Anda di halaman 1dari 8

Confidential

Rancangan Muzik Tahun 6


Ming
gu
1

Zbh

Aspek

Page 1

4/1/2015

Hasil Pembelajaran

Persepsi Estetik
Item 1.1 Irama
1.1.1 Detik
1.1.2 detik berkala

a)Memainkan detik secara


konsisten untuk sepanjang
empat frasa lagu dalam pelbagai
meter.

Persepsi Estetik
Item 1.1 Irama
1.1.3 Meter
2; 4 ; 3 ; 6
4 4 4 8
Pengalaman Muzikal
Item 2.2 Pengalaman muzik
2.2.1 Menyanyi
-kemahiran menyanyi

a)menyatakan meter lagu lagulagu yang diperdengarkan


dengan betul.

Persepsi Estetik
Item 1.1 Irama
1.1.4 Tempo
-lambat ; cepat ; sederhana
-perubahan tempo

ARAS 2
Menyatakan perbezaan dan
perubahan tempo pada lagu
yang diperdengarkan dengan
betul.

Pengalaman Muzikal
Item 2.2 Menyanyi
2.2.2 menyanyi solfa do;
re mi , fa , so , la , ti , do
Persepsi Estetik
Item 1.1 Irama
-Nilai not dan tanda rehat

ARAS 2
Menyanyikan melodi mudah
secara solfa dengan betul.

Ekspresi Kreatif
Item 3.1 Penerokaan

a)menghasilkan satu gubahan


kreatif yang muzikal daripada

-a)menyanyikan pelbagai lagu


dengan baik dari segi
pic,tempo,dan dinamik secara
berpandu.

Aras 2
Mengenal pasti nilai not dan
tanda rehat dalam corak irama
yang diperdengarkan dengan
betul.

Aktiviti

Strategi

Bahan

-mengesan detik berkala pada


lagu.
-memainkan detik berkala
dengan perkusi badan atau alat
perkusi.
-mendengar dan menyanyikan
lagu bermeter 2 ; 4 ; 3 ; 6
4 4 4 8

konstruktivis
me
-kecerdasan
pelbagai
-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kibod
-kaset
-carta

-menyanyikan pelbagai jenis lagu


dalam meter 2 ; 4 ; 3 ; 6 secara
4 4 4 4
solo dan berkumpulan dengan
tumpuan kepada
tempo.pic,dinamik dan mud.
-mendengar dan menyanyikan
lagu dalam pelbagai tempo.
-melukis grafik untuk mewakili
perbezaan dan perubahan
tempo.

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kibod
-kaset

-kecerdasan
pelbagai
konstruktivis
me
-BCB
-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kibod
-kaset
-carta

-kecerdasan
pelbagai
-BCB
konstruktivis
me
-kecerdasan
pelbagai

-kaset
-kibod
-kad
imbasan

-latihan solfa dengan pic


do;re;mi;fa;so;la;ti;do tanpa dan
isyarat tangan (Curwen/Kodaly)
-menyanyikan lagu dengan solfa.
-memadankan nilai not yang
diperdengarkan dengan memilih
kad imbasan yang disediakan.
-memadankan corak irama yang
diperdengarkan dengan memilih
kad imbasan yang disediakan.
-menghasilkan pelbagai kesan
bunyi daripada sumber bunyi

Hak Cipta Terpelihara

-kibod
-kaset

-kibod
-kaset
-carta

-alat
muzik

Confidential
Rancangan Muzik Tahun 6

10

11

12

Zbh

Page 2

4/1/2015

-pengalaman menemui
meneroka pelbagai bunyi ;
perkusi badan ; bahan
improvisasi

pelbagai kesan bunyi yang


ditetapkan.

Persepsi Estetik
Item 1.1 Irama
1.1.5 Corak Irama
rentak joget ; sumazau

b)mengecam lagu berentak joget


dan sumazau daripada
sekumpulan lagu yang
diperdengarkan dengan betul.

Pengalaman Muzikal
Item 2.2 Pengalaman muzik
2.2.3 Teknik dalam
permainan perkusi
-aplikasi teknik
~memegang
~memainkan
Persepsi Estetik
Item 1.2 Melodi
1.2.1 Pic
-aras
tinggi;rendah;tengah;terting
gi;terendah
Pengalaman Muzikal
Item 2.2 Pengalaman muzik
2.2.4 memainkan alat
perkusi
-kemahiran bermain dan
membaca notasi
~corak irama
~meter
~dinamik
~tempo
Persepsi Estetik
Item 1.2 Melodi
1.2.1 Pic

a)memainkan dram getar, dram


tenor dan alat perkusi lain
dengan betul mengikut skor
sepanjang 4 bar.

Aras 2
-mengenal pasti pic tertinggi dan
terendah dalam keratan lagu
yang diperdengarkan dengan
betul.
a)memainkan corak irama
sepanjang empat bar dalam
pelbagai meter dengan betul dari
segi detik,tekanan,tempo dan
dinamik.

Aras 2
-menyatakan jenis pergerakan
pic pada keratan lagu yang

seperti suara,alat muzik


sebenar,alat muzik improvisasi
dan perkusi badan.
-memainkan alat muzik dengan
cara tidak konvensional.
-mendengar dan menyanyikan
lagu-lagu berentak Mac,Masri,
Zapin,,Joget,Sumazau.
-membanding beza pelbagai
rentak yang diperdengarkan.
-latihan mengendali dan
memainkan dram getar,dram bes
dan alat perkusi lain.
-memainkan alat muzik
mengiringi nyanyian dan muzik
instrumental.
(rujuk HSP m/s 80)
-mendengar,membunyikan pic
tinggi,rendah,tengah,tertinggiter
endah dalam lagu yang
diperdengarkan.
-mengecam aras pic dalam siri
bunyi yang dimainkan.
-menyanyi dan memainkan
pelbagai jenis lagu dalam meter
2 , 4 , 3 , 6 secara solo dan
4 4 4 8 berkumpulan.
-membaca notasi dan
memainkan ostinato irama.
-memainkan alat perkusi secara
ensembel.

-BCB
konstruktivis
me

-alat
improvisa
si

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kaset
-kibod
-kad
imbasan

-kecerdasan
pelbagai
-BCB
konstruktivis
me

-skor lagu
-kibod
-alat
muzik

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kibod
-kaset
-kad
imbasan

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kibod
-skor lagu
-alat
perkusi

mendengar,membunyikan,mema
in

-Kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kaset
-kibod
-alat

Hak Cipta Terpelihara

Confidential
Rancangan Muzik Tahun 6

13

14
15

16

17

Zbh

Page 3

4/1/2015

-pergerakan pic melompat


; mendatar ; bertangga.

diperdengarkan dengan betul.

Pengalaman Muzikal
Item 2.3
2.2.3 memainkan rekoder
-aplikasi teknik postur ;
penjarian ; pernafasan ;
embouchure ; penglidahan ;
penghasilan ton.
Persepsi Estetik
Item 1.2 Melodi
1.2.2 skel dan nada
-skel dan nada Major dan
minor harmonik.
Pengalaman Muzikal
Item 2.3
2.2.3 memainkan rekoder
a)memainkan not
-kemahiran bermain dan
membaca notasi
~not C# ; E ; F ; F# ; G
Persepsi Estetik
Item 1.2 Melodi
1.2.3 Harmoni
-lapisan suara melodi
kaunter,dron ostinato
melodi
Ekspresi Kreatif
Item 3.2 Improvosasi
-pengalaman kreatif
-mengimprovisasi melodi.

Aras 2
-mengamalkan teknik bermain
rekoder yang betul semasa
bermain rekoder dengan
panduan guru.

kan pic
menaik,menurun,melompat
mendatar,bertangga.
-membuat gerakan menunjukkan
pergerakan pic yang dimainkan.
-latihan teknik bermain rekoder.

perkusi

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kibod
-rekoder
-carta

a)mengenal pasti jenis skel yang


diperdengarkan dengan betul.

-latihan mendengar skel Major


dan minor.
-membezakan skel yang
diperdengarkan.

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kibod
-kaset

a)memainkan not-not baru yang


ditetapkan dengan penjarian
yang betul dan ton yang baik.

-latihan penjarian tanpa tiupan.


-membaca dan membuat latihan
penjarian not C# , E , F , F# , G
-latihan tiupan teknik
pernafasan dan penglidahan.

-kibod
-rekoder
-carta
notasi

a)mengenal pasti jenis-jenis


lapisan suara dalam muzik
nyanyian dan instrumental
dengan betul.

-mendengar dan menyanyikan


dron dan lagu secara
berkumpulan.

-kecerdasan
pelbagai
-BCB
konstruktivis
me
-P.Masteri
-kecerdasan
pelbagai
-BCB

a)mengubah suai satu frasa


melodi mudah yang
diperdengarkan dengan baik
menggunakan suara atau alat
muzik bermelodi dengan
bimbingan guru.

-urutan gaya Kodaly dalam


nyanyian solfa la so mi re do
-la so fa mi re do
-media aktiviti suara , rekoder ,
alat muzik.

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kibod
-rekoder
-alat
muzik

Hak Cipta Terpelihara

-kibod
-kaset

Confidential
Rancangan Muzik Tahun 6

18

19

20

21

22

23

Zbh

Page 4

4/1/2015

Persepsi Estetik
Item 1.2 Melodi
1.2.4 Tekstur
-deskripsi tekstur;
tebal;nipis
Pengalaman Muzikal
Item 2.3
2.2.3 memainkan rekoder
b)memainkan rekoder bagi
mengiringi nyanyian atau
muzik instrumental
(rujuk HSP m/s 82)
Pengalaman Muzikal
Item 2.3
2.2.3 memainkan rekoder
b)memainkan rekoder bagi
mengiringi nyanyian atau
muzik instrumental
(rujuk HSP m/s 82)
Persepsi Estetik
Item 1.2 Melodi
1.2.5 Bentuk
-struktur AB ; ABA

a)mengenal pasti dengan betul


tekstur muzik nyanyian dan
instrumental yang
diperdengarkan.

-mendengar,menyanyikan dan
memainkan pelbagai muzik
nyanyian dan instrumental
secara solo dan berkumpulan.

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kaset
-VCD
-carta

b)memainkan pelbagai lagu


dalam pelbagai meter,corak
irama dan ekspresi mengikut
skor dengan betul.

-memainkan pelbagai jenis lagu


dalam meter 2 , 4 , 3 , 6 secara
4 4 4 8
solo atau berkumpulan.
-memainkan lagu atau keratan
lagu mengikut skor.

-kecerdasan
pelbagai
-P.Masteri
-BCB

-kibod
-rekoder
-skor lagu

c)mengiringi lagu sepanjang


lapan bar dengan harmoni yang
ditetapkan dengan baik secara
berpandu.

-bermain rekoder untuk


mengiringi nyanyian atau muzik
instrumental.

-kecerdasan
pelbagai
-BCB
-P.Masteri

-kibod
-rekoder
-skor lagu

Aras 2
Menandakan pada skor lagu,
Seksyen-seksyen dalam lagu
dengan betul berdasarkan lagu
yang didengar.

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kaset
-kibod
-skor lirik

Pengalaman Muzikal
Item
2.4.1 Kriteria Persembahan
kesepaduan;keseimbangan;
koordinasi
Persepsi Estetik
Item 1.3 Ekspresi
1.3.1 dinamik
lembut;kuat;
ansur lembur;ansur kuat

a)mengawal kesepaduan,
keseimbangan,koordinasi suara
dan bunyi alat muzik dengan
baik semasa persembahan
dengan bimbingan guru.

-mendengar,menyanyikan dan
memainkan pelbagai lagu
berbentuk AB dan ABA.
-membuat gerakan kreatif
berdasarkan lagu-lagu berbentuk
AB dan ABA.
-menyanyikan pelbagai jenis lagu
secara berkumpulan.
-memainkan alat muzik dengan
pelbagai jenis lagu secara
berkumpulan.

-kecerdasan
pelbagai

-kaset
-kibod
-alat
perkusi

Aras 2
Menyatakan perbezaan dinamik
dalam lagu-lagu yang
diperdengarkan dengan
pernyataan yang sesuai.

-membuat lakuan kreatif bagi


menunjukkan dinamik dalam
lagu yang didengar.
-memainkan dinamik dengan alat
perkusi dan rekoder.

-kecerdasan
pelbagai
-BCB
konstrultivis
me

-kaset
-kibod
-alat
perkusi
-skor lagu

Hak Cipta Terpelihara

Confidential
Rancangan Muzik Tahun 6

24

25

26

27

28

Zbh

Pengalaman Muzikal
Item 2.2.3 memainkan
rekoder
b)memainkan rekoder bagi
mengiringi nyanyian atau
muzik instrumental
-melodi mengandungi pic
C#,E
F,F#,G,C,D,E,F,F#,Bb,B,A,
G,C,D.
-harmoni
melodi
kaunter,dron ,ostinato
irama
Pengalaman Muzikal
Item 2.4.1 Kriteria
persembahan
kesepaduan;keseimbangan;
koordinasi
Persepsi Estetik
Item 1.3 ekspresi
1.3.2 mud
riang,sedih,cemas,takut,
bersemangat
Penghargaan Estetik
Item 4.1 Nyanyian
-memberi respon
*warna ton
*tekstur
*tempo
*mud
*bentuk
*rentak
Persepsi Estetik

Page 5

4/1/2015

Aras 2
Memainkan pelbagai lagu dalam
pelbagai meter,corak irama dan
ekspresi mengikut skor dengan
lancar dan betul.

Aras 2
Mengawal
kesepaduan,keseimbangan,
Koordinasi suara dan bunyi alat
muzik dengan baik semasa
persembahan.
Aras 2
Membanding beza mud lagu-lagu
yang didengar,dinyanyikan,
dimainkan dengan pernyataan
yang sesuai.
Aras 2
Menghuraikan lagu dengan betul
mengikut ciri-ciri elemen muzik
yang didengar.

Aras 2

-menandakan dinamik yang


didengar pada lirik atau skor lagu
-memainkan pelbagai jenis lagu
dalam meter 2 , 4 , 3 , 6
4 4 4 8
secara solo atau berkumpulan.
-memainkan lagu atau keratan
lagu mengikut skor.

-kecerdasan
pelbagai

-kibod
-rekoder
-skor lagu

-menyanyikan pelbagai jenis lagu


secara berkumpulan.
-memainkan alat muzik dengan
pelbagai jenis lagu secara
berkumpulan.

-kecerdasan
pelbagai
- BCB

-kibod
-alat
perkusi
-rekoder
-skor lagu

-mendengar dan menyanyikan


pelbagai jenis lagu.
-membuat lakuan kreatif bagi
menunjukkan mud dalam lagu.

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kibod
-kaset

-memberi respon secara


gerakan,
bertulis,lakaran grafik.
Contoh lagu berentak Mac,Masri,
Zapin,Joget,Sumazau
-memberi deskripsi dengan jelas
unsur-unsur muzik dan ciri-ciri
teknik persembahan dalam
pelbagai jenis muzik.
-membaca dan menulis notasi

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kaset
-VCD
-gambar

-kecerdasan

-kibod

Hak Cipta Terpelihara

Confidential
Rancangan Muzik Tahun 6

29

30

31

32

Zbh

Item 1.4 sistem notasi


1.4.1 lambang not muzik
dan tanda rehat (rujuk HSP
m/s 77)
Pengalaman Muzikal
Item 2.2.3 memainkan
rekoder
b)memainkan rekoder bagi
mengiringi nyanyian atau
muzik instrumental
-harmoni
*melodi kaunter
*dron
*ostinato irama
Ekspresi Kreatif
Item 3.3 reka cipta
-pengalaman kreatif
mencipta ostinato irama
Penghargaan Estetik
Item 4.2 Muzik instrumental
-memberi respon
* warna ton
* tekstur
* tempo
* mud
* rentak
Pengalaman muzikal
Item 2.2 pengalaman muzik
2.2.3 teknik dalam
permainan perkusi
-aplikasi teknik
memegang,memainkan

Page 6

4/1/2015

Mengenal pasti simbol notasi


muzik dalam skor lagu yang
diberi dengan betul.

muzik.
-membaca notasi,menyanyi dan
memainkan melodi mudah.

pelbagai
-BCB

-kaset
-skor lagu

Aras 2
Mengiringi lagu sepanjang 12 bar
dengan harmoni yang ditetapkan
dengan baik secara berpandu.

-bermain rekoder untuk


mengiringi nyanyian dan muzik
instrumental.

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kibod
-rekoder
-skor lagu

a)membina dua ostinato irama


yang betul notasinya dan sesuai
untuk iringan dua buah lagu
yang berlainan meter
menggunakan nilai not dan
tanda rehat yang dipelajari.
Aras 2
Menghuraikan muzik
instrumental dengan betul
mengikut ciri-ciri elemen muzik
yang diperdengarkan.

-mengimprovisasi corak irama


sepanjang 2 hingga 4 bar.
-mencipta corak irama dalam
meter
2,3,4,6
4 4 4 8
-melukis,melakar,menulis
refleksi,
catatan rasa dan fikiran.
-menginterpretasi muzik yang
didengari dalam bentuk grafik.
-mengklasifikasikan warna ton
alat muzik.
-menyediakan folio tentang
muzik instrumental.
-latihan mengendali dan
memainkan dram getar,dram
tenor dan alat perkusi lain.
-memainkan alat muzik
mengiringi nyanyian dan muzik
instrumental.
Skor 2 alat,3 alat,4 alat perkusi.

-kecerdasan
pelbagai
-BCB
-P.Masteri

-kibod
-alat
perkusi
-skor lagu

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-kibod
-kaset
-VCD

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-alat
perkusi
-kibod
-skor lagu

Aras 2
Memainkan dram getar,dram
tenor dan alat perkusi lain
dengan betul mengikut skor atau
tanpa skor secara berpandu.

Hak Cipta Terpelihara

Confidential
Rancangan Muzik Tahun 6

33

34

35

36

37

38
39

Zbh

Page 7

4/1/2015

Penghargaan estetik
Item 4.3 muzik masyarakat
Malaysia
-meneliti muzik masyarakat
Malaysia dari segi;
fungsi,konsep
muzik,elemen estetik.

a) mencirikan elemen-elemen
muzik dalam muzik masyarakat
Malaysia yang diperdengarkan
dengan betul.

Persepsi Estetik
Item 1.4 sistem notasi
1.4.1 kedudukan not pada
baluk (rujuk HSP m/s 77)

Aras 2
Mengecam,menamakan semua
not pada baluk dengan lancar
dan betul.

Pengalaman Muzikal
Item 2.2.3 memainkan
rekoder
-kemahiran bermain dan
membaca notasi
not baru; C#,E,F,F#,G
Persepsi Estetik
Item 1.4 sistem notasi
1.4.2 tanda isyarat dan
istilah (rujuk HSP m/s 78)

Aras 2
Memainkan semua not yang
dipelajari secara
menaik,menurun dan melompat
dengan betul mengikut notasi.

Pengalaman Muzikal
Item 2.2 Pengalaman muzik
2.2.2 menyanyi solfa
-solfa
do,re,mi,fa,so,la,ti,do
Ekspresi Kreatif
Item 3.2 improvisasi
-pengalaman kreatif
mengimprovisasi melodi

Aras 3
Menyanyikan lagu secara solfa
dengan betul.

Pengalamn Muzikal

Aras 3
Menganalisis skor dengan betul
secara berpandu.

Aras 2
Mengubah suai satu frasa melodi
mudah yang diperdengarkan
dengan baik menggunakan suara
atau alat muzik bermelodi.
Aras 3

-menghuraikan konsep muzik


dalam pelbagai muzik
masyarakat Malaysia. fungsi
lagu seperti
perayaan,upacara,tarian
-menyediakan folio tentang
aktiviti muzik masyarakat
Malaysia. jenis lagu,pakaian,alat
muzik.
mengecam,menamakan,menand
akan
dan menulis not pada baluk.
-memainkan rekoder
berdasarkan skor.
-latihan penjarian tanpa tiupan.
-membaca dan membuat latihan
penjarian not C#,E,F,F#,G.
-latihan tiupan
teknik pernafasan
teknik penglidahan
-menganalisis skor dengan
memberi fokus kepada;
bil.bar,frasa,jenis
not,dinamik,tempo,tanda isyarat,
meter.
-latihan solfa dengan pic do do
tanpa dan dengan isyarat tangan
(kodaly/Curwen)
-menyanyikan lagu dengan solfa.

-kecerdasan
pelbagai
-BCB
-kontekstual
konstrukivism
e

-kaset
-VCD
-carta

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-rekoder
-lembaran
kerja

-kecerdasan
pelbagai
-BCB

-rekoder
-skor lagu

-BCB

-skor lagu

-kecerdasan
pelbagai

-kaset
-kibod
-skor lagu

-urutan gaya Kodaly dalam


nyanyian solfa; la,so,mi.re,do
la,so.fa,me,re.do.

-kecerdasan
pelbagai

-rekoder
-alat
perkusi
-kibod

-memainkan pelbagai jenis lagu

-kecerdasan

-rekoder

Hak Cipta Terpelihara

Confidential
Rancangan Muzik Tahun 6

40

Zbh

Item 2.2.3 memainkan


rekoder
b)memainkan rekoder bagi
mengiringi nyanyian atau
muzik instrumental (hsp 82)
Pengalamn Muzikal
Item 2.2.3 memainkan
rekoder
b)memainkan rekoder bagi
mengiringi nyanyian atau
muzik instrumental (hsp 82)

Page 8

4/1/2015

Memainkan pelbagai lagu dalam


pelbagai meter,corak irama dan
ekspresi dengan skor dan tanpa
skor dengan lancar dan betul.

dalam meter 2 , 3 , 4 secara


berkumpulan. 4 4 4
-memainkan lagu atau keratan
lagu mengikut skor.

pelbagai
-BCB

-skor lagu
-alat
perkusi

Aras 3
Mengiringi lagu sepanjang
melebihi 12 bar dengan harmoni
yang ditetapkan dengan baik
secara berpandu.

-bermain rekoder untuk


mengiringi nyanyian dan muzik
instrumental.

-kecerdasan
pelbagai
-BCB
-P.masteri

-rekoder
-skor lagu
-alat
perkusi.

Hak Cipta Terpelihara