Anda di halaman 1dari 3

Doa Sebelum Belajar

Robbii Zidnii Ilmaa, Warzuqnii Fahmaa, Wajalnii Minash-Shoolihiin


Amiin Ya Robbal Aalamiin
Artinya : Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku karunia untuk
dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orangorang yang shoolih. Ya Allah kabulkanlah doaku ini.

Doa Sesudah Belajar


Aallohumma Arinal Haqqo Haqqon Warzuqnattibaaahu. Wa Arinalbaathila
Baa-Thilan Warzuqnajtinaabahu
Artinya : Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehinggga kami
dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami
dapat menjauhinya
Doa agar diberi kemudahan
Allaahumma laa sahla illaa maa jaaltahu sahlan wa anta tajalul hazna
idzaa syita sahlan.
Artinya : Ya Allah, Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan
mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah, apabila Engkau
menghendakinya.
Doa ketika menghadapi Ujian
Bismillah, Allaahumma allimnii bimaa yanfaunii wanfanii bimaa allamtanii
innaka antal aliimulkhabiiru
Artinya : Ya Allah, ajarilah aku akan segala hal yang bermanfaat bagiku dan
berilah manfaat semua pengetahuan yang telah aku pelajari. Sungguh
Engkau Zat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana
Allahummaj'allumi wal imtihanaati Minannasihiina.
Artinya : Ya Allah jadikanlah belajar & ujianku berada dalam keberhasilan.

Do'a Menghadapi Ujian


Do'a Sebelum Belajar dan Menghapal
"Ya Allah, aku memohon kepadamu pemahaman para nabi dan kekuatan hapalan
para rasul dan malaikat muqarrabin. Ya Allah keluarkan kami dari kegelapan
waham, dan muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, bukakanlah bagi kami
dengan mengetahui ilmu, perbaiki akhlak kami dengan kebijaksanaan, bukakan
bagi kami pintu-pintu kedermawananmu dan khazanah kasih-sayang-Mu, wahai
dzat yang paling penyayang di antara para penyayang. Ya Allah jadikanlah lidahlidah kami menjadi ramai dengan menyebut-Mu, dan hati kami dengan rasa takut
kepada-Mu dan batin kami dengan ketaatan kedapa-Mu. Sesungguhnya engkau
Maha Kuasa atas segala sesuatu dan cukuplah bagi kami Allah sebaik-baiknya
pengurus"
Do'a Ketika Selesai Belajar dan Menghapal
"Ya Allah, aku titipkan kepada-Mu apa yang telah aku baca dan aku hapalkan juga
aku pelajari, maka kembalikanlah kepadaku ketika aku membutuhkan,
sesungguhnya Engka Mahakuasa atas apa yang Engkau kehendaki"
Do'a Persiapan Untuk Ujian
"Ya Allah, sesungguhnya aku berserah diri kepadamu, kau serahkan urusanku
kepadamu, tidak ada tempat berdo'a dan tempat keselamatan dari-Mu kecuali
kepada-Mu. Tidak ada tuhan selain Allah yang maha bijaksana dan maha mulia,
Tuhan penguasa arasy yang agung"
Do'a Memasuki Ruangan Ujian
"Rabb, masukanlah aku ke tempat masuknya kebenaran, dan keluarkanlah aku dari
tempat keluar yang benar, dan jadikanlah bagiku dari sisi-Mu kekuasaan yang
memberikan pertolongan"
Do'a Ketika Memulai Menjawab Soal
"Rabb, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah bagiku urusanku, lepaskanlah ikatan
dari lidahku, biarkan merema memahami ucapanku, dengan nama Allah yang maha
membuka dan maha mengetahui. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang
Engkau buat sesuatu menjadi mudah. Engkau Engkaulah yang membuat kesusahan
menjadi mudah (ringan) ketika Engkau kehendaki. Tidak ada tuhan selain Engkau.
Mahasuci engkau, sesungguhnya Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.
Wahai dzat yang maha hidup, wahai dzat yang maha berdiri sendiri, dengan
rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Rabb, sesungguhnya ada kemadaratan yang
meliputiku, dan engkau maha penyayang diantara para penyayang."

Do'a Ketika Lupa


"Ya Allah, wahai dzat yang menghimpun manusia pada hari yang tidak ada
keraguan di dalamnya, kumpulkanlah atas apa yang membuat aku lalai. (kemudian
membaca surat al-dhuha)"
Do'a Ketika Selesai Mengerjakan Soal Ujian
"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami dengan ini,
dan bukanlah kami benar-benar mendapat petunjuk seandainya Allah tidak
menunjukkan kepada kami"