Anda di halaman 1dari 1

PERMOHONAN IZIN

Kepada :
Yth, Kepala Puskesmas Kecamatan Way Krui
Di tempat.

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: dr. Ryan Ardiansyah

Jabatan

: dokter internsip

Bersama ini saya bermaksud untuk mengajukan izin tidak masuk kerja
selama tiga hari dikarenakan ada keperluan keluarga.
Demikian surat izin ini saya buat. Atas perhatian dan pengertiannya
saya ucapkan terima kasih.

Krui, 12 Desember
2014
Hormat saya

dr. Ryan Ardiansyah