Anda di halaman 1dari 3

Proses Kreativiti

Seorang usahawan itu perlu memikirkan idea bagi mengimplementasi


strategi

yang

baru.

Secara

amnya,

sesuatu

idea

tersebut

adalah

diperkembangkan daripada proses kreatif yang mana imaginasi individu


tersebut akan membayangkan, memasukkan dan memajukan dan seterusnya
akan melaksanakan dan sebagai pulangan usahawan dan organisasi akan
mendapat manfaatnya.

Menurut Kuratko dan Hodgetts (2004), terdapat empat fasa atau


langkah utama didalam proses kreatif iaitu :

i.

Fasa 1

Pengumpulan Pengetahuan

Bagi memulakan sesuatu proses kreatif itu, seseorang perlulah


mengumpul

seberapa

banyak

maklumat

dan

informasi

serta

melakukan penyelidikan terhadap maklumat yang telah di dapati. Ini


kerana ia melibatkan aktiviti seperti membaca, perbincangan dengan
rakan yang bekerja dalam bidang yang sama atau didalam kumpulan,
disamping itu menghadiri seminar professional atau sebarang bengkel
yang dianjurkan contohnya bengkel untuk usahawan yang baru.
Melalui pendedahan sebegini terutamanya kepada usahawan, ia dapat
membantu serta memberikan pandangan yang luas mengenai masalah
dan mempunyai asas yang kukuh mengenai krativiti demi untuk

membangunkan

produk

baru,

perkhidmatan

atau

pelaburan

perniagaan.

ii.

Fasa 2

Inkubasi

Di dalam fasa kedua ini, seseorang individu mungkin tidak terlibat


secara langsung dengan sebarang perniagaan yang mungkin berkaitan
dengan aktiviti atau masalah tersebut. Malahan mereka mungkin akan
cuba untuk membuang atau menyelesaikan masalah tersebut dan
membiarkan minda mereka dibawah sedar (subconscious) melakukan
tugas tersebut. Pembangkitan idea yang kreatif amatlah dialu-alukan
tanpa mengira dari mana sumber datang. Perkara seperti ini boleh
berlaku semasa tidur, berehat, membaca bahan yang tidak berkaitan
dengan masalah tersebut, bermain badminton atau sedang meditasi.

iii.

Fasa 3

Idea

adalah

Idea

merupakan

fasa

yang

paling

mengasyikkan

mengenai proses kreativiti. Ini kerana di dalam fasa ini, sesuatu jalan
penyelesaian sesesuatu masalah atau jawapan kepada untuk masalah
yang sedia mungkin telah dijumpai. Tetapi kadang-kala fasa ini juga
dikenali sebagai factor eureka yang mana seseorang itu boleh
memperolehi idea untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara tidak
sengaja. Sebagai contoh: semasa makan, berjalan, mandi dan
sebagainya.

iv.

Fasa 4

Penilaian dan Pelaksanaan

Fasa ini adalah fasa yang terakhir dalam proses kreativiti, oleh itu
usahawan akan menukar idea tersebut menjadikannya sebagai reality
tertutamanya bagi produk baru yang hasilkan. Ini merupakan satu fasa
yang sukar kerana ia memerlukan sedikit keberanian, disiplin,
keyakinan yang tinggi dan ketekunan. Kebolehan dalam menentukan
idea yang boleh dilaksanakan dan dipratikkan akan menentukan
kejayaan seseorang usahawan tersebut di dalam sesuatu perniagaan
yang diceburinya.
Apabila sesuatu idea mula wujud dari fasa ketiga dalam idea
kasar, usahawan perlu mengubah idea tersebut dan menukarkannya
kepada bentuk idea yang terakhir. Kemudian, usahawan tersebut boleh
memilih idea yang terbaik untuk memulakan aktiviti perniagaan yang
menguntungkan

Anda mungkin juga menyukai