Anda di halaman 1dari 17

Tutorial 10: Bidang

menggambar dalam PSV

Definisi Menggambar
Adalah satu representasi visual sesuatu objek atau
imej yang dihasilkan di atas permukaan rata.
Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan
melalui aplikasi warna di atas permukaan rata.
Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan
lebih jelas tentang sesuatu objek
Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk
grafik.
Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2
dimensi
Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu
kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek

Alat, Media dan Teknik


Murid minat menghasilkan kerja-kerja seni
menggunakan pelbagai jenis kertas yang
berbagai tekstur, warna dan berbagai saiz.
Kertas-kertas lain adalah seperti kertas surat
khabar, majalah, kertas tisu, kertas sampul
surat dan kertas pembungkus hadiah
Alat tulis samada yang berwarna atau tidak
berwarna, media kering atau basah semuanya
amat berguna untuk melengkapkan kerja-kerja
menggambar.

Tujuan Menggambar
Meneroka beberapa teknik yang berbeza
dalam melukis dan membuat gambar.
Menggunakan Asas Senireka dalam
menggambar berdasarkan tema
imaginasi murid.
Menggambar berdasarkan tema,
pengalaman, imaginasi dan fantasi murid
secara manual dan berbantukan
komputer.

(a) Aras Pengetahuan dan


Kefahaman
Memahami konsep dan fungsi setiap
aktiviti yang dipelajari.
Menyatakan perasaan, idea dan
imaginasi diri melalui kegiatan
menggambar.
Menguasai asas seni reka serta
menghasilkan hasil kerja seni visual
yang kreatif dan berfungsi.

(b) Aras Aplikasi dan Analisa


Merasa dan mengenalpasti pelbagai
kesan, benda, alat dan bahan dengan
meneroka dan mencuba secara
spontan.
Mengambil bahagian dalam kegiatan
seni visual dengan perasaan gembira.
Mengenal dan menggunakan elemen
asas seni reka dalam penghasilan
karya secara kreatif.

(c) Aras Sintesis dan


Penilaian
Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan
didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan
yang tidak disukai.
Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam
semua kegiatan seni visual.
Menghargai alam persekitaran serta menghayati
unsur flora dan fauna.
Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama,
brkeyakinan diri, kekemasan, kebersihan serta
mengutamakan keselamatan.
Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan subjek
lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif.

TEKNIK-TEKNIK
MENGGAMBAR
1. Lukisan
. Antara teknik yang sering
digunakan ialah teknik lakaran,
garisan, lorekan, silang-menyilang,
gurisan, gosokan, campuran dan
sebagainya.

2. CATAN
Cara menghasilkan karya dengan
menggunakan bahan mengecat seperti
cat air, cat poster, cat emulsi, cat gloss
dan lain-lain lagi.
Menggunakan pelbagai jenis berus
atau alat improvisasi lain.
Sapuan cat akan menonjolkan karya
dan memberi pelbagai kesan kepada
kandungan dan penyampaian gambar

3. KOLAJ
Menggunakan tampalan dari gubahan
bahan-bahan seperti pelbagai jenis kertas,
bahan buatan manusia dan bahan alam
semula jadi ke atas sesuatu permukaan
seperti kertas atau plastik atau papan
secara bebas dan boleh bertindih.
Bahan yang berlaian sifat atau jalinan
dapat memberi kesan kepada kandungan
dan penyampaian gambar.

4. CETAKAN
Cara menghasilkan karya dengan
mencetak.
Terdapat pelbagai jenis cara cetakan.
Pelbagai media dan bahan cetakan
boleh digunakan.
Untuk cetakan jenis blok, imej pada
blok disediakan dan warna atau
dakwat cetakan dicetak di atas
permukaan kertas.

5.
GOSOKAN
Menggunakan krayon dan gosokkannya di
atas kertas yang diletakkan di atas sesuatu
yang kasar. Contohnya duit syiling
Jalinan di atas objek akan memberi kesan
kepada hasil gosok

6.
STENSILA
N
Menggunakan rupa bentuk gambar yang dikeluarkan dari
alat stensil dengan sesuatu cara supaya meninggalkan
ruang kosong di atas alat stensil tersebut.
Apabila bahan warna disapu di atas stensil yang
diletakkan atas kertas, bahan warna akan melalui ruang
kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh
kertas.
Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat
garis luar rupa bentuk yang dihasilkan

8.
PERCIKAN
Menggunakan alat yang boleh memercikkan
bahan warna seperti berus (jalinan bertitik)
Percikan boleh dihalang dengan
menggunakan sesuatu objek atau kertas.
Objek atau kertas boleh diubah
kedudukannya supaya kesan tindihan
berlakunya apabila warna kedua
dipercikkan

9. RESIS
Menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu
sama lain contohnya warna air dan warna lilin atau
warna air atau cow gum.
Cara dengan menggunakan lilin cair atau pepejal. Lilin
boleh digunakan untuk melukis atau memadamkan
sesuatu kawasan permukaan melukis seperti kertas.
Warna air boleh disapukan ke atasnya iaitu kawasan
yang tidak berlilin. Warna air akan diserap manakala di
kawasan yang berlilin warna air tidak akan diserap.
Lilin akan menolak warna air maka terdapat 2 kawasan
dengan 2 jenis kesan
Peringkat sek rendah guna krayon
Proses batik - teknik resis

Sekian, terima kasih.