Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

Juml
ah

2
.
3
.

4
.
5
.
6
.

Bacaan dan Hafazan


Surah Al-Qariah
Surah Al-Adiyat
Kefahaman
Nuzul Al-Quran
Tajwid
Mad Lin dan Mad Arid Lissukun
Mad Wajib Muttasil dan Mad Jaiz Munfasil
Hadis
Menghormati Tetamu
Akidah
Beriman kepada Qada dan Qadar
Sifat Allah - Wahdaniyah
Sifat Allah Qudrat
Ibadah
Kebersihan Tuntutan Islam
Sucikan Dirimu
Sirah
Kecekalan Dakwah Rasulullah
Bermulanya Kefardhuan Solat
Adab
Keluarga Bahagia

Penilaian

Sintesis

Analisis

Aplikasi

Penilaian

Sintesis

Analisis

Aplikasi

n Pemahama

Tilawah

Juml
ah

Esei
an Pengetahu

1
.

Kandungan

n Pemahama

B
il

an Pengetahu

Objektif

Pemberatan
Bil.
Soala
n

Perat
us
(%)

7
.

Kenali Jiranmu
Membaca, Membina dan Menulis
Pelbagai Jenis Teks
Maklumat di Hujung Jari
Banjir Kilat
Jumlah