagai implikasi.

Kerosakan-kerosakan pada bangunan yang biasa dihadapi oleh penghuni adalah


sebagaimana dinyatakan berikut.

i.

Lantai

ii.

Dinding

iii.

Pintu dan Tingkap

iv.

Siling

v.

Bumbung atau Atap

vi.

Cat

2.3.1

vii.

Tandas

viii.

Pendawaian Elektrik

Lantai

Kerosakan pada lantai adalah disebabkan oleh kemasan yang tidak sempurna dan
juga disebabkan oleh kecacatan strukur bangunan tersebut. Diantara kecacatan tersebut
adalah sebagaimana berikut,
i.

Kecacatan kemasan

ii.

Ketidakrataan permukaan lantai

iii.

Keretakan lepaan lantai

iv.

Kelembapan permukaan lantai

v.

Keretakan konkrit lantai

2.3.1.1 Kecacatan Kemasan

Kemasan yang digunakan adalah untuk melindungi dan juga untuk mencantikkan,
contohnya seperti terrazzo ketidaksempurnaan semasa pemasangan yang boleh
menyebabkan kemasan tertanggal dan wujud alur dibahagian tepi lantai. Ini adalah
kerana mungkin ukuran lantai dibina tidak mengikut pelan.

Kemasan lantai merupakan kecacatan yang seringkali berlaku, faktor-faktor yang


terjadi kerana kelonggaran atau ikatan pelekat yang lemah. Kesilapan dalam membuat
pemotongan ini berlaku kerana pekerja yang kurang berpengalaman. Kadang kala
terdapat lembapan yang berlebihan dari bawah lantai juga menyebabkan ia tertanggal.

Pembaikan yang dapat dijalankan pada kemasan yang tertanggal dengan


melekatkan semula dan dipastikan ikatan pelekat pada kemasan mencukupi. Jika keadaan
lembapan yang tidak serius, kemasan boleh dipasang semula apabila ia kering.

2.3.1.2 Ketidakrataan Permukaan Lantai

Apabila lantai yang telah siap dikonkrit iaakan ditutupi satu lapisan lepa yang
biasanya setebal 25 mm. lapisan ini diratakan dalam bentuk simen pelicin ataupun untuk
dilekatkan kemasan seperti jubin. Kecacatan dikesan apabila lantai dilihat beralun atau
didapati terdapat takungan air.

Faktor-faktor yang menyebabkan adalah kerana kurang kemahiran dalam kerjakerja penyudah. Pekerja-pekerja yang kurang pengalaman atau pun yang diberi upah
murah, akan membuat kerja-kerja dengan cepat dan kurang teliti.

Kerja-kerja penurapan semula satu lapisan hendaklah dilakukan dengan


menggunakan kayu perata.

2.3.1.3 Keretakan lepaan lantai

Keretakan ini berlaku kerana pengembangan atau pengecutan, ini kerana


campuran bahan lepaan yang tidak betul. Apabila campuran tidak mengikut spesifikasi
terdapat kelemahan pada tekstur lepaan, dengan ini mengakibatkan terjadi keretakan.

Cara pembaikan keretakan adalah dengan cara membina semula lapisan lepaan
yang baru atau menampal semula bagi keretakan yang sedikit. Kandungan campuran
simen-pasir tidak lebih daripada 1 : 3.

2.3.1.4 Kelembapan Permukaan Lantai

Kelembapan pada permukaan lantai adalah akibat dari penyerapan air bawah
tanah oleh lantai yang bersentuhan dengan tanah yang lembap. Masalah ini terjadi kerana
bahan konkrit tersebut menjadi berliang dengan ini ia akan menyerap lembapan daripada
tanah. Kenaikan air bumi juga adalah disebabkan oleh penambahan beban asas bangunan
terhadap tanah dengan ini akan menyebabkan air dalam zarah tanah tersebut mengalir
keluar dan diserap oleh lantai tersebut. Apabila lembapan ini menjadi banyak, kemasan
yang dipasang akan mudah tertanggal dan juga akan mengeluarkan bau yang kurang
menyenangkan.

Untuk mengelak berlaku lembapan satu lapisan kalis air perlu diletak di bawah
lantai dan juga pada dinding. Lapisan kalis air hendaklah diletakkan tidak kurang dari
150 mm dari aras tanah. Lapisan ini hendaklah diletak semasa dalam proses pembinaan.

2.3.1.5 Keretakan Lantai Konkrit

Keretakan lantai disebabkan oleh kekurangan batu hardcore atau kurang


mampat. Masalah ini menyebabkan lantai konkrit mendap dan ini mengakibat ia retak.
Biasanya kecacatan ini boleh didapati pada sebelah luar bangunan apron.

Hardcore yang kurang dimampatkan semasa pembinaan akan menyebabkan


berlaku enapan, ini akan menyebabkan berlaku keretakan pada lantai konkrit. Pada masa
pembinaan hardcore hendaklah dimampatkan secukupnya untuk mengelakkan berlaku
keretakan. Jika berlaku keretakan pada lantai konkrit, lantai tersebut hendaklah
dirobohkan dan hardcore hendaklah dimampatkan semula sebelum kerja-kerja konkrit
dijalankan.

2.3.2

Dinding

Bahagian dinding adalah penting dijaga dengan baik semasa pembinaan dan juga
ketika kerja-kerja melepa kerana ia akan memberi gambaran tahap kemahiran pekerja.
Kecacatan semasa penyambungan balik kerja-kerja melepa yang tidak siap sepenuh akan

lebih ketara kelihatan pada dinding mempunyai permukaan yang luas. Jenis-jenis
kecacatan yang biasa terjadi pada dinding adalah seperti berikut
a. Keretakan Dinding
b. Dinding Melengkung
c. Kerosakan jubin
d. Cat tertanggal

2.3.2.1 Keretakan dinding

Keretakan yang biasa didapati pada lepaan dinding adalah dalam bentuk
melintang, pugak, pepenjuru atau secara random atau pun di panggil flaking.
Keretakan ini berlaku disebabkan oleh perbezaan pengembangan bata dengan lepa agak
besar, pergerakan struktur. Tindakbalas kimia akibat serangan larutan sulfat yang terdapat
dalam bata tanah liat bertindak balas dengan trikalsium aluminat dari simen. Tindak
balas ini menyebabkan simen mortar mengembang.
Pergerakan struktur bangunan yang disebabkan aktiviti pembinaan, perlombongan
dari kawasan berhampiran dan serangan kimia keatas asas akan menyebabkan struktur
tidak stabil boleh menyebabkan berlaku keretakan pada dinding.

Pembaikian keretakan dinding ialah dengan cara membersih bahagian yang retak
dan ruang tersebut hendaklah dipenuhi dengan konkrit.

Manakala flaking pula berlaku apabila cat bahagian luar mengelupas ataupun
tertanggal. Puncanya disebabkan perbezaan pengecutan cat antara lapisan dalam dan
luar.

2.3.2.2 Dinding Melengkung

Masalah ini kebiasaan hanya berlaku pada dinding bangunan yang agak luas
permukaannya. Masalah ini terjadi kerana beban bata yang diikat terlalu tinggi sebelum
bata pada bahagian bawah belum cukup keras untuk menanggung beban bata yang
diatasnya. Dan juga lapisan esmet tidak diletak mengikut spesifikasi yang ditetapkan.

Jika masalah ini menjadi serius dinding tersebut hendaklah dirobohkan kerana ia
mungkinakan membahayakan penghuni rumah.

2.3.2.3 Kerosakan Jubin Dinding

Kerosakan jubin dinding yang biasa terjadi adalah seperti tertanggal dan pecah.
Masalah ini adalah kerana penggunaan bahan yang kurang bermutu, semin ikatan yang
sedikit. Penggunaan bahan yang kurang bermutu akan juga menyebabkan senang pecah
semasa kerja-kerja pemotongan.

Semasa pembinaan setiap bahan mutu bahan hendaklah dijaga. Penggunaan


bahan yang bermutu rendah adalah faktor yang menyumbangkan kepada berlaku
kecacatan. Spesifikasi atau jaminan hendaklah didapati dari pembekal atau kilang.

2.3.2.4

Cat Tertanggal

Kecacatan yang terjadi pada cat adalah disebabkan faktor kelembapan yang mana
menyebabkan kurang lekatan dinding. Untuk mengelak berlaku cat daripada tertanggal,
kerja-kerja mengecat hendaklah mengikut spesifikasi yang ditentukan. Mana-mana
bahagian yang mengalami kecacatan hendaklah sapu semula.

2.3.3

Pintu dan Tingkap

Punca kerosakan kayu boleh disebabkan oleh kelembapan, cuaca, serangga dan
usia. Kesan kelembapan boleh menyebabkan kayu menjadi lemah. Pengaruh cuaca adalah
disebabkan oleh hujan, pancaran matahari dan angin. Manakala serangga menjadikan
kayu sebagai makanan. Penggunaan kayu sebagai pintu dan tingkap akan menerima
kesan tersebut yang akan menyebabkan berlaku kecacatan.

Kecacatan pintu dan tingkap adalah sebagaimana berikut,

i.

Susah untuk membuka atau tutup

ii.

Kayu bingkai bengkok

iii.

Lubang penyelak tidak sama dengan penyelak

iv.

Air meresap masuk kedalam rumah

2.3.3.1 Susah Dibuka Atau Tutup

Pemasangan yang kurang teliti akan menyebabkan kecacatan ini atau pun
penggunaan saiz tidak mengikut spesifikasi juga boleh menyebabkan berlaku masalah ini.
Kualiti kayu yang mempunyai kandungan lembapan yang tinggi boleh menyebabkan
pengembangan, ini akan mengakibatkan daun pintu atau tingkap bergesel dengan bingkai
(frame). Dengan mengecat dan juga menggunakan minyak pengering akan menghalang
berlakunya lembapan. Bagi saiz yang tidak tepat hendaklah dipotong mengikut
spesifikasi yang ditetapkan

2.3.3.2 Kayu Bingkai Bengkok

Penggunaan bahan yang digunakan tidak berkualiti yang mana ia tidak tahan
kepada cuaca. Apabila terkena pada keadaan cuaca panas yang berterusan ia akan
menyebabkan kayu bingkai menjadi bengkok. Masalah ini kerana kayu tersebut tidak
dijemur secukupnya untuk membuang lembapannya. Ini akan mengakibatkan berlaku
pengecutan dan pengembangan. Cara pembaikian adalah dengan adalah dengan
menggantikan jika berlaku pada tahap yang melampau.

2.3.3.3 Lubang Penyelak Tidak Sama Dengan Penyelak

Pemasangan yang kurang teliti atau pun menggunakan pekerja yang kurang cekap
akan menyebabkan kecacatan ini. Penandaan lubang atau penyelaknya kurang cermat
menyebabkan berlaku masalah ini.

Dengan memasang semula penyelak mengikut lubang yang dibuat akan dapat
menyelesaikan masalah ini.

2.3.3.4 Air Meresap Masuk Kedalam Rumah

Pemasangan yang kurang kemas dan teliti, penggunaan saiz tidak mengikut
spesifikasi akan menyebabkan ada gap antara dedaun pintu atau tingkap dengan
frame, dengan ini air hujan dapat masuk kedalam. Ruang atau gap hendaklah ditutupi
dengan jalur kalis air untuk mengelak resepan air kedalam rumah.

2.3.4

Siling

Terdapat dua jenis siling yang biasa digunakan iaitu siling konkrit dan juga siling
asbestos. Siling konkrit adalah bagi rumah pangsa dan siling asbestos pula bagi rumahrumah setingkat. Masalah yang biasa berlaku pada siling adalah sebagaimana berikut,

i.

Lepaan siling konkrit tidak rata

ii.

Siling konkrit basah

iii.

Siling asbestos melendut

iv.

Siling berlubang

2.3.4.1 Lepaan Siling Konkrit Tidak Rata

Lepaan siling adalah mengikut lantai konkrit, apabila pemasangan acuan semasa
kerja-kerja konkrit tidak tidak teguh ia akan menampak kecacatan tersebut apabila acaun
tersebut dibuka. Pembaikian hendaklah dengan dipahat pada bahagian tersebut untuk
meratakan dan dilepa semula.

2.3.4.2 Siling Konkrit Basah

Siling bertukar menjadi tompok-tompok hitam apabila air meresap kedalam, ini
biasanya terjadi pada bahagian bilik air. Rumah pangsa mempunyai kedudukan bilik air
yang sama dengan bahagian bawah apabila berlaku bahagian atas ia akan memberi kesan
kepada penghuni di bahagian bawah. Cara pembaikian adalah dengan membaiki
kebocoran dengan membuat lepaan semula pada bilik bahagian atas.

2.3.4.3 Siling Asbestos Melendut

Faktor kelendutan ini adalah kerana berpunca daripada pemasangan struktur siling
(ceiling joist) yang kurang kuat dan juga penggunaan kayu yang bengkok. Dengan
menambah struktur siling atau menggantikan kayu yang lebih lurus akan dapat
menyelesaikan masalah melendut.

2.3.4.4 Siling Berlubang

Siling asbestos berlubang terjadi kerana penyambung struktur siling yang kurang
sempurna. Dan siling pula dipasang secara berlurah, pada bahagian ini lah yang akan
berlubang apabila penyambungan ceiling joist tidak sempurna.

2.3.5

Bumbung

Masalah utama pada bumbung adalah kebocoran, ini kerana ia terletak dibahagian
yang paling atas yang terdedah terus kepada cuaca. Elemen-elemen cuaca seperti
pancaran matahari, air hujan, angin adalah antara faktor yang menyumbang kepada
kecacatan bumbung disamping disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan jubin bumbung
yang tidak cermat. Antara jenis-jenis kecacatan lain adalah seperti berikut :i.

Kerosakan jubin

ii.

Struktur bumbung melentur

iii.

Kebocoran Bumbung

2.3.5.1 Kerosakan Jubin

Kecacatan jubin adalah seperti keretakan atau pecah dan juga tertanggal. Jubin
bumbung biasanya diperbuat daripada tanah liat akan mengalami pengembang dan
pengecutan apabila terdedah kepada keadaan cuaca panas dan sejuk, oleh itu akan boleh
menyebabkan keretakan. Pada bahagian yang retak akan meresap air hujan dan
menyebabkan kebocoran dan mengakibat permukaan siling menjadi basah. Jubin
tertanggal adalah disebabkan oleh pelekat simen tidak sempurna.

Dengan mengganti semula jubin-jubin rosak akan dapat mengelak daripada


berlaku kebocoran.

2.3.5.2 Struktur Bumbung Melentur

Punca kecacatan ini adalah disebabkan lebihan beban atau struktur kayu kekuda
rosak diserang serangga atau anai-anai yang mana tidak dapat menanggung beban.

Untuk mengelak kecacatan akibat serangan serangga struktur kayu ini hendaklah
mengguna kayu yang telah diawet

2.3.5.3 Kebocoran Bumbung

Kecacatan ini biasanya berlaku disebabkan oleh kesalahan rekabentuk talang.


Kesan-kesan akan menyebabkan kelembapan bahagian dalam dan luar dinding kerana
penembusan air hujan disepanjang talang dan meresap dalam sambungannya.

Tindihan kepingan atap tidak cukup kuat untuk mencegah air hujan mengalir
masuk melalui sambungannya. Untuk kecerunan bumbung sebesar 5, tindihan yang
sesuai ialah sekurang-kurangnya 75mm. Jarak atau besarnya tindihan ini perlu ditambah
sebanyak 12.5mm bagi setiap 5 pengurangan besarnya tindihan ini perlu ditambah
sebanyak 12.5mm bagi setiap 5 pengurangan kecerunan. (Mat Lazim Zakaria, 1992)

2.3.6

Cat

Masalah kecacatan pada cat ialah kerana permukaan yang disapu tidak mengikut
spesifikasi yang ditetapkan oleh pengeluar bahan cat tersebut. Cat tersebut menjadi cepat
luntur atau menjadi tertanggal.
2.3.7

Tandas

Kerosakan pada bahagian tandas adalah kelengkapan dalam bilik tandas dan
masalah w.c (water closet) tersumbat. Faktor kerosakan ini disebabkan oleh kecuaian
semasa pemasangan iaitu pemegang pili air tertanam dalam jubin dan lebihan simen
semasa melepa menghalang laluan air buang.

Untuk mengelak masalah w.c (water closet) atau laluan air buang tersumbat
semasa kerja-kerja melepa atau kerja konkrit bahagian tandas, w.c (water closet) dan
laluan air buang hendaklah ditutup untuk menghalang lebihan konkrit masuk kedalam w.c
(water closet) dan laluan air buang. Bahagian sekeliling pemegang pili yang tertanam
hendaklah dipahat bagi untuk penyenggaraan akan datang.

2.3.8

Elektrik

Masalah kerosakan peralatan elektrik adalah lampu tidak menyala, suis dipasang
terbalik dan kehilangan peralatan suis utama dan ELCB.

Masalah kerosakan peralatan elektrik hendaklah diganti baru, dan hendaklah


dijalankan oleh tukang elektrik.

2.4

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kecacatan

Banyak faktor yang menyebabkan berlaku ketidaksempurnaan pada bangunan


antaranya yang dikenalpasti adalah seperti ketidakmahiran kontraktor dan pekerja,
penggunaan bahan yang berkualiti rendah, kecuaian pekerja dan juga faktor alam
sekeliling seperti kesan pergerakan tanah, perubahan cuaca dan kesan kelembapan
Beberapa faktor yang menyebabkan kecacatan pada bangunan adalah disebabkan
oleh masalah yang tidak dikenalpasti semasa dalam proses pembinaan lagi, berikut adalah
faktor tersebut.

i.

Kelemahan Khidmatrunding Profesional.

ii.

Pengawasan yang kurang teliti.

iii.

Bahan binaan yang bermutu rendah.

iv.

Ketidakmahiran kontraktor dan pekerja

v.

Kecuaian pekerja

vi.

Kesan daripada cuaca

2.4.1

Kelemahan Khidmat Perunding Profesional

Khidmat perunding profesional adalah diperlukan semasa rekabentuk dan dalam


pembinaan kerana untuk mengatasi masalah yang timbul. Adalah menjadi tanggungjawab
perekabentuk diatas rekabentuk mereka. Penentuan jenis-jenis bahan binaan dan kaedah
pembinaan adalah diperlukan untuk mendapat kos pembinaan yang paling optima.

Terdapat juga kesilapan semasa rekabentuk ataupun semasa proses pembinaan


terdapat dengan ini akan menimbulkan kesan buruk ini kerana antaranya sebagaimana
berikut,
i.

Pengambilan pekerja yang tidak mahir yang mana menghasilkan


rekabentuk yang kurang berkualiti.

ii.

Pemantauan yang kurang berkesan kerana kurang kemahiran pekerja.

Apa yang menjadi masalahnya perunding kurang membuat susulan untuk


mendapat kelulusan dengan pihak Berkuasa Tempatan dan Jabatan-jabatan yang
berkaitan. Dengan ini akan menimbul masalah untuk mendapat Sijil Kelayakan
Mendiami dari pihak Berkuasa Tempatan.

2.4.2

Pengawasan Yang Kurang Teliti

Apabila pengawalan yang kurang teliti akan menjejaskan kualiti pembinaan yang
mana akan menyebabkan kacacatan pada bangunan tersebut. Ini juga akan menjejaskan

perancangan,dan tidak mengikut program yang dirancang dengan ini akan menyebabkan
projek lambat siap. Dengan ini banyak bahan binaan akan terdedah kepada cuaca dan
menyebabkan kerosakan kepada bahan binaan ini akan menyebabkan kerugian.

Peranan penyelia adalah penting dalam memastikan kualiti dan mutu bahan yang
digunakan untuk pembinaan. Mereka perlu mengawal setiap tahap pembinaan yang
dijalankan oleh kontraktor supaya ia memenuhi perkara dalam kontrak dan memenuhi
spesifikasi sebagaimana yang dinyatakan.

Dengan ini perlu ada borang semakan bahan dan borang semakan kerja-kerja
yang akan dijalankan supaya kecacatan dapat dikurangkan. Setiap kerosakan hendaklah
dicatat dan dilapor untuk pembaikian sebelum kerja-kerja pembinaan dilakukan.

2.4.3

Bahan Binaan Yang Bermutu Rendah.

Penggunaan bahan yang bermutu rendah ini akan dapat menjimatkan kos, tetapi
bahan ini tidak mencapai tahap spesikasi. Penggunaan bahan yang bermutu rendah adalah
faktor yang menyumbangkan kepada berlaku kecacatan dan kegagalan pada struktur
binaan tersebut.

Diantara unsur-unsur yang mudah terdedah kepada kerosakan ialah bahan-bahan


binaan yang berpunca dari :i.

Tempoh hayat

Terutamanya sekiranya bahan tersebut terdiri dari bahan yang mudah


rosak, ketahanannya yang rendah dan sangat sensitif kepada
persekitaran.
ii.

Serangan serangga dan kulat


Bahan dipasang dari bahan-bahan yang mudah diserang serangga
seperti anai-anai, kumbang, kulat, lumut, dan tompokan hitam.

iii.

Peluwapan
Bahan bangunan yang terdiri dari bahan yang mudah menyerap dan
menyimpan kandungan air.

iv.

Hakisan
Bahan bangunan yang tidak dapat bertahan kepada bebanan, geseran
dan penggunaan yang berulang-ulang keatasnya.

v.

Pengaratan
Bahan bangunan yang mudah berkarat dan telah dipasang begitu
terdedah kepada cuaca, panas atau hujan tanpa apa-apa salutan,
penyadur atau pelapisnya

vi.

Peleraian bahan
Sesetengah bahan bangunan yang tidak dapat bertahan lama, mudah
patah, peroi, pecah kepada cebisan-cebisan kecil atau jatuh sebagai
serbuk halus. Hal ini berlaku jika bahan berkaitan terdedah terlalu
lama kepada haba panas ataupun cahaya matahari.
Ramly, 2002)

(Dr. Ahmad b.

Untuk mengelak daripada penggunaan bahan yang bermutu rendah, penyelia


perlulah mendapatkan sijil-sijil atau waranti bahan-bahan binaan daripada pengeluar.
Ujian-ujian terhadap kekuatan atau ketahanan bahan seperti ujian kiub hendaklah
dijalankan untuk mendapat keupayaan kekuatan sebenar sebagaimana yang direkabentuk.

2.4.4

Ketidakmahiran Kontraktor Dan Pekerja

Ketidakmahiran kontraktor dan pekerja adalah akan menyebabkan kualiti


pembinaan yang dihasilkan tidak bermutu. Ini kerana mereka kurang pengetahuan dalam
kejuruteraan awam dan menyebabkan cara pembinaan yang dihasilkan tidak mengikut
spesifikasi atau piawai yang betul.
Pekerja yang tidak mahir akan lebih mudah melakukan kesilapan ini akan
menyebabkan binaan tersebut tidak kukuh yang mana akan menyebabkan berlaku
keruntuhan pada bangunan tersebut jika kesilapan pada struktur.

Peranan kontraktor untuk mengurangkan kecacatan iaitu melalui :

i.

Kontraktor mestilah melantik kakitangan yang layak untuk


menjalankan kerja-kerja pembinaan dan diselia secara berterusan.

ii.

Semua kerja-kerja pembinaan hendaklah mengutamakan


standard pembinaan yang betul dan dengan penggunaan bahan yang
berkualiti.

iii.

Menyemak secara terperinci semua spesifikasi kerja dan


mentafsirkan kandungan spesifikasi dan arahan kerja dengan tepat
disamping berkemampuan untuk melaksanakan.

iv.

Sebarang kekeliruan hendaklah merujuk kepada perunding atau


perekabentuk atau pun pengurus projek.

2.4.5

Kecuaian Pekerja.

Kecacatan atau kerosakan berlaku kerana sikap pekerja berkerja tidak


bersungguh-sungguh, hanya memikirkan untuk menyiapkan tanpa mementingkan kualiti,
malas dan tidak menumpukan perhatian semasa bekerja.

Beberapa langkah untuk membentuk dan mendidik pekerja hendaklah diambil


untuk meningkatkan tahap kesedaran, berkemahiran tinggi dan pakar dalam kerja-kerja
pembinaan.

2.4.6

Pergerakan Tanah

Kesan daripada pergerakan tanah boleh menyebabkan kegagalan struktur


bangunan adalah yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut :-

2.4.6.1 Gegaran

Gegaran boleh menyebabkan keretakan dan pecah-pecah kepada mana-mana


bahagian atau bahan-bahan tertentu bangunan. Perkara ini mudah terjadi sekiranya
bangunan dibina di tempat yang berhampiran dengan jalan-jalan utama, lebuhraya, laluan
keretapi atau berhampiran lapangan kapal terbang.

2.4.6.2 Kurang Pemampatan Tapak

Ia berlaku kerana penggunaan tapak yang ditimbus tanpa mampatan yang cukup
atau mengguna tapak jenis peroi, longgar dan lembut. Kekurangan asas atau cerucuk juga
boleh menyebabkan tapak bangunan tidak kukuh dan stabil. Sebarang tapak akan
menyebabkan struktur bangunan dan bahagian-bahagian bangunan di atas turut ikut
menurun. Bahagian-bahagian bangunan yang jarang diberi perhatian dalam masalah
pemampatan, ialah kawasan bahagian luar dan di sekeliling bangunan.

2.4.6.3 Pembangunan Sekitar

Kesan pembangunan sekitar adalah sessuatu yang tidak dapat dielakkan. Ia boleh
memberi impak kepada bangunan berhampiran. Terdapat dua kemungkinan punca
kerosakan boleh berlaku dari kawasan-kawasan pembangunan sekitar. Pertama gegaran
yang berlaku ketika kerja-kerja pembinaan sekitar berjalan, terutama diwaktu menanam
cerucuk. Kedua, struktur tanah terungkai yang mana tanah tapak mengalami gerakan
secara mendatar atau menegak. Ia boleh berpunca dari kerja-kerja pengorekan di tapak

pembangunan berhampiran. Kedua-dua keadaan tersebut apabila berlaku menyebakan


bangunan-bangunan disekitarnya menjadi retak ataupun condong, malah boleh
merobohkan. Perkara ini dapat dielakkan jika pembangunan disekitar mengambil langkah
menanam cerucuk tebing (sheet piling) sebagai penghalang gegaran atau gerakan tanah.
Penanaman cerucuk tanpa hentakan juga boleh digunakan bagi mengelak sebarang kesan
kepada bangunan-bangunan yang berhampiran.(Dr. Ahmad b. Ramly, 2002)

2.4.7

Kesan Daripada Cuaca Dan Iklim

Bangunan adalah terdedah kepada keadaan semulajadi dan dipengaruhi oleh


cuaca seperti perubahan suhu, pancaran matahari, kelembapan udara, kesan pergerakan
tanah. Lebih banyak bahagian bangunan terdedah kepada cuaca, lebih banyak lagi
kecacatan berlaku berpunca dari cuaca dan iklim menembusi kekebalan bangunan.
Dengan itu masalah kebocoran bumbung kerap berlaku, sementara bahagian yang
terlindung dari air hujan dan panas akan lebih lambat rosak.

Dengan ini rekabentuk untuk menghadapi kesan ini adalah diperlukan untuk
mengelak kegagalan pada elemen-elemen binaan.
2.4.7.1 Perubahan Suhu

Pengaruh perubahan suhu akan menyebabkan berlaku pengembangan dan


pengecutan pada elemen bangunan dan akan menyebabkan kerosakan seperti merekah
pada struktur tingkap dan pintu.

Penggunaan bahan yang berkualiti dan direkabentuk supaya dapat menghadapi


keadaan perubahan suhu.

2.4.7.2 Pancaran Matahari

Pengaruh pancaran matahari boleh menimbulkan rekahan, pudar, pengembangan


dan pengecutan permukaan bangunan dan akan menyebabkan kerosakan pada cat seperti
menggelupas.

2.4.7.3 Kelembapan Udara

Kesan kelembapan akan menyebabkan struktur binaan akan menjadi kotor dan
besi berkarat, kayu reput, pemasangan wayar elektrik tertanggal, lepaan tertanggal dan
sebagainya. Kesan ini akan menjadikan bahan bangunan kurang kukuh, mudah rosak
menyebabkan berkulat, cendawan dan pokok renek tumbuh diatas bangunan.

Kesan tumbuhan kulat dan cendawan berpanjangan menyebabkan berlakunya


pereputan oleh tindak balas kimia antara bahan kandungan kulat , air pancaran matahari.
Sementara itu, pokok kecil yang tumbuh kian membesar dan menyalurkan akar kedalam
bahagian bangunan. Lama-kelamaan akan menyebabkan rekahan, retak dan
menanggalkan bahan-bahan binaan yang longgar.

Pereputan sering berlaku pada bahagian-bahagian bangunan yang banyak


mengalami kelembapan. Tempat-tempat yang sering berleku pereputan ialah pada
bahagian-bahagian bangunan yang mudah diresapi atau ditembusi air tetapi sukar
mendapat cahaya matahari atau sukar mendapat peredaran udara yang boleh
mengeringkannya kembali. Bahagian-bahagian yang selalu menghadapi masalah ini ialah
bahagian yang berkaitan bumbung bangunan dan bahagian yang berhampiran dengan
bilik air.(Dr. Ahmad b. Ramly, 2002)

2.4.7.4 Kenaikan Paras Air

Kesan ini berlaku kerana air meresap kedalam bangunan melalui binaan berliang,
lubang yang tidak tertutup, pemeluwapan, tindakan rerambut dan sebagainya. Ini akan
mendatangkan masalah kelembapan pada dinding bangunan, boleh mengurangkan
kekuatan struktur akibat karatan dalaman, merosakkan lepaan dan cat bangunan.