Anda di halaman 1dari 1

NAMA : ____________________________

KELAS : ___________________

UJIAN DIAGNOSTIK (PEMBUNDARAN)


Kemahiran

: Bundar Sebarang Nombor Hingga 1000 Kepada Puluh Dan Ratus Terdekat

Arahan

: Selesaikan

1. Bundarkan
a. 67
b. 91
c. 12
d. 55
e. 34
2. Bundarkan
a. 156
b. 859
c. 383
d. 902
e. 627
3. Bundarkan
a. 273
b. 484
c. 978
d. 198
e. 103
4. Bundarkan

a.
b.

kepada puluh terdekat.


____________
____________
____________
____________
____________
kepada puluh terdekat.
____________
____________
____________
____________
____________
kepada ratus terdekat.
____________
____________
____________
____________
____________
kepada puluh dan ratus terdekat.
Nombor
899
125

Puluh terdekat

Ratus terdekat