Anda di halaman 1dari 16

PENSEJARAHAN YUNANI-ROMAWI

Pengenalan

Pensejarahan Barat

Pensejarahan Klasik - diwakili


-Pensejarahan YunaniRomawi
Pensejarahan Kristian
Pensejarahn Moden - Pensejarahan
Ranke
B.Croce
Pensejarahan Marxist
dan Pensejarahan
Annales

Takrifan Pensejarahan Barat:


Aliran-aliran pensejarahan yang
muncul di Barat yg telah
berjaya menganjurkan
pendekatan2 baru yang
kemudiannya diserapkan ke
dlm saluran pensejarahan sbg
satu warisan yg berkekalan.
Pensejarahan Barat diasaskan
oleh org2 Yunani (Greek)
sekitar abad ke-5 S.M.

Pensejarahan Yunani (fokus kpd hasil tulisan Herodatus dan


Thucydides).
Pensejarahan Romawi (Fokus tentang tulisan sejarah Rom
spt Livy, Tacitus, Fabius Pictor dan
Marcus Percius Cato).
Tujuan Pembelajaran:
Menerangkan
pemikiran
org2
Yunani dan Romawi purba tentang
SEJARAH.
Menerangkan
tentang
perkaraperkara yang dikaji atau ruang
lingkup kajian di dlm pensejarahan
Yunani-Romawi.
Sejarah sebagai Saintifik:
Pandangan ahli sejarah Yunani (kurun ke 5 SM) Sejarah
adalah, ataupun boleh menjadi
suatu sains.
Sejarah Yunani adalah penyelidikan iaitu :
Percubaan untuk memberi jawapan
kepada persoalan2 yang pasti.
Ia
berbentuk
kemanusiaan
(mengenai
tindakan2
manusia)
bukanya teokrasi eg. karya Homer

kemunculan
dewa2
utk
campurtangan
dlm
kegiatan
manusia.
2

4 ciri sejarah:

iii.

i. saintifik (bermula dgn mengemukakan


persoalan2.
ii. tentang manusia atau perkara yg tlh
dilakukan oleh man pada masa2
lalu.
rasional atau jawapan2 yg diberikan kpd
persoalan2 yg ditimbulkan adalah
berdasarkan bukti2
iv. ia adalah menjelaskan-diri (apa yg
dilakukan manusia)

Tulisan Herodotus dalam karyanya mencerminkan ciri


tersebut. Sejarah dalam bahasa
Yunani bererti penyelidikan.
Bermaksud sejarah adalah merancang untuk mencari
kebenaran.
Justeru, penggunaan perkataan
Herodotus Bapa sejarah.

inilah

menjadikan

Pemikiran Collingwood Tentang Sejarah


1. Sejarah Berbentuk Teokratik dan Mitos:
Sejarah seperti ini wujud pada zaman Mesopotamia
pada zaman 2500 S.M. Menurut Collingwood. Sejarah
seperti ini dikenal sebagai separa-sejarah kerana
dokumen yang berupa sejarah ini hanyalah memuatkan
pernyataan-pernyaan tentang masa lalu.

Ia bukan merupakan jawapan-jawapan bagi persoalanpersoalan dan bukan hasil daripada penyelidikan tetapi
hanyalah penonjolan tentang apa yang telah diketahui
oleh penulisnya.
Tindakan-tindakan yang dicatatkan itu bukanlah
tindakan manusia tetapi tindakan dewa-dewa yang
ditampil sebagai raja-raja manusia dan persoalanpersoalannya tidak perlu diterokai. Contohnya kitabkitab orang Hebrew banyak mengandungi sejarah
teokratik dan mitos.
2. Sejarah yang diusahakan oleh orang Yunani:
Ahli sejarah Yunani dikatakan telah membawa
kita ke satu dunia yang baru.
Orang Yunani agak jelas dan sedar mengiktiraf
bahawa sejarah boleh menjadi suatu sains dan ia
juga
adalah
mengenai
tindakan-tindakan
manusia.
Sejarah bukanlah legenda tetap ia adalah
penyelidikan.
Ia
merupakan
suatu
percubaan
untuk
memberikan
jawapan
kepada
persoalanpersoalan.
Ia bukan bentuk teokratik tetapi kemanusiaan
Peristiwa yang dikaji bertarikh.
Bagaimanapun tidak dapatlah dikatakan unsur yang
teokratik mitos dan legenda tidak wujud.
Contohnya, dalam buku Thucydides Mythistoricus,
Conford kata, wujudnya unsur-unsur legenda sangat
sering ditemui dalam penulisan Herodotus.
4

Pensejarahan Zaman Yunani:


Kaedah Sejarah Orang Yunani dan Batasanbatasannya:
Bagi orang Yunani bukti sejarah adalah:
laporan2 mengenai fakta-fakta yang
diberikan oleh orang yang menyaksikan
fakta-fakta tersebut.
Bahan bukti adalah terdiri daripada cerita2
oleh orang yang menyaksikannya.
Kaedah sejarah adalah:
penyiasatan terhadap cerita-cerita tersebut.
Eg: Herodotus tidak terus mempercayai saksi2
berkenaan. Sebaliknya ia mengamalkan sikap
sangat kritis terhadap cerita2 mereka. Bererti
beliau seorang Yunani yang tipikal.
Hal ini bersesuaian dengan orang Yunani yang
mahir dalam amalan mahkamah perundangan.
Jadi, tidaklah sukar untuk memakai cara kritikan
5

terhadap saksi dalam mahkamah kpd bahan


bukti sejarah.
Baik H mahupun T sangat bergantung kepada
keterangan saksi2 yang mereka
hubungi sendiri.
Kemahiran sebagai penyelidik ia pasti
menyoal baliksaksi2 peristiwa
masa lalu sehingga ia dapat
mengdakan satu gambaran sejarah
dalam akal saksi itu sendiri
mengenai peristiwa tersebut.
Jadi, konsepsi cara orang Yunani
mengumpulkan bahan berbeza
dengan cara seoarang ahli sejarah
moden menggunakan memoir2
yang dicetak.
Ruanglingkup kajian bagi orang Yunani adalah
tidak ada kisah sejarah yang
panjangnya melebihi umur
kehidupan seseorang itu dan di
dalam lingkungan tersebutlah
kaedah2 kritis yang wujud boleh
digunakan.
6

Gaya penulisan: H mudah, spontan, dan


menyakinkan.
T (Collingwood) Kasar,
dibuat-buat dan memualkan.
Semasa membaca karya TCollingwood bertanya pada diri
sendiri, kenapakah arang ini,
sehingga menulis dengan cara
demikian? Saya menjawab- dia
mempunyai suara hati yang buruk.
Ia cuba mempertahankan dirinya
dengan menulis sejarah dan
menukarkannya kepada sesuatu
yang bukan sejarah.
C.N. Cochrane T and Science of
History
T telah dipengarui dengan kuat
oleh sistem perubatan
Hippocrates iaitu bapa perubatan
dan psikologis.
Maknanya sbagai ahli spikologis,
T- hukum-hukum yang
menerangkan bagaimana
peristiwa itu berlaku.
7

Ahli2 sejarah zaman keyunanian dapat


merasakan masa lalu tersebut sebagai masa
lalu mereka, dan oleh kerana itu ia bolehlah
ditulis suatu bentuk sejarah baru dgn suatu
kesatuan dramatik yg saiznya tidak terhad selagi
ahli sejarah itu dapat mengumpulkan bahanbahannya dan mengolahnya menjadi suatu
kisah yang unggul.
Idea mengenai bentuk sejarah baru ini tersemat
keseluruhannya dalam karya Polybius iaitu
penaklukan dunia oleh Rumawi. Satu zaman
yang sudah berlalu 150 tahun sebelum ia
mengusahakan tulisannya.
Jadi, jangkauan bidangnya 5 generasi ke
belakang dan tidak semata-mata satu generasi.
Orang romawi mempunyai kesedaran sejarah
yang agak berbeza daripada orang Yunani.
Orang R :
Sejarah bererti penerusan: warisan dari
masa lalu tentang institusi2 dikekalkan dgn
cermatnya dalam bentuk yang telah mereka
8

warisi; pembentukan kehidupan menurut


pola adat resam nenek moyang mereka.
Mereka sedar ada pertalian dengan masa
lalu, maka R menyimpan peringatan2 ttg
masa lalu dgn cermat. Simpan potret2.
Sebab itu Polybius tidak ada masalah
menulis asal usul R.
Dengan kemunculan Polybius, tradisi
pemikiran sejarah keyunanian itu berpindah
ke tangan orang Rumawi.
Satu2nya perkembangan asli yang diterima
dari R adalah karya Livy yang menulis
sejarah R yang lengkap sejak asal mulanya
lagi.
Kalau Polybius, penulisannya masih
menggunakan kaedah kurun ke 5 dan ada
bahagian tertentu spt bahagian pengenalan
bergantung kpd penulis2 yg lebih awal
dengan menggunakan kaedah gunting dan
lekat.
Karya Livy titik penekananya berubah.
Bukan sahaja bahagian pengenalannya
guna gunting dan lekat tetapi seluruh
karyanya.
9

Tugas Livy hanyalah kumpul catatan2


tradisional bagi sejarah awal R dan
mengadunkannya menjadi satu kisah yang
bersambung sejarah Rumawi.
Sejarah Ruwami oleh Livy bukanlah
merupakan sebuah sejarah yang khusus
tetapi adalah sejarah dunia (sejagat) kerana
sejarah Rumawi merangkumi sebahagian
besar dunia.
Livy seorang ahli filosofis. Jadi, prakata
dalam penulisannya kena kaji.
Ia tidak menuntut kajian secara saintifik
dalam usaha menulis sejarah rumawi.
Tidak mendakwa mengahsilkan
penyelidikan dan kaedah asli.
Beliau menulis seolah2 kerana
peluangnya untuk membuat penonjolan
di antara penulis sejarah yang lain.
Menekankan ttg tujuan akhlaknya.
Alasan, tentu pembaca lebih suka
diberitahu masa lalu yang mutakhir dan
10

ingin menunjukkan kepada mereka


teladan akhlak yang terdapat pada
zaman awal R yang pada ketika itu
masyarakat R masih mudah dan jujur
dan menunjukkan kepada mereka
asas2 keagungan R telah diwujudkan
dalam keakhlakan yang primitif ini.
Jelas baginya sejarah adalah
kemanusiaan. Kebanggaan diri kita
merasa disanjung. Jadi tugas ahli
sejarah bukanlah memuji kebanggaan
dir pembacanya, malah untuk
melukiskan tindak-tanduk dan adab
manusia.
Dia seperti H dituduh terlalu mudah
percaya dan tidak kritis. Dia telah
sedaya upaya untuk kritis tapi untuk
bersikap kritis yang cermat seperti
sejarawan moden belum tercipta lagi.
Jika berhadapan dengan legenda- dia
hanya memutuskan dengan sebaikbaiknya iatu- menolaknya, atau
mengulangnya kembali dengan ingatan
bahawa beliau tidak begitu yakin ttg
kebenarannya dan menerima ketepatan
11

dari sebahagian besarnya. Dalam hal ini


nampaknya Livy lebih cenderung
menerima tradisi itu dengan penuh
kepercayaan.
Zaman R bukanlah zaman pemikiran yang
progresif dan bertenaga. Hanya sedikit
yang dilakukan dalam memajukan
pengetahuan yang diasaskan oleh Y
dahulu. Tiada seorangpun yang
meneruskan tugas Livy semula dan
cuba membuatnya dengan lebih baik.
Selepas beliau, ahli2 sejarah hanya
menirunya sahaja.
Sikap ini akhirnya diruntuh oleh Tacitus.
Sebagai seorang penyumbang kepada
penulisan sejarah, Tacitus adalah
seorang tokoh yang agung.
Beliau meniru sikap sempit Yunani
kurun ke5 tetapi tidak pula meniru
kebaikan2nya.
Beliau mendalam sejarah hal-ehwal
yang berlaku di R, tidak mempedulikan
ttg empayar keseluruhannya.
12

Dalam karyanya: memihak kepada


senator yang menentang, dia
menghubungkan rasa benci terhadap
pentadbiran yang damai dengan rasa
kekaguman terhadap penaklukan dan
kejayaan ketenteraan. Jadi, tidak sesuai
dianggap ahli sejarah.
Tacitus tidak serius dalam memikirkan
asas filosofis begi sejarah. Sikapini
mendorong Tacitus menyelewengkan
sejarah dengan cara sistematik iaitu
dengan melambangkan sebagai
pertentangan watak2, antara yang
terlalu baik dengan yang terlalu durjana.
Sejarah tidak dapat ditulis dengan
saintifik kecualilah ahli sejarah itu boleh
menggambarkan kembali dalam akal
fikirannya pengalaman manusia yang
tindakan2 nya akan diceritakannya.
Tacitus tidak pernah cuba melakukan
seperti ini. Watak2nya tidak dilihatdari
daam dengan rasa persefahaman dan
simpati, tetapi dari luar iaitu sebagai
13

tontonan yang menunjukkan kebaikan


atau kedurjanaan.
Jadi, lukisan watak seperti ni
menjadiakn ia biadap ke atas kebenaran
sejarah.
Sifat Pensejarahan Y-R:
i. Kemanusiaan
Kisah sejarah manusia, tindakan
manusia, matlamat meraka, kejayaan,
kegagalan. Walaupun ada agensi
kedewaan tapi terhad.
ii. Objektif.
Sudut pandang sejarah mula dikaburkan
oleh keobjektifan penulisan T.

Sumber: R. G. Collingwood, Idea Sejarah.


J.B. Burry, The idea of Progress.
14

PENSEJARAHAN CINA
Sejarah = syih.
Syih juga bermaksud sejarawan.
Tugas asas = catat markah peraduan memanah.
Diperluas zaman Dinasti Chou (1122-256 sm)
Tugas baru = bukan hanya catat markah tapi juga
catat hal2 lain dalam pentadbiran.
Perkara dicatat:
- keagamaan dan peristiadatan
- hal2 politik dan pentadbiran termasuk rundingan2
- hal2 perutusan dan pergerakan tentera
Syih juga bertugas menyimpan dan mentafsir surat2
dan kitab2 lama
Bertugas dengan raja atau golongan bangsawan.
Tugas makin jelas masa Dinasti Tang (618-906 M):
Menyusun dan menulis semata-mata.
Tubuh Jabatan sejarah.
Catat sejarah pada tulang2, kulit kura2, buluh, kain
sutera, bahan2 logam dan batu2.- sumber sejarah.

15

16