Anda di halaman 1dari 3

RUSUHAN DAN DEMONSTRASI

Sejak kebelakangan ini kita sering dikejutkan dengan berita-berita rusuhan


serta demonstrasi secara beramai-ramai yang diadakan bagi menentang
pihak kerajaan. Yang paling terbaru adalah kes demonstrasi Turun yang
diadakan di Dataran Merdeka pada 31 disember 2014 untuk memaksa pihak
kerajaan menurunkan harga minyak.
Rusuhan bermaksud tindakan amok yang dilakukan sekumpulan manusia
dengan melakukan kerosakan didorong oleh rasa ketidakpuasan hati dalam
sesuatu perkara manakala demonstrasi pula memberi maksud bantahan
secara teratur oleh sekumpulan manusia yang dikepalai organisasi atau
pemimpin tertentu juga dalam menyatakan ketidakpuasan hati dalam
sesuatu perkara.Persamaan antara rusuhan dan demonstrasi ialah
perhimpunan sekumpulan manusia dalam mengekspresikan hati dalam
sesuatu perkara.
Peringkat-peringkat dalam tercetusnya rusuhan atau demonstrasi ialah:
i)

Menyebarkan berita dan propaganda untuk menimbulkan rasa

ii)

kebencian dan marah orang ramai.


Pihak-pihak yang berkepentingan akan menetapkan tarikh untuk orang

iii)

ramai berkumpul dan menunjukkan bantahan.


Bantahan biasanya dibuat dijalanan untuk menunjukkan kekuatan

iv)

sokongan dan dipantau oleh polis-polis anti rusuhan.


Dalam proses bantahan, mereka yang menyertai demonstrasi biasanya

v)

akan memekakkan telinga dengan arahan-arahan polis.


Apabila ada provokasi secara berlebihan, maka akan berlakulah
rusuhan.

Selalunya rusuhan ini berlaku kesan daripada keadaan kerja serta taraf hidup yang
reuk, penentangan terhadap kerajaan, penentangan terhadap cukai, konflik antara
kaum dan keluarga. Contoh-contih rusuhan dan demonstrasi yang berlaku di

Malaysia ialah perhimpunan BERSIH, demonstrasi turun harga barang serta


Himpunan Guling Kerajaan.
Faktor-faktor berlakunya rusuhan dan demonstrasi ini berkait rapat dengan konsep
hubungan insan. Hal ini berlaku apabila gagalnya interaksi di kalangan manusia
samada dalam organisasi ataau secara peribadi dalam bentuk konflik atau
bekerjasama.

Dalam

konteks

ini,

seseorang

pemimpin

negara

contohnya

seharusnya dapat bijak berinteraksi dengan rakyat-rakyat dengan cara memahami


sikap

mereka,

menjaga

hubungan

sosial,

meningkatkan

komunikasi

serta

memberikan motivasi kepada mereka seperti yang telah diusulkan di dalam


eksperimen Hawthorne Elton Mayo.
Abraham Maslow ada mengatakan bahawa manusia mempunyai keperluan iaitu
fisiologi, keselamatan, sosial, penghormatan diri dan pencapaian kendiri yang mana
keperluan-keperluan inilah yang mepengaruhi tingkah laku manusia. Oleh itu,
sebagai pemimpin negara yang bertanggungjawab

haruslah mengutamakan

kepentingan-kepentingan ini bagi mengelakkan tingkah laku masyarakat berada


diluar kawalan. Sebagai contoh, pada hari ini rakyat Malaysia sering kali merungut
tentang kenaikan harga minyak, harga rumah serta cukai. Pemimpin sewajarnya
mengambil inisiatif-inisiatif tertentu bagi mengurangkan masalah kenaikan harga ini
kerana

perkara

inilah

yang

menyebabkan

kebangkitan

rakyat

melakukan

demonstrasi serta rusuhan bagi membantah kenaikan harga barangan ini serta
melakukan provokasi terhadap pemimpin-pemimpin serta menteri-menteri negara.
Hal ini secara tidak langsung telah menjejaskan imej negara Malaysia sebagai
negara yang aman di mata pandangan negara-negara luar.
Namun begitu, hal ini tidak boleh disalahkan kepada para pemimpim sahaja. Rakyat
juga seharusnya membantu para pemimpin menjaga keamanan negara dengan
cara mengelakkan diri daripada terjebak didalam demonstrasi yang tidak sihat
mahupun

rusuhan.

Rakyat

sepatutnya

menjaga

hubungan

mereka

dengan

pemimpin seperti yang telah dijelaskan di dalam teori Islam mengenai hubungan
insan iaitu manusia haruslah menjaga hubungan mereka sesama manusia. Selain
itu,andaian Islam mengatakan tentang manusia bahawa manusia merupakan
manusia yang cerdik, boleh kawal diri serta bertangunggjawab. Oleh yang
demikian, rakyat Malaysia khususnya menyedari tangunggjawab mereka bersama

pemimpin untuk menjaga nama baik negara serta mengawal segala kemarahan
serta ketidakpuasan hati mereka dengan cara tidak bertindak secara melulu seperti
merusuh.
Kesimpulannya, semua pihak tidak kira pihak pemimpin, pembangkang mahupun
rakyat biasa perlu mencari atau mengenal pasti identiti diri mereka sendiri sebagai
penghuni bumi Malaysia yang menjurus kepada konsep kendiri masing-masing.
Setiap golongan perlu menyedari peranan sosial mereka untuk menjaga nama baik
negara tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri dan menerapkan nilai-nilai
dan kepercayaan masing-masing selaras dengan budaya rakyat Malaysia yang telah
diwarisi sejak dari dahulu lagi. Sesungguhnya kita tidak dapat mengubah alam
sekeliling tetapi kita boleh mengubah diri kita sendiri.