Anda di halaman 1dari 22

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

BAGIAN 1
WAKTU : 15 MENIT
SOAL
: 25 BUTIR
PETUNJUK :
Untuk Soal 1 25 berikut ini pilihlah kata-kata yang bertanda A, B, C, D atau E yang
mempunyai arti SAMA atau PALING DEKAT dengan kata yang dicetak dengan huruf
capital (huruf besar) yang terdapat diatas kata-kata tersebut.
Tulislah jawaban anda pada LEMBAR JAWABAN

1. EVOKASI
a. Penggugah rasa
b. Penilaian
c. Perubahan
d. Pengungsian
e. Ijin menetap

2. PROTESIS
a. Hipotesis
b. Praduga
c. Thesis
d. Disertasi
e. Buatan
3. DIKOTOMI
a. Dibagi dua
b. Dua kepala
c. Kembar dua
d. Dua kekuatan
e. Dwi fungsi

Page

5. NARATIF
a. Prosa
b. Puisi
c. Deskriftif
d. Timbal balik
e. Terinci

4. SINE QUA NON


a. Tiada berair
b. Harus ada
c. Air mineral
d. Kelengkapan
e. Selalu negative

6. KISI-KISI
a. Alat menangkap ikan
b. Alat hitung
c. Table
d. Terali
e. Pola kerja

7. MUDUN
a. Problema
b. Beradab
c. Referensi
d. Setuju
e. Mufakat
8. BOGA
a. Pakaian kebesaran
b. Makanan kenikmatan
c. Dekorasi tata ruang
d. Pakaian pengantin
e. Rumah tinggal
9. TANUR
a. Jamur
b. Kotoran hewan
c. Perapian
d. Pakaian kuda
e. Perkakas tukang
10. IMBASAN
a. Imaginasi
b. Ikatan
c. Ilusi
d. Isapan
e. Dorongan

Page

12. ANJUNG
a. Dayung
b. Panggung
c. Buyung
d. Puji
e. Angkat

11. KEDAP
a. Keragu-raguan
b. Rapat
c. Tembus
d. Kelambatan
e. Penganan

13. KESAHIHAN
a. Keberlakuan
b. Kesalahan
c. Kematangan
d. Kemantapan
e. Kebenaran
14. DAUR
a. Baur
b. Produk
c. Tingkatan
d. Proses
e. Siklus
15. MOTILITAS
a. Angka kematian
b. Sebangsa hewan
c. Gerak
d. Dorongan
e. Pukulan
16. IMSONIA
a. Tidur
b. Emas
c. Sedih
d. Tak bisa tidur
e. Kenyataan
17. ABSURB
a. Mengada-ada
b. Tidak mustahil
c. Absen
d. Hadir
e. Tidak hilang

Page

19. BADUNG
a. Tukang kayu
b. Berdahak tanpa henti
c. Nakal
d. Kerja keras
e. Generasi muda

18. BAHADUR
a. Malapetaka
b. Takabur
c. Satria
d. Perang besar
e. Sombong

20. DURKARSA
a. Niat jahat
b. Penjahat
c. Perampok
d. Swakarsa
e. Kenalakan remaja
21. BAHAR
a. Banjir
b. Laut
c. Roti bakar
d. Roda Kereta
e. Danau buatan
22. DUAJA
a. Bersifat ganda
b. Bendera
c. Selalu berdua
d. Bersahaja
e. Kaum Duafa

23. KULINER
a. Buruh bangunan
b. Tukang kayu
c. Masakan
d. Kulkas berukuran kecil
e. Padang pasir
24. MOTALITAS
a. Mortal
b. Moralis
c. Totalitas nilai
d. Gerak
e. Kematian

Page

26. MAHSUL
a. Maha Besar
b. Bisul
c. Barang Lekas Busuk
d. Hasil
e. Kesedihan

25. KLEPTOFOBIA
a. Perokok
b. Penderita ginjal
c. Takut kecurian
d. Mimpi buruk
e. Hobby memasak

27. MAIR
a. Cuaca
b. Awan berkabut
c. Dusta
d. Kematian
e. Durhaka

28. GASTRONOMI
a. Pemberdayaan daerah tertinggal
b. Master plan Perkotaan
c. Otonomi daerah
d. Ilmu pertambangan
e. Tata boga
29. KATASTROFE
a. Malapetaka besar
b. Tropi piala
c. Kejuaraan
d. Nominasi
e. Kedudukan
30. LUNGSAR
a. Terlentang
b. Terlanjur
c. Terjatuh
d. Terluka
e. Terkontaminasi
31. LUNGSUR
a. Meluncur turun
b. Barang rongsokan
c. Lemah
d. Mendaki
e. Berduka

Page

34 MAIT
a. Mayat
b. Pancing
c. Alat
d. Asbak
e. Maut

32. MAHIA
a. Sumber
b. Maha Bahaya
c. Manakala
d. Tukang batu
e. Kerajaan

33. MAKAR
a. Tipu muslihat
b. Sari kedelai
c. Bunga Mawar
d. Pedang
e. Rumput laut
34. MALIS
a. Pucat
b. Debu
c. Malapetaka
d. Tali sepatu
e. Sepeda gayung
35. PRIMPEN
a. Tersimpan rapi
b. Pola kerja
c. Kedap suara
d. Jajan
e. Kemarau
36. AGA
a. Angkuh
b. Buta huruf
c. Derita
d. Senyum
e. Lokasi
37. AGORAFOBIA
a. Gangguan rasa takut tempat ramai
b. Gangguan takut pada tempat ketinggian
c. Gangguan takut pada bau busuk
d. Gangguan takut pada Binatang bus
e. Gangguan takut pada kecurian

Page

39. BACO
a. Kuli bongkar muat kapal
b. Mengacau
c. Kabut
d. Hujan lebat
e. Bangkrut

38. AGRAFIA
a. Luka pada otak
b. Luka pada kaki
c. Luka pada pinggang
d. Luka pada sendi
e. Luka pada urat

40. DURA
a. Gelisah
b. Senang
c. Gemuruh
d. Petir
e. Banjir
41. DUSUR
a. Peraturan
b. Rehabilitasi
c. Penggusuran
d. Penundaan
e. Pelaksanaan
42. GANDARIA
a. Ketela pohon
b. Kelapa sawit
c. Peti kemas
d. Kardus
e. Duta bangsa
43. GAPIL
a. Usil
b. Suka
c. Duka
d. Catatan sipil
e. Porak poranda
44. GLOSARIUM
a. Kamus praktis
b. Pedang sakti
c. Ceritera pendek
d. Catatan kaki
e. Nota

Page

46. GRATIFIKASI
a. Hadiah
b. Karya sastra
c. Lukisan
d. Gambar
e. Denda

45. GRAHITA
a. Mengerti
b. Bongkar muat
c. Suka cita
d. Damai
e. Sejahtera

47. TESTIMONY
a. Kesaksian
b. Perubahan Perundangan
c. Kriminal
d. Amuk masa
e. Demonstrasi
48. BINER
a. Sepasang
b. Nomor urut
c. Penumberan
d. Series angka
e. Perangkat lunak
49. PRETENSI
a. Dalih
b. Asumsi
c. Konsep
d. Transfer
e. Santai
50. KAGOK
a. Tidak lancar
b. Kapok
c. Jera
d. Sejenis alat pemintal
e. Suara parau

51. PRESUMSI
a. Pernyataan tidak didukung bukti
b. Dukungan moral
c. Etika
d. Aturan moral
e. Dukungan bukti empiris

Page

53. PIAWAI
a. Licik
b. Pandai
c. Tangguh
d. Mempesona
e. Terkemuka

52. GRANULA
a. Butir
b. Bulir
c. Pasir
d. Bubuk
e. Gula

54. ANGSTROM
a. 1 per 10 juta mm
b. 1 per 1 juta mm
c. 1 per 100 ribu mm
d. 1 per 10 ribu mm
e. 1 per seribu mm
55. PREOKUPASI
a. Kompulsi
b. Obsesi
c. Posesi
d. Presipitasi
e. Sentimental
56. NAIK DAUN
a. Tenar
b. Bergaya
c. Berjaya
d. Bahagia
e. Ekspansi

57. INSOMNIA
a. Badan tidak sehat
b. Suhu badan tinggi
c. Ingatan masa lalu hilang
d. Tidak bernafsu makan
e. Tidak dapat tidur
58. TANUR
a. Bibit jamur
b. Pakaian kuda
c. Kotoran hewan
d. Tempat perapian
e. Alat pertukangan

Page

60. RESOLUSI
a. Rekomendasi
b. Deliberasi
c. Referendum
d. Rekonsiliasi
e. Determinasi

59. TAMPIL PERTAMA KALI


a. Primadona
b. Primisima
c. Primipara
d. Inogurasi
e. Debut

61. DOKTRINER
a. Pragmatik
b. Dogmatik
c. Opensif
d. Oposisi
e. Supresif
62. KOMPENDIUM
a. Ringkasan
b. Catatan
c. Kliping
d. Kutipan
e. Resensi
63. RESITAL
a. Pembangkangan
b. Pemindahan
c. Penerimaan
d. Rongrongan
e. Hafalan
64. REMEDIAL
a. Penyederhanaan
b. Pembedahan
c. Penengahan
d. Pembetulan
e. Pengitaran
65. DIOPRI
a. Dua pilihan
b. Pohon berumah dua
c. Dua diantara tiga
d. Penglihatan ganda
e. Kekuatan lensa

Page

67. DAMPAK
a. Imbas
b. Impas
c. Impak
d. Impresi
e. Implikasi

10

66. DESTILASI
a. Rekonstruksi
b. Ekstraksi
c. Dehidrasi
d. Restitusi
e. Derivasi

68. PRADUGA
a. Prakira
b. Pradata
c. Apriori
d. Presumsi
e. Prejudis
69. PROKSIMAL
a. Tercepat
b. Terdekat
c. Terpadat
d. Terpenting
e. Terkuat
70. KARAT
a. 0.5 gram
b. 0.4 gram
c. 0.3 gram
d. 0.2 gram
e. 0. 1 gram
71. TAKSONOMI
a. Studi perpajakan
b. Indicator bea perjalanan
c. Kumpulan altikel ilmiah
d. Petunjuk pengisian pajak
e. Aturan klasifikasi

Page

11

LANJUTKAN KE BAGIAN 2 SUBTES 1 ..

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BAGIAN 11
WAKTU : 15 MENIT
SOAL
: 25 BUTIR
PETUNJUK :
Untuk Soal 80 89 berikut ini pilihlah kata-kata yang bertanda A, B, C, D atau E
yang merupakan PADANAN KATA atau PADANAN PENGERTIAN yang dicetak dengan
huruf capital (huruf besar) yang terdapat diatas kata-kata tersebut.
Tulislah jawaban anda pada LEMBAR JAWABAN

72. KOAGULASI
a. Pelekatan
b. Pengentalan
c. Penggumpalan
d. Pengkristalan
e. Penghamburan
73. LAPISAN-LAPISAN HORIZONTAL
a. Tektonik
b. Terakota
c. Striata
d. Teraso
e. Strata
74. PERNYATAAN TERSAMAR
a. Anagram
b. Enigma
c. Apitet
d. Epitom
e. Atanoma

Page

76. TUKAK
a. Biang
b. Busuk
c. Borok
d. Bongkok
e. Bengkok

12

75. OBELISK
a. Oval memanjang
b. Hewan berkepala manusia
c. Patung raksasa
d. Berbentuk tugu
e. Mirip lonceng

77. BIDAL
a. Pepatah sindiran
b. Penutup kepala
c. Pakaian temanten
d. Peralatan montir
e. Perahu nelayan
78. SAHDU
a. Bersahaja
b. Khidmad
c. Formal
d. Redup
e. Sedih
79. PERINTAH
a. Introduktif
b. Interogatif
c. Introjektif
d. Deklaratif
e. Imperative
80. DELIK
a. Pelanggaran susila
b. Tindak perdata
c. Pengaduan
d. dakwaan
e. gugatan

Page

13

81. MODULASI
a. Bipolarisasi
b. Regimentasi
c. Segmentasi
d. Relokasi
e. Regulasi

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Petunnjuk :
Untuk soal 90 sampai dengan 118 berikut ini pilihlah dari kata-kata yang bertanda A,
B, C, D atau E yang merupakan LAWAN KATA atau LAWAN PENGERTIAN kata yang
dicetak dengan huruf besar ( huruf kapital) yang terdapat diatas kata-kata tersebut.
82. DEDUKSI
a. Reduksi
b. Konduksi
c. Introduksi
d. Analitik
e. Induksi
83. EPILOG
a. Hipilog
b. Catalog
c. Dialog
d. Analog
e. Prolog
84. HIPOTESIS
a. Tesis
b. Bukti
c. Dalil
d. Asumsi
e. Epitasis
85. SENTRIFUGEL
a. Peripheral
b. Perifugel
c. Sentripetal
d. Sentriferal
e. Peristaltik

Page

87. IMIGRASI
a. Transmigrasi
b. Migrasi
c. Urbanisasi
d. Emigrasi
e. Nomadik

14

86. AFIRMATIF
a. Positif
b. Negative
c. Alternative
d. Deskriftif
e. Analitik

88. RESESI
a. Deregulasi
b. Persaingan
c. Keramaian
d. Kemajuan
e. Keuntungan
89. ASKERTISME
a. Hedonisme
b. Humanisme
c. Empirisme
d. Nativisme
e. Pembatasan
90. DEPRESIf
a. Impresif
b. Linglung
c. Maniak
d. Cermat
e. Represif

a.
b.
c.
d.
e.

ANTESEDEN
Preseden
Episeden
Konsekuen
Proposito
Alternative

a.
b.
c.
d.
e.

HIBRIDA
Bibit
Hasil
Bobot
Murni
Tahan hama

a.
b.
c.
d.
e.

INTROYEKSI
Proyeksi
Ekstroyeksi
Penolakan
Penipuan
Ekstrapolasi

93.

94.

Page

92.

15

91. SEKULER
a. Ilmiah
b. Duniawi
c. Rokhaniah
d. Keagamaan
e. Tradisional

a.
b.
c.
d.
e.

AMORP
Bermoral
Sentimental
Berpisah
Rasa benci
Berbentuk

a.
b.
c.
d.
e.

SERIAL
Periodic
Parallel
Overlap
Tunggal
Tandem

a.
b.
c.
d.
e.

REKTO
Orto
Ekto
Endo
Verso
Retro

a.
b.
c.
d.
e.

DORMAN
Laten
Aktif
Alert
Elastic
Binignan

100.
a.
b.
c.
d.
e.

FANATIK
Superficial
Toleran
Kafir
Kordial
Inklusif

101.
a.
b.
c.
d.
e.

NISBI
Vakum
Fiktif
Relatif
Absolute
Tak terhingga

96.

97.

98.

99.

16

a.
b.
c.
d.
e.

NISBI
Fiktif
Relatif
Absolute
Vakum
Tak terhingga

Page

95.

RESIPROKAL
Rejektif
Galan
Resisten
Individual
Simbiotikal

104.
a.
b.
c.
d.
e.

REKALSITRAN
Penganut
Pelenturan
Pelunturan
Pengapuran
Pembangkang

105.
a.
b.
c.
d.
e.

SEDATIF
Stimulan
Hipnotik
Narkotik
Anastetik
Prophilaktik

106.
a.
b.
c.
d.
e.

OBLIK
Ordinal
Diagonal
Orthogonal
Kanonikal
Horizontal

107.
a.
b.
c.
d.
e.

AMORPH
Membenci
Berbentuk
Bergelimang
Mengaduk
Bermoral

108.
a.
b.
c.
d.
e.

KATION
Ion
Neon
Proton
Anion
Electron

17

103.
a.
b.
c.
d.
e.

FENOTIP
Somatip
Monotip
Genotip
Stereotip
Pseudotip

Page

102.
a.
b.
c.
d.
e.

109.
a.
b.
c.
d.
e.

HIPOTESIS
Antithesis
Sintesis
Asumsi
Dalil
Tesis

110.
a.
b.
c.
d.
e.

DEFEKTIF
Faktual
Anggun
Bersih
Utuh
Aman

Page

18

TERUSKAN KE BAGIAN III :

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BAGIAN III
WAKTU : 15 MENIT
SOAL
: 25 BUTIR
Petunjuk :
Untuk soal 61-65 berikut ini pilihlah pasangan kata-kata yang bertanda A, B, C, D,
atau E yang merupakan PADANAN HUBUNGAN YANG PALING SERUPA dengan
hubungan pasangan kata-kata yang dicetak dengan huruf kapital ( huruf besar ) yang terletak
diatas dengan kata-kata tersebut.

Tuliskanlah jawaban anda pada LEMBAR JAWABAN


111.
a.
b.
c.
d.
e.

PIRINGAN : DISKOTEK =
Kata
: Kamus
Dagangan
: Etalase
Tanaman
: Pot
Penjahat
: Penjara
Buku
: Perpustakaan

112.
a.
b.
c.
d.
e.

HANGGAR : TERBANG
Satelit
: Mengorbit
Kandang : Lari
Galangan : Merakit
Restoran : Makan
Garasi
: Reparasi

113.
a.
b.
c.
d.
e.

BATUK
Radang
Macet
Sakit
Bocor
Letupan

114.
a.
b.
c.
d.
e.

CHOPIN : CHEKOV
Ekonom : Politikus
Dramawan : Sejarahwan
Composer : Pengarang
Penyani : Komponis
Pelukis
: Pengarang

115.
a.
b.
c.
d.
e.

ANJING
Ikan
Kunci
Daun
Gunung
Sungai

HIDUNG
Mulut
Lubang
Stomata
Kepundan
Muara

19

:
:
:
:
:
:

TENGGOROKAN
Gejala
Polusi
Obat
Talang
Sumbatan

Page

:
:
:
:
:
:

116.
a.
b.
c.
d.
e.

METEOROLOGI :
Astronomi
:
Pedagogik
:
Antropologi
:
Patologi
:
Gerontology
:

117.
a.
b.
c.
d.
e.

PANAS
Hujan
Hangat
Abu
Dingin
Terang

118.
a.
b.
c.
d.
e.

DIAMETER : LINGKARAN
Diagonal : Segi empat
Sudut
: Tegak lurus
Radius
: Busur
Ekuator : Bumi
Tinggi
: Segitiga

119.
a.
b.
c.
d.
e.

MANIA
Demam
Coma
Latihan
Kejujuran
Depresi

120.
a.
b.
c.
d.
e.

GEMPA :
Warna
:
Tinggi
:
Kecepatan :
Angin
:
Sudut
:

121.
a.
b.
c.
d.
e.

SOSIOMETRI : HUBUNGAN
Filologi
: Kejuaraan
Memografi : Dada
Cinografi : Cinema
Koreografi : Tari
Zymografi : Cat

122.
a.
b.
c.
d.
e.

RUMPUTAN : PALMA
Ketela
: Mangga
Beras
: Kelapa
Papaya
: Semangka
Sagu
: Gandum
Pala
: Jagung

:
:
:
:
:
:

CUACA
Fisika
Sekolah
Fosil
Penyakit
Keturunan

API
Air
Listrik
Arang
Beku
Matahari

: KEGIRANGAN
: Gejala
: Ketidak-sadaran
: Kegiatan
: Keuntungan
: Kemurungan

Page

20

SEISMOGRAPH
Fotometer
Altimeter
Teodolit
Pariskop
Anemometer

123.
a.
b.
c.
d.
e.

MANO
Spedo
Galvane
Volto
Photo
Visko

124.
a.
b.
c.
d.
e.

JANTUNG
Otak
:
Kulit
:
Monitor :
Militer
:
Hati
:

125. KADAL
a. Burung
b. Ikan
c. Kucing
d. Kuda
e. Lele

: TEKANAN
: Putaran
: Aliran
: Cahaya
: Peka
: Kental

:
:
:
:
:
:

: ECG
EEG
VTR
GSR
GMT
GLX
REPTIL
Aves
Avertebra
Vertebra
Emniphor
Emphibi

PETUNJUK :

ISOTERMAL : SUHU = isomeri :


Modul
Molekul
Momentum
Mobilitas
Motilitas

127.
a.
b.
c.
d.
e.

PANAMA : PANAMA = suriname :


Jawa
Guyana
Caracas
Paramaribo
Amerika serikat

128.
a.
b.
c.
d.
e.

MASA DEPAN : FUTURIS = artifak :


Arkeolog
Arsitek
Artisan
Aristocrat
Artos

Page

126.
a.
b.
c.
d.
e.

21

Untuk soal 85-90 berikut ini pilihlah kata-kata yang terletak dibelakang tanda sama
dengan (=) SEPADAN atau SERUPA dengan hubungan pasangan kata-kata yang dicetak
dengan huruf capital (huruf besar).

129.
a.
b.
c.
d.
e.

LEBAH : ULAR = arsen :


Karbit
Premium
Tuba
Ganja
Dupa

130.
a.
b.
c.
d.
e.

ANTIBIOTIKA : VIRUS = penawar :


Keracunan
Air laut
Demam
Harga
Bisa

131.
a.
b.
c.
d.
e.

JAWA : SUKU = soto :


Madura
Ayam
Porsi
Boga
Koki

132.
a.
b.
c.
d.
e.

BULAN : BUMI : bumi :


Planet
Matahari
Orbit
Bintang
Bulan

134.
a.
b.
c.
d.
e.

RAMALAN : ASTROLOGI = bangsa :


Sosiologi
Antropologi
Demografi
Etnologi
Psikologi

135.
a.
b.
c.
d.
e.

ES : AIR = air :
Mendidih
Membeku
Uap
Cair
Basah

22

PEDATI : KUDA = pesawat :


Sayap
Landasan
Pilot
Pramugari
Baling-baling

Page

133.
a.
b.
c.
d.
e.